Kliniskt LUpusRegister I Nordöstra Götaland (KLURING).
Uppbyggnad av ett kliniskt patientdataregister med biobank. | Application
Kliniskt LUpusRegister I Nordöstra Götaland (KLURING).
Uppbyggnad av ett kliniskt patientdataregister med biobank.

Registration number: LIO-13348
Kliniskt forskningsprojekt för ST-läkare vid Landstinget i Östergötland
Application started by: Christopher Sjöwall, 2008-02-08
Professional title at the time of application: ST-läkare
Work place at the time of application: Länskliniken för Reumatologi
Last updated / corrected by: Wolfram Antepohl, 2008-04-23
Application received by: Region Östergötland
Granted and completedGranted and completed
Applicant: Christopher Sjöwall
Biträdande professor/Överläkare, Avdelning för neuro- och inflammationsvetenskap, Hjärt- och Medicincentrum

Information

Ämnesområde

Muskuloskeletala systemet

Sammanfattning av projektet

Forskningsplan KLURING
Under mitt doktorandprojekt har jag varit helt beroende av serumprov från välkaraktäriserade SLE-material i Lund och Uppsala eftersom någon systematisk karaktärisering av dessa patienter tidigare inte gjorts vid Länskliniken. Det har funnits planer på att inrätta ett nationellt SLE-register men detta har ännu inte kommit till stånd. Länsklinikens patientunderlag är minst lika stort som Lunds och Uppsalas. Därför har tanken att starta ett östgötskt register SLE-register med biobank för att studera aktivitetsmarkörer, risk och prediktorer av förlopp avseende inflammation och organskada länge funnits. KLURING är upplagt som ett medicinskt kvalitetsregister, där registrerade inklusions- och uppföjningsdata i kombination med insamlat biobanksmaterial kan komma att användas, t.ex. för att studera diagnostisk specificitet/sensitivitet och prognostisk potential (t.ex. avseende sjukdomsutveckling) av etablerade och nya metoder för autoantikroppsdiagnostik såsom antikroppar mot CRP och olika former av antinukleära antikroppar. Konsekutiva serumprover från varje klinikbesök sparas och kopplas till aktivitetsbedömning med internationellt vedertagen metod (SLEDAI). Labdata från varje besök sparas i en databas (som f.n. är under utveckling!). Antalet patienter med SLE-diagnos som regelbundet följs vid Länskliniken uppgår idag till ca 180. Årligen beräknas ca 10-15 patienter att tillkomma, vilket innebär att vi om 10 år har ett material som omfattar drygt 250 patienter. Detta innebär att vi kommer att få en mycket värdefull databas i paritet med andra SLE-centra i landet och med god möjlighet att göra vetenskapliga analyser avseende t.ex. diagnostiska markörer, aktiviets- och organskademarkörer i relation till sjukdomsprofil och behandling och sjukdomsförlopp.

Doktorandanmäld

not checked Ja
not checked Nej

Halvtidskontroll

not checked Ja
not checked Nej

Disputerad

not checked Ja
not checked Nej

Docent

not checked Ja
checked Nej

Medarbetare/handledare

Thomas Skogh
MD, professor, Medicinska fakulteten
Jonas Wetterö
Docent; Föreståndare enheten för autoimmunitet och immunreglering (AIR); förste forskningsingenjör, Medicinska fakulteten

Forskningsmeriter

Publikationslista är inlagd/uppdaterad i ansökningssystemets personkort

checked Ja
not checked Nej

Forskningsmeriter (beskriv här eventuella tidigare forskningserfarenheter samt relevanta utbildningsmoment, utmärkelser m m)

Examina:
Gymnasieexamen (1994), Hagagymnasiet, Norrköping
Magisterexamen i medicin (2000), Hälsouniversitet, Linköping
Läkarexamen (2003), Hälsouniversitet, Linköping
Medicine doktorsexamen (2006), Hälsouniversitet, Linköping

Anställningar:
020530–060120Hälsouniversitet, Linköping, doktorand vid IMK, avd. för Reumatologi
030127–041231Landstinget i Östergötland, forskar-AT, Vrinnevisjukhuset, Norrköping
050101–Landstinget i Östergötland, ST-tjänst i reumatologi, US, Linköping

Presentationer/konferensdeltagande:
·World Congress on Inflammation –99, Paris, Frankrike (poster)
·Riksstämman –00, Göteborg (poster)
·Annual general meeting –01, British Society for Rheumatology, Edinburgh (poster)
·Riksstämman –01, Stockholm (oral presentation)
·European league against rheumatism (EULAR) –02, Stockholm (poster)
·Riksstämman –03, Stockholm (oral presentation)
·European league against rheumatism (EULAR) –04, Berlin (poster)
·American College of Rheumatology (ACR) –04, San Antonio (poster)
·Svensk Reumatologisk Förenings årsmöte –06, Jönköping (oral presentation)
·Två accepterade posterbidrag till 7th European Lupus Meeting i Amsterdam, 7-10 maj 2008

Review-uppdrag:
·Lancet 2006
·Human Immunology 2007
·Expert Review of Clinical Immunology 2007
·The Journal of Rheumatology 2008

Övrigt:
·Posterbidrag vid Riksstämman 2000 belönat för ”god vetenskaplig och pedagogisk presentation” vid Reumasektionens posterutställning.
·Legitimerad läkare fr.o.m. 050101
·Försvarade den 20 januari 2006 avhandlingen: ”C-reactive protein (CRP) and anti-CRP autoantibodies in systemic lupus erythematosus – a study on the occurrence and clinical implications of anti-CRP antibodies and CRP-mediated complement activation”
·Biträdande handledare åt Helena Enocsson, Institutionen för Klinisk och Experimentell medicin (IKE), avdelningen för reumatologi, Hälsouniversitetet, sedan juni 2007
·Vinnare av Wyeths forskningsstipendium (100.000 SEK) för ST-läkare inom reumatologi 2007

Forskningstid

Forskningstid önskas för följande antal månader (1-3 månader kan sökas)

2

Tidplan för uttag av forskningstid

 ÅrMånadAktivitet
Forskningstid2008Maj och novemberKLURING, European Lupus Meeting Amsterdam
Forskningstid2009Mars och april 
Forskningstid   
Forskningstid   
Forskningstid   

Decision

Decision date: 2008-09-24


Kliniskt LUpusRegister I Nordöstra Götaland (KLURING).
Uppbyggnad av ett kliniskt patientdataregister med biobank. | Application, from Region Östergötland
http://researchweb.org/is/en/lio/ansokan/13348