Strategi för att öka forskningsverksamheten i primärvården i Östergötland | Application
Strategi för att öka forskningsverksamheten i primärvården i Östergötland
Registration number: LIO-13852
Ansökan om enbart Klinik ALF-medel eller i kombination med LFoU-medel
Application started by: Ewa Grodzinsky, 2008-03-28
Professional title at the time of application: Verksamhetschef, FoU-handledare, Biomedicinsk analytiker
Work place at the time of application: FoU-enheten för Närsjukvården i Östergötland
Last updated / corrected by: Agneta Linghag, 2009-01-25
Application received by: Region Östergötland
Granted and completedGranted and completed
Applicant: Ewa Grodzinsky
Avdelningschef, Docent, Statligt - Övrigt

Projektinformation

Sammanfattning

Projektanställning av disputerad läkare som FoU-handledare inom primärvården i Östergötland enligt beslut Dnr NSV 56/2008.

Ange forskningsområdet

Medicin generellt

Decision

Decision date: 2008-04-04

Brief description of each costApplied sumDecision SEKLFoUDecision comment
Allmän forskningsersättning
Ers 20% läkartjänst229 000229 0000 
sum229 000229 0000 

Grant providers for application

Forsknings-ALF, ansökningar
Fund group: NSÖ

Contributes with 229000 SEK


Strategi för att öka forskningsverksamheten i primärvården i Östergötland | Application, from Region Östergötland
http://researchweb.org/is/en/lio/ansokan/13852