Funktionell magnetkameraundersökning av hjärnan hos patienter med irriterade tarmens syndrom | Application
Funktionell magnetkameraundersökning av hjärnan hos patienter med irriterade tarmens syndrom
Registration number: LIO-13843
Kliniskt forskningsprojekt för ST-läkare vid Landstinget i Östergötland
Application started by: Mats Lowén, 2008-03-28
Professional title at the time of application: Leg. läkare
Work place at the time of application: EM-klinken, sektionen för gastroenterologi och hepatologi
Last updated / corrected by: Mats Lowén, 2009-03-27
Application received by: Region Östergötland
RejectedRejected
Applicant: Mats Lowén
Leg. läkare, Annan

Information

Ämnesområde

Matsmältningssystemet och njurarna

Sammanfattning av projektet

Vg se tidigare ansökan.

Irriterade tarmens syndrom (IBS), karaktäriseras av buksmärta och/eller obehag i buken relaterade till förändring av avföringsvanor. Man räknar med att upptill 20 % av befolkningen lider av IBS. Sjukdomen innebär ofta långvarigt lidande för patienten. Samhällsekonomiskt förorsakar sjukdomen stora kostnader i form av hög sjukfrånvaro och höga vårdkostnader.

Susanna Walters patofysiologiska studier med distension av tarm med hjälp av en barostatballong verifierar att hypersensitivitet i nedre delen av magtarmkanalen finns hos patienter med IBS. Orsaken till denna hypersensitivtet kan vara dysfunktion av de centra i hjärnan som tar emot signaler från tarmen och hjärnans bearbetning av dessa signaler. Utökad kunskap kring hur hjärnan tar emot och bearbetar impulser från tarmen är viktiga för att förstå de grundläggande patofysiologiska mekanismerna vid IBS.

Funktionell magnetkameraundersökning (fMRI) ger på ett för patienten ofarligt sätt mycket noggrann information om vilka områden i hjärnan som aktiveras i samband med distention av magtarmkanalen. Vi planerar att med hjälp av fMRI jämföra hjärnans aktivering vid rektal distention mellan en IBS-population och en frisk jämförelsegrupp samt att undersöka skillnader i stressnivå mellan grupperna i samband med undersökningen.

Sedan föregående ansökning har planeringsarbete pågått, seminarium angående forskningsupplägg hållits och viktiga kontakter för vidare utveckling av projektet knutits. Under våren 2008 kommer tid som anslogs vid föregående ansökan att tas ut. Vi räknar med att under denna tid inleda undersökningar på friska försökspersoner. Försöken kommer att fortgå under hösten då även IBS-patienter beräknas inkluderas. Under 2009 planeras uppföljande undersökningar och bearbetning av insamlad data samt förhoppningsvis även möjlighet att undersöka IBS-patienter som genomgått hypnosbehandling. Doktorandanmälan sker under april 2008.

Doktorandanmäld

not checked Ja
checked Nej

Halvtidskontroll

not checked Ja
checked Nej

Disputerad

not checked Ja
not checked Nej

Docent

not checked Ja
checked Nej

Medarbetare/handledare

Maria Engström
Professor, Medicinska fakulteten
Peter Lundberg
Adj Professor, MR-fysiker, Centrum för Kirurgi, Ortopedi och Cancervård, Medicinska fakulteten

Supervisor

Susanna Walter
Överläkare gastroenterologi, Hjärt- och Medicincentrum
Göran Bodemar
EM-kliniken

Forskningsmeriter

Publikationslista är inlagd/uppdaterad i ansökningssystemets personkort

not checked Ja
checked Nej

Forskningstid

Forskningstid önskas för följande antal månader (1-3 månader kan sökas)

3

Tidplan för uttag av forskningstid

 ÅrMånadAktivitet
Forskningstid2009februariInsamling och bearbetning av data.
Forskningstid2009marsInsamling och bearbetning av data.
Forskningstid2009aprilInsamling och bearbetning av data.
Forskningstid   
Forskningstid   

Decision

Decision date: 2008-09-24


Funktionell magnetkameraundersökning av hjärnan hos patienter med irriterade tarmens syndrom | Application, from Region Östergötland
http://researchweb.org/is/en/lio/ansokan/13843