Muskelmassa-metabolism studie. ( Styrketräningsstudie )
OBS! Ej doktorandanmäld ännu, men detta skall göras inom närmaste tiden. | Application
Muskelmassa-metabolism studie. ( Styrketräningsstudie )
OBS! Ej doktorandanmäld ännu, men detta skall göras inom närmaste tiden.

Registration number: LIO-13819
Kliniskt forskningsprojekt för ST-läkare vid Landstinget i Östergötland
Application started by: Marta Vergara, 2008-03-26
Professional title at the time of application: Specialistläkare internmedicin. ST-läkare endokrinologi
Work place at the time of application: EM-kliniken. Endokrinsektion
Last updated / corrected by: ST-kansliet Beslut, 2008-09-23
Application received by: Region Östergötland
RejectedRejected
Applicant: Marta Vergara
Specialistläkare internmedicin och endokrinologi, Hjärt- och Medicincentrum

Information

Ämnesområde

Endokrinologi

Sammanfattning av projektet

Fetmaförekomsten ökar kraftigt och detta medför risk för kardiovaskulär sjukdom samt diabetes typ 2. En hög metabolism kan skydda mot fetma genom att mycket energi förbrukas även i vila. Basalmetabolismen relaterar starkt till hur mycket muskelmassa den enskilda individen har i tvärsnittsstudier. Man fann också i den tidigare genomförda "Snabbmatsstudien" att muskelmassan ökade ca 2 kg i snitt på de 4 veckor som studien pågick, trots minskad fysisk aktivitet, parallellt med detta steg metabolismen i genomsnitt med 10%. Detta kan innebära att en ökning av muskelmassan underlättar en minskning av fettöverskottet i kroppen vid övervikt. Vi vill nu göra undersökning av dessa samband genom att utföra en prospektiv studie av effekterna av styrketräning på muskelmassa och basalmetabolism.
I projektet rekryteras ca 24 män som inte styrketränar, som är friska och inte överviktiga. Deltagarna i studien kommer att träna ca 3 träningspass/vecka i ett personligt upplagt träningsprogram där syftet kommer vara att bygga upp muskelmassan. Eftersom man i "snabbmatsstudien" (Stergios Kechagias, Åsa Ernersson, Olof Dahlqvist, Peter Lundberg, Torbjörn Lindström and Fredrik H Nystrom. Fast food based hyper-alimentation can induce rapid and profound elevation of serum alanine aminotransferase in healthy subjects. Gut. 2008 Feb 14; [Epub ahead of print]) fann att muskelmassan ökade vid ökat kaloriintag och minskad träning, planerar vi att använda två former av kosttillskott. Deltagarna randomiseras till antingen proteintillskott eller extrakalorier i form av snabbmat.
Denna studie blir en fortsättning på fynd i såväl "snabbmatssstudien" och "smågodis/nötstudien" där metabola effekter av ökat fettintag jämfördes med ökat kolhyddratintag. Detta innebär att vi kommer att ha tillgång till baslinjeundersökningar av kopplingen mellan muskelmassa och metabolism från dessa båda tidigare undersökningar (ca. 50 st individer) vilket tillsammans med denna nu planerade studie kommer att ge ett material på drygt 70 personer att göra tvärsnittsanalyser av sambandet mellan metabolism och kroppssammansättning.
Huvudutfallsvariabler blir förändringar av kroppsvikt, basalmetabolism och kroppssammansättning. Blodprover tas med syfte att bl.a. studera risker för kardiovaskulär sjukdom. Även subjektiva upplevelser och livskvalitet kommer att undersökas.

Doktorandanmäld

not checked Ja
checked Nej

Halvtidskontroll

not checked Ja
checked Nej

Disputerad

not checked Ja
not checked Nej

Docent

not checked Ja
checked Nej

Medarbetare/handledare

Fredrik Nyström
Professor, överläkare, ämnesföreträdare i internmedicin, Endokrinmedicin Linköping, Medicinska fakulteten
Åsa Ernersson
Diabetes sjuksköterska, Närsjukvården i Centrala Östergötland

Supervisor

Torbjörn Lindström
Överläkare, adjungerad professor, Hjärt- och Medicincentrum

Forskningsmeriter

Publikationslista är inlagd/uppdaterad i ansökningssystemets personkort

checked Ja
not checked Nej

Forskningsmeriter (beskriv här eventuella tidigare forskningserfarenheter samt relevanta utbildningsmoment, utmärkelser m m)

Deltagit i följande läkemedelsstudier:

Diamyd study, medicinkliniken VIN hospital, Norrköping –05/– 08.
WHALE study, BCRC, Linköping -06/-08
Mega study, EM-kliniken, US, Linköping. -07

Forskningstid

Forskningstid önskas för följande antal månader (1-3 månader kan sökas)

3

Tidplan för uttag av forskningstid

 ÅrMånadAktivitet
Forskningstid2008 börjar projektet med rekrytering och baseline undersökningar. Det sträcker sig i tiden under 2009.Före månad 1:Status. Blodprovtagning, vägning/mätning. Ifyllande av frågeförmulär. Anamnestisk uppskatning av kaloriintag samt fysisk aktivitet. Kroppssammansättning, mätning av basalmetabolism(Deltatrac). Uppskattning av grundstyrka och kondition. Randomisering till proteinpulver eller extramåltid(snabbmat)
Forskningstid Månad 1 till 3:Styrketräning ca. 3-4ggr/vecka. Uppföljning av deltagarna.
Forskningstid Månad 3:Preliminärt avslutning med upprepning av samma undersökningar som man tog som baseline.
Forskningstid Månad 6:Långtidsuppföljning efter träningsavslut. Samma undersökningar som vid månad 1 och 3.
Forskningstid Efter månad 6:Sammafattning och tolkning av resultatet. Artikelskrivelse och redovisning.

Decision

Decision date: 2008-09-24


Muskelmassa-metabolism studie. ( Styrketräningsstudie )
OBS! Ej doktorandanmäld ännu, men detta skall göras inom närmaste tiden. | Application, from Region Östergötland
http://researchweb.org/is/en/lio/ansokan/13819