Immunologisk reglering hos Typ 1 diabetiker under graviditet och intervention med N-3 PUFA | Application
Immunologisk reglering hos Typ 1 diabetiker under graviditet och intervention med N-3 PUFA
Registration number: LIO-13890
Kliniskt forskningsprojekt för ST-läkare vid Landstinget i Östergötland
Application started by: Jeanette Wahlberg Hughes, 2008-03-31
Professional title at the time of application: Leg läkare
Work place at the time of application: EM-kliniken, avd för Endokrin
Last updated / corrected by: ST-kansliet Beslut, 2008-09-23
Application received by: Region Östergötland
RejectedRejected
Applicant: Jeanette Wahlberg Hughes
Överläkare, Endokrinmedicinska enheten

Information

Ämnesområde

Diabetes

Sammanfattning av projektet

Sammanfattning
T- hjälpar celler (Th) kan delas in i två olika populationer, Th1 and Th2. Hos typ 1 diabetiker anses Th1 cytokiner spela en patogen roll, medan Th2 cytokiner har en regulatorisk funktion som skyddar mot diabetes. Th1 och Th2 celler regleras av regulatoriska Tceller (T reg). Dessa cellers roll i immunregulationen är till viss del känd, men ökad kunskap är nödvändig för att förstå utvecklingen av Typ 1 diabetes och för att kunna finna eventuella kurativa behandlingar.
T reg anses även ha en viktig roll i den immunologiska tolerans som modern utvecklar mot fostret. Ett minskat antal T reg celler under graviditet har visats vara associerat med immunologisk rejektion av fostret. Moderns immunsystem växlar under graviditet mot ett mer Th2 dominerat immunsvar. De mekanismer som tillåter moderns immunsystem att tolerera det semiallogena fostret utan avstötning är ännu ej kända.
De abnormaliteter i immunsvaret som finns hos mödrar med Typ 1 diabetes kan kvarstå under graviditet och eventuellt komplicera immunologisk tolerans av fostret.
Det har visat sig att n-3 omättade fettsyror (polyunsaturated fatty acids; PUFA) kan utöva en skyddande immunologisk effect och man har i djustudier visat att en diet som innehåller rikligt med n-3 PUFA kan påverka Th1 och Th2 balansen hos Typ 1 diabetes.

Syfte
Undersöka immunsystemet hos mödrar med Typ 1 diabetes under graviditet och postpartum.
Genomföra en interventionsstudie med N-3 omättade fett syror i kosten för att inducera tolerans i immunsvaret under och efter graviditet hos Typ 1 diabetiker.

Patienturval
Blivande mödrar med typ 1 diabetes följs under sin graviditet på specialist mödravården och således kan man i samband med besök ta blodprov för undersökning.
I första hand undersöka cirka 20 mödrar avseende immunsystemet och i en annan grupp (cirka 20 mödrar) ge n-3 omättade fettsyror. Vi har redan cirka 35 friska mödrar och cirka 35 friska som fått PUFA under graviditet som jämförelse.

Projektet innebär ett unikt sätt att identifiera immun-regulatoriska defekter under graviditet i relation till typ 1 diabetes och utveckla nya strategier för prevention och behandling. Integrationen av mekanistiska studier i ett klinisk försök erbjuder ovärderliga möjligheter att studera funktionen av immunsystemet.

Doktorandanmäld

not checked Ja
checked Nej

Halvtidskontroll

checked Ja
not checked Nej

Disputerad

not checked Ja
not checked Nej

Docent

not checked Ja
checked Nej

Medarbetare/handledare

Maria Jenmalm
Professor, Medicinska fakulteten
Malin Fagerås Böttcher
Forskarassistent, Avd f Pediatrik

Forskningsmeriter

Publikationslista är inlagd/uppdaterad i ansökningssystemets personkort

checked Ja
not checked Nej

Forskningsmeriter (beskriv här eventuella tidigare forskningserfarenheter samt relevanta utbildningsmoment, utmärkelser m m)

Medicinsk Bioteknik, Laboratorieassistentlinjen, Vårdhögskolan, Uppsala, 1988-90
Medicinsk bioanalytiker, forskartjänst, Institutionen för Medicinsk Cellbiologi, Uppsala Universitet, Uppsala, 1990-96

Kurser; Cellbiologi, Transplantationsbiologi, Experimentella diabetes-studier, Toxikologi, Uppsala Universitet, Uppsala, 1990-94
Praktik vid Institutionerna för Patologi, Veterinärmedicinsk kemi och Medicinsk Cellbiologi vid Uppsala Universitet och Karolinska Institutet, 1990
Computer Software in Epidemiology, Nordiska Hälsovårdshögskolan, Göteborg, 2001
Principles of Epidemiologic Data Analysis, NIHES (Netherlands Institute for Health Sciences), 2004

Handledarfunktion I - PBL, Linköpings Universitet, 2001
Universitetspedagogik, steg 3a, Forskarhandledning, 2006

Prövare i läkemedelsstudier, 2006, 2007, 2008
Referee-uppdrag, Pediatrics, 2006, Journal of the American College of Nutrition, 2007, PAI, 2007

Doktorandtjänst, Institutionen för Hälsa och Miljö, Linköpings Universitet, 1999-2005
Medicine doktorsexamen, 2005-12-02

Disputerade 2005 på en studie inom ABIS (Alla Barn i Sydöstra Sverige), prospektiv epidemiologisk studie på 17000 barn. Denna studie fortsätter nu på 8-åringar.

Driver för tillfället ett antal studier, både ensam och i samarbete. Studierna berör bla neuropati hos Typ 1 diabetiker, molekylära former av prolaktin och dess effekter på koagulation, utveckling av nya farmakologiska principer vid kortisonsubstitution vid primär binjurebarkssvikt. Har 2 st forskningssjuksköterskor anställda. Samarbete med laboratorier för analyser av bl a immunologiska markörer, markörer för plaquebildning och trombocytfunktion.

Har tidigare erhållit stipendier från bla Barndiabetesfonden, Svenska Diabetesförbundet och Lions forskningsfond.

Forskningstid

Forskningstid önskas för följande antal månader (1-3 månader kan sökas)

3

Tidplan för uttag av forskningstid

 ÅrMånadAktivitet
Forskningstid200901-03Inkludering av patienter, bearbeta data.
Forskningstid   
Forskningstid   
Forskningstid   
Forskningstid   

Uppge andra källor som du sökt bidrag ifrån för detta projekt

Grants

Forsknings- och stipendieförvaltningen i Östergötland (LIO-12514)
50 000 SEK (applied sum: 375 000 SEK)
Jeanette wahlberg

2008, BMA Forskningssjuksköterska Cell stimulering, cytokin, chemokinanalyser, real time PCR analyser, reagenter för flödescytometri PUFA-bestämningar Resor, inkomstbortfall för patienter

Kommittén för medicinsk FoU, (ansökan LIO-12498)
20 000 SEK (applied sum: 150 000 SEK)
Jeanette Wahlberg

2007, BMA Forskningssjuksköterska Cell stimulering, cytokin, chemokinanalyser, real time PCR analyser, reagenter för flödescytometri PUFA-bestämningar Resekostnader Patienter Inkomstbortfall till patienter

Decision

Decision date: 2008-09-24


Immunologisk reglering hos Typ 1 diabetiker under graviditet och intervention med N-3 PUFA | Application, from Region Östergötland
http://researchweb.org/is/en/lio/ansokan/13890