Fluoresceinfärgning av sår; en objektiv metod för monitorering av sårläkningsprocessen | Application
Fluoresceinfärgning av sår; en objektiv metod för monitorering av sårläkningsprocessen
Registration number: LIO-13401
Kliniskt forskningsprojekt för ST-läkare vid Landstinget i Östergötland
Application started by: Rafael Turczynski Holmgren, 2008-02-17
Professional title at the time of application: ST-läkare
Work place at the time of application: Neurokirurgiska kliniken US Linköping
Last updated / corrected by: ST-kansliet Beslut, 2008-09-23
Application received by: Region Östergötland
Granted and completedGranted and completed
Applicant: Rafael Turczynski Holmgren
Specialistläkare, Sinnescentrum

Information

Ämnesområde

Dermatologi

Sammanfattning av projektet

Bedömning av sårs läkningsgrad varierar kraftigt mellan bedömare och en individs bedömning varierar ofta över tid. All klinisk sårläkningsforskning kämpar med problemet att kunna objektivisera sårläkningsprocessen. Ett ämne som tas upp av öppna sår men ej av läkt vävnad skulle kunna lösa problemet. Även hastigheten med vilken ett sår läker kan då beräknas. Studien är patientbaserad och syftar till att framställa en objektiv metod för att följa sårläkning genom ”färgning” av den öppna sårytan med fluorescein. Efter applikation på såret ”fastnar” fluoresceinet i det öppna såret men ej på epitelialiserad vävnad. Med digitalkamera, filter, skala och bildbehandlingsprogram kvantifieras sårarean och jämförs över tid. Då ett lämpligt sår identifierats, sker datainsamling i samband med ordinarie omläggning av såret. Då såret rengjorts bestrykes det med fluoresceinlösning. Överflödigt fluorescein tvättas bort. Bilder med filter tas av sår och mätsticka för en objektiv bild av såret. Behandlande läkare ger ett utlåtande om sårets läkning. Dataanalys sker i skräddarsydd programvara: Korrigering av bildens yta för skevhet eller rotation. Bilden omvandlas till binärt format för att lättare kunna utvärderas. Den filtreras med icke-parametriska variabler för att ta fram mått på sårytan och minimera variationer i bildkvalitet. Kontroll av mätsticka och avstånd i bilden kontrolleras mot originalbilden. Total yta som fluorescerat beräknas därefter genom korrigering via mätstickan och ger ett objektivt ytmått för såret som kan jämföras mellan behandlingstillfällena. Data samlas in vid olika tillfällen för varje patient och följer en normal vårdprocedur från första tillfället tills såret bedöms vara läkt. I fas 1 tas ett mått på sårläkningen fram för respektive sår genom att jämföra bilder från behandlingstillfällena. I fas 2 sker jämförelse med utlåtande från behandlande läkare för att ta fram mått på metodens tillförlitlighet samt en jämförelse av olika sårbehandlingsmetoder.

Doktorandanmäld

checked Ja
not checked Nej

Halvtidskontroll

not checked Ja
checked Nej

Disputerad

not checked Ja
not checked Nej

Docent

not checked Ja
checked Nej

Medarbetare/handledare

Gunnar Kratz
Professor, Överläkare, Avdelning för kliniska vetenskaper, Hand- och plastikkirurgiska kliniken i Linköping

Supervisor

Erkki Tarpila
Överläkare, Hand- och plastikkirurgiska kliniken, Linköpings universitetssjukhus

Forskningsmeriter

Publikationslista är inlagd/uppdaterad i ansökningssystemets personkort

checked Ja
not checked Nej

Forskningsmeriter (beskriv här eventuella tidigare forskningserfarenheter samt relevanta utbildningsmoment, utmärkelser m m)

Två publicerade arbeten:
1. Scand J Plast Reconstr Surg Hand Surg. 1999 Sep;33(3):301-5.Links
Treatment of leg ulcers with split skin grafts: early and late results. Turczynski R, Tarpila E.

2. 1: Scand J Plast Reconstr Surg Hand Surg. 2005;39(4):218-21.Links
Intermittent injection of bupivacaine into the margin or the cavity after reduction mammaplasty. Holmgren RT, Tarpila E.

Antagen som doktorand vid IBK 070601 i ämnet Hand- och plastikkirurgi.

Pågående arbete:
"Ultrasound-guided assessment of capsular contracture around mammary implants" - , klinisk studie där insamling av data är avklarad, planeras sammanställas och avslutas under 2008.

Forskningstid

Forskningstid önskas för följande antal månader (1-3 månader kan sökas)

3

Tidplan för uttag av forskningstid

 ÅrMånadAktivitet
Forskningstid2009April-maj 
Forskningstid2010april 
Forskningstid   
Forskningstid   
Forskningstid   

Decision

Decision date: 2008-09-24


Fluoresceinfärgning av sår; en objektiv metod för monitorering av sårläkningsprocessen | Application, from Region Östergötland
http://researchweb.org/is/en/lio/ansokan/13401