Pinpointing intracellular pathways for cellular dysfunction and apoptosis during amyloid depostion in an in vivo model of systemic amyloid disease. | Application
Pinpointing intracellular pathways for cellular dysfunction and apoptosis during amyloid depostion in an in vivo model of systemic amyloid disease.
Registration number: LIO-13576
Kliniskt forskningsprojekt för ST-läkare vid Landstinget i Östergötland
Application started by: Sofia Nyström, 2008-03-08
Professional title at the time of application: Läkare
Work place at the time of application: Hälsouniversitetet avdelningen för Cellbiologi
Last updated / corrected by: Sofia Nyström, 2010-02-28
Application received by: Region Östergötland
Granted and completedGranted and completed
Applicant: Sofia Nyström
Överläkare, Klinisk immunologi och transfusionsmedicin

Information

Ämnesområde

Cell- och molekylärbiologi

Sammanfattning av projektet

Background
Amyloidosis refers to a group diseases characterized by deposition of highly insoluble proteinaceous material in various organs. Proteins undergo conformational changes that result in formation of amyloid fibrils that are deposited in tissue. Amyloid is formed from soluble pre-amyloid fibrils, oligomers that kill cells by pore-formation and ion leakage. Mature amyloid fibrils induce cellular dysfunction by activating RAGE. Oligomers and fibrils derived from different amyloidogenic proteins share common mechanisms of cytotoxicity and apoptosis.
Amyloid A (AA)-amyloidosis is a complication to chronic inflammatory disorders such as RA. It is a systemic disease and amyloid is deposited in abdominal viscera. Amyloid is formed from N-terminal fragments of the acute phase protein serum amyloid A. There is a mouse model of AA amyloidosis. The disease is induced by repeated inflammatory stimulation in mice. During amyloid deposition in vivo, oligomers as well as mature fibrils are present.
Aim
I will use the AA-amyloid mouse model, to study how AA-amyloid deposition induces apoptosis and ER-stress. An increased knowledge of how amyloid deposition affects tissue may be beneficial not only to patients with AA-amyloidosis, but also to patients with other forms of amyloid diseases such as Alzheimer's disease.
Methods
AA-amyloidosis is induced in female mice by injections of AgNO3 and AEF. When animals are killed liver, spleen and sera are recovered. Frozen sections of liver and spleen are immune-labeled with markers for apoptosis: CHOP, Caspase-3 and M30 as well as ER-stress marker BiP. Sections will be co-stained with the amyloid specific dye Congo Red. Co-localization studies will be performed by confocal microscopy. Western blot of homogenized tissue samples will be used for verification and quantification analysis. In sera, levels of LD will be detected, as marker for cell destruction including necrosis.

Doktorandanmäld

checked Ja
not checked Nej

Halvtidskontroll

checked Ja
not checked Nej

Disputerad

not checked Ja
not checked Nej

Docent

not checked Ja
checked Nej

Medarbetare/handledare

Supervisor

Gunilla Westermark
Professor, Medicinsk cellbiologi, BMC, Uppsala Universitet

Forskningsmeriter

Publikationslista är inlagd/uppdaterad i ansökningssystemets personkort

checked Ja
not checked Nej

Forskningsmeriter (beskriv här eventuella tidigare forskningserfarenheter samt relevanta utbildningsmoment, utmärkelser m m)

Grundutbildning
Läkarexamen 1999-01-13.
Legitimerad läkare 2003-06-23.
ST-läkare i klinisk immunologi och transfusionsmedicin sedan 2004-12-01.

Forskarutbildning
Biomedicinsk forskarskola 40 poäng, 1997.
Antagen som doktorand i medicinsk cellbiologi 1999-02-09.
Halvtidskontroll genomförd 2008-02-27.

Forskarutbildningskurser
Forskningsmetodik, etik, försöksdjurskunskap m.m. inom ramen för biomedicinska forskarskolan.
PBL-handledning I.
Bioinformatik 3 poäng.

Kogresser
Deltagande med muntlig presentation vid "3rd Euramy meeting on systemic amyloidosis and related issues", i Berlin 15 februari 2008.
Deltagande med egen poster vid ”XIth International Symposium on Amyloidosis”, Woods Hole, MA , USA 061105-09.
Deltagande med egen poster vid ”Xth International Symposium on Amyloidosis”, Tours, Frankrike 040418-22.
Deltagande vid "VII European Symposium of The Protein Society", Stockholm, Sverige 070512-16.

Forskningstid

Forskningstid önskas för följande antal månader (1-3 månader kan sökas)

3

Tidplan för uttag av forskningstid

 ÅrMånadAktivitet
Forskningstid2009SeptemberHeltid
Forskningstid2009OktoberHeltid
Forskningstid2009DecemberHeltid
Forskningstid   
Forskningstid   

Uppge andra källor som du sökt bidrag ifrån för detta projekt

Grants

EU; 6th Framework program project EURAMY (Dnr IBK 81/06)
1 500 000 SEK (applied sum: 1 500 000 SEK)
Gunilla T Westermark

2006, Forskning om systemiska amyloidossjukdomar.

Redovisning (senast 3 månader efter att forskningstiden har utnyttjats)

Datum för redovisning

2010-02-28

Redovisning av forskningsprojekt

Den forskningstid jag tilldelades från ST-kansliet för 2009 har jag utnyttjat dels i samband med min disputation den 20 mars 2009 samt under hösten samma år för att arbeta vidare på mina doktorandprojekt. En ansenlig del av forskningstiden har också gått åt till att söka medel för en anställning som post doc i en grupp utanför HU.

Jag har utarbetat ett reproducerbart protokoll för detektion av LC3 i mushjärta med elektronmikroskopi. LC3 är en markör för ER-stress. Jag har också arbetat med att analysera mängden detekterbart LC3 i förhållande till inlagring av amyloidfibriller i hjärtat.

Jag har prioriterat att fortsätta ett tidigare påbörjat arbete med amyloidfibriller framställda genom rekombinant uttryck av N-terminala fragment av akutfasproteinet SAA (serum amyloid A). Under min doktorandtid har jag ägnat stor tid åt detta men resultaten hann inte färdigställas innan disputation. Fibrillernas förmåga att accelerera amyloid deposition in vivo (i en djurmodell för sekundär systemisk amyloidos) har studerats. Preliminära resultat visar att fibriller ur samma batch har olika förmåga att accelerera amyloid deposition in vivo, beroende på lagringstid och buffert. Dessa resultat är under sammanställning och kommer att leda till utvidgade studier.

Decision

Decision date: 2008-09-24


Pinpointing intracellular pathways for cellular dysfunction and apoptosis during amyloid depostion in an in vivo model of systemic amyloid disease. | Application, from Region Östergötland
http://researchweb.org/is/en/lio/ansokan/13576