Granulocytens roll vid uppkomst av multipel organsvikt. | Application
Granulocytens roll vid uppkomst av multipel organsvikt.
Registration number: LIO-13744
Kliniskt forskningsprojekt för ST-läkare vid Landstinget i Östergötland
Application started by: Joakim Johansson, 2008-03-19
Professional title at the time of application: ST-läkare
Work place at the time of application: ANOP
Last updated / corrected by: Joakim Johansson, 2009-12-07
Application received by: Region Östergötland
Granted and completedGranted and completed
Applicant: Joakim Johansson
specialistläkare inom anestesi och intensivvård, Region Jämtland Härjedalen

Information

Ämnesområde

Anestesi och intensivvård

Sammanfattning av projektet

När en patient drabbas av svår sjukdom eller skada så leder det ofta i förlängningen till att flera olika organ och andra för överlevnaden vitala system slutar fungera. Oftast först lungorna och sedan njurar, lever och koagulationssystem. Problemen uppstår ofta efter några dagars intensivvård. Syndromet är väl karakteriserat men den exakta orsaken till detta som ofta kallas MOF (Multiple Organ Faliure) är till största delen okänd. Det är förvånande hur likartat förloppet för dessa patienter är oberoende om han/hon drabbats av en svår infektion (sepsis) el svårt trauma (ex brännskada). Misstankar har riktats mot en gemensamma nämnare som finns för dessa typer av patienter. Nämligen att deras granulocyter (en viss typ av vita blodkroppar) är aktiverade redan när de cirkulerar i blodbanan. Normalt ska granulocyterna aktiveras först när de fastnar på insidan av kärlväggen för att sedan klättra genom kärlväggen och ut till en pågående inflammation/infektion. Problemet uppstår när granulocyterna aktiveras i alltför stor skala i hela kroppen samtidigt och spontant går ut i olika organ vilket skadar dessa. Vi tror att granulocyterna spelar en nyckelroll vid uppkomst av MOF oberoende av bakgrunden.

Publ 1, nästan färdigskriven: Redovisning av hur olika receptorer uttrycks på granulocyter och monocyter efter stor brännskada. 10 pat på BRIVA.
Publ 2, data insamlat: Ska "bara" skrivas. Samma patientmaterial som ovan. Mätt nvå av ett protein från granulocyter i plasma (HBP) vilket var kraftigt förhöjt. Proteinet känt för att öka kärlpermeabiliteten vilket är ett stort problem hos brännskadade.
Publ 3: Sätta upp en djurmodell tills med bihandledare på KI där vi studerar om/hur HBP korrelerar med vätskeläckage/ödem efter blödningsshock och ev vid sepsis.
Publ 4: Analysera HBP hos 10 nya patienter med svår brännskada och dessutom mäta kärlpermeabiliteten hos dessa. Se om det finns en korrelation.

Jag är inte reg som doktorand idag men den processen startar under våren -08.

Doktorandanmäld

not checked Ja
checked Nej

Halvtidskontroll

not checked Ja
checked Nej

Disputerad

not checked Ja
not checked Nej

Docent

not checked Ja
checked Nej

Medarbetare/handledare

Supervisor

Folke Sjöberg
professor/överläkare, Intensivvårdskliniken och brännskadeavdelningen

Forskningsmeriter

Publikationslista är inlagd/uppdaterad i ansökningssystemets personkort

checked Ja
not checked Nej

Forskningsmeriter (beskriv här eventuella tidigare forskningserfarenheter samt relevanta utbildningsmoment, utmärkelser m m)

Avd för neurokirurgi, Karolinska sjukhuset maj 02-mars 03
In vivo undersökning på inflammation efter
traumatisk hjärnskada hos råtta. Projektarbete inom
ramen för läkarutbildningen, 6 poäng.

Inst för fysiologi, Karolinska institutetaug 98-jan 99
Studier på kemotaxi och fagocytos hos granulocyter.

Inst för fysiologi, Karolinska institutetjan 97-jun 97
Studier på inflammation. Resultat i nedanstående
artikel, jag är andraförfattare.
http://www.bloodjournal.org/cgi/content/abstract/95/5/1804

Karolinska institutet 97-99
Forskningskurser inom ramen för läkarutbildningen
med forskingsinriktning (20p).

Kungliga tekniska högskolan (KTH) 92-94 och 95-96
Programmet för farkostteknik (108,5 p).

Forskningstid

Forskningstid önskas för följande antal månader (1-3 månader kan sökas)

3

Tidplan för uttag av forskningstid

 ÅrMånadAktivitet
Forskningstid2009janskriva publ 3 enl ovan
Forskningstid2009marsbörja skriva själva avhandlingen
Forskningstid2009junibörja skriva på publ 4 enl ovan
Forskningstid   
Forskningstid   

Redovisning (senast 3 månader efter att forskningstiden har utnyttjats)

Datum för redovisning

2009-12-07

Redovisning av forskningsprojekt

Året som gått har varit inspirerande och givande på många sätt. Klinik har varvats med forskning i en bra proportion. Tack för möjligheten!
Tiden har använts väl men inte exakt så som vi trodde när ansökan skrevs.
Delprojekt 1. Färdigställande av publikation. Data som samlades och sammanställdes under 2008 har under 2009 blivit en artikel. Den finns nu att läsa i Burns och är indexerad i pubmed, se http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19477593?itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_RVDocSum&ordinalpos=1
Delprojekt 2. Färdigställande av publikation. Likaledes tidigare insamlade data som har blivit ett manus, för närvarande under review hos Burns. "Lekocyte receptor dynamics after burns"
Delprojekt 3. Utveckling av in vivomodell. Totalt 3,5 veckor under 2009 har jag varit på ett laboratorium i Stockholm där jag vidareutvecklar en djurmodell. Modellen syftar till att på artificiell väg skapa en situation liknande den som patientens cirkulatoriska system utsätts för efter en svår brännskada eller ett stort annat trauma. Vi jobbar med möss. Som så ofta med in vivo-modeller är arbetet mer tidskrävande än man från början har trott och hoppats. I ansökan skrev jag att jag trodde vi skulle ha en färdig publikation under året men så är tyvärr ej fallet. Dock har vi nu en fungerande djurmodell och vi tror att vi under nästa år kan göra erforderliga försök och sedan framställa en publikation sent under 2010. Allt beror i hög grad på hur många veckor jag kan spendera i Stockholm.
Delprojekt 4. BRIVA-studien. Den studie på BRIVA som beskrivs i ansökan har nu påbörjats och har krävt bara lite av min medverkan. Forskningssköterska Ingrid Steinwall sköter provtagning osv. Vi har redan samlat 7 st patienter. De 4 första är analyserade för HBP och jag ska i dagarna börja sammanställa dessa första patienters resultat. Mycket spännande.
Delprojekt 5. Halvtidsseminarium. 091001 genomförde jag sk halvtidsseminarium. Det blev ett givande arbete där en hel del av resultaten hittills kunde diskuteras och riktlinjer för mitt fortsatta arbete justeras något. Arbetet med att förbereda halvtidsseminariumet upptog stor del av september.
Delprojekt 6. Trauma-studie. Via kontakter i Stockholm har vi fått möjligheten att analysera prover från traumapatienter som vårdats på Karolinska sjukhuset i Stockholm. HBP har analyserats. Preliminärt verkar data intressanta och jag kommer spendera mina sista forskninsveckor detta år med att analysera dessa data. HBP har i en nyligen publicerad studie visat sig mycket väl kunna förutspå insjuknanade i septisk chock redan taget på akutmottagningen hos patienter med feber. Vi har i traumamaterialet ett liknande förhållande där högt HBP första dygnet efter traumat verkar korrelera med utvecklandet av ARDS (Acute respiratory distress syndrome). Huruvida detta är ett orsakssamband eller inte kan studien inte diskriminera mellan. Det är ändå intressant om HBP "bara" kan användas som en prediktor för ARDS eftersom dessa patienter har sämre prognos som sannolikt kan förbättras genom tidig diagnostik och därmed rätt stöd av respirationen. Det eventuelle orsakssambandet fordrar vidare undersökning på samma sätt
som vid HBP efter brännskada.

Således har tiden inte använts på exakt det sätt som vi trodde när vi skrev ansökan men mycket har gjorts. Tack än en gång för möjligheten att kombinera klinik och forskning!

Decision

Decision date: 2008-09-24


Granulocytens roll vid uppkomst av multipel organsvikt. | Application, from Region Östergötland
http://researchweb.org/is/en/lio/ansokan/13744