Ortopedisk traumaverksamhet på US - förbättringar genom internationell kunskapsinhämtning. | Application
Ortopedisk traumaverksamhet på US - förbättringar genom internationell kunskapsinhämtning.
Registration number: LIO-150051
Medel för Resestipendium
Application started by: Jörg Schilcher, 2010-09-16
Professional title at the time of application: ST-Läkare
Work place at the time of application: Ortopedkliniken i Linköping
Last updated / corrected by: Agneta Linghag, 2012-06-25
Application received by: Region Östergötland
Granted and completedGranted and completed
Applicant: Jörg Schilcher
Överläkare/Docent, Ortopedkliniken i Linköping, Medicinska fakulteten, Ortopedkliniken i Linköping

Övergripande projektinformation

Kön (för statistiska ändamål)

Man

Klinik

Ortopedkliniken US

Ansökan avser

Medel för Resestipendium

Forskningsområde

Muskuloskeletala systemet

Projektplan

Beskrivning av den tid och lokalisation som stipendiet avser

Stipendiet avser ett fellowship (klinisk utbildningstjänst för vidareutveckling och specialisering) på Flinders Medical Center (FMC) i Adealaide/Australien och Repatriation Hospital i Adelaide (RH). Bägge sjukhusen ligger i ett sjukvårdsområde med ett upptagningsområde på ca. 330 000 människor. FMC omhänderta endast trauma medans RH är specialiserat på elektiv- och dagkirurgi. Fellowshipet löper under ett års tid och är fördelat på 6 månader traumafellowship och 6 månader proteskirurgi. Under hela 12 månader är man involverat i en mellanjourslinje där man under jourtid utgör den sista instansen på sjukhuset vad gäller ortopedisk kompetens. En bakjour finns tillgänglig på telefon. Jourfall omhändertas i första hand av akutläkare. Konsultationer, inläggningar och operationer sköts av ortopeder. Man är jour ca. 2 dagar i veckan utöver den vanliga arbetstiden på dagtid. Detta resulterar i en betydlig högre exponering för ortopediskt trauma, främst kirurgiskt omhändertagande, än man får på hemmakliniken i Linköping. De strukturella förutsättningarna motsvarar i stora drag den planerade framtida ortopediska verksamheten i Linköping.

Uppföljning

Rapport

Efter en oändlig kamp med myndigheter i Australien,språktester,läkarundersökningar och notariebesök återfann jag mig iklädd nyinförskaffade kostymbyxor,slips och läderskor på ortopedsektionens chefsrum på Flinders Medical Center och lyssnade på hand-over instruktionerna.Det var min första arbetsdag i Australien.
Skillnaderna mellan systemet i Sverige och Australien är enorma.Hierarkin som jag en gång flytt ifrån i Österrike återfann jag i ännu större grad.Privat och offentlig sjukvård går hand i hand.Som fellow berörs man bara indirekt men det är uppenbart att individuella ekonomiska intressen har stor inflytande i den privata sektorn.Det är fellows och ST-läkare som driver akutsjukvården i det offentliga systemet.6 kollegor och jag skötte tillsammans med några underläkare ortopedavdelningen med 24 sängplatser.Den tyngsta uppgiften var jourerna som fördelades mellan oss 7.Kortvarsel jourer eller liknande finns inte,var någon sjuk justerade vi själva schemat under lunchrasten.Jobba innan och efter jouren var rutin och det resulterade ofta i 80 timmars arbetsveckor.Att vara jour var lika med att vara bakjour.Det fanns formella bakjourer men ytterst sällan berördes de av vad som pågick på sjukhuset.Efter ett halvår på traumasektionen bytte jag till det elektiva sjukhuset,Repatriation General Hospital.Där arbetade jag främst med fot-, övre extremitets- och proteskirurgi.Jouransvaret på Flinders hade jag kvar.Sammanlagd gick jag 120 jourer under 1 års tid och utförde 300 operationer.Att ortopedjouren kan fokusera på den kirurgiska delen av vården har jag upplevt som väldigt positiv.Detta möjliggörs av underläkare på avdelningen och akutläkare.Jag har även tagit med mig en hel del lärdomar på organisatorisk nivå som vi inom ortopedkliniken skulle kunna använda.Personligen har det ökade ansvarstagande gjort att jag kunnat utveckla mina färdigheter som kirurg men också att jag känner mig bättre rustat inför mitt nya uppdrag som ortopedspecialist.

Decision

Decision date: 2010-11-30

Brief description of each costApplied sumDecision SEKDecision comment
Lön inkl LKP
systemet kräver minimibelopp1 0000 
Resekostnader
Flyg; 10 000
Bus, tåg, taxi: 1 500
11 50011 500 
Hyreskostnader
och inredning av lägenhet (möblerade lägenheter är nästa omöjliga att hitta)120 00060 000 
Traktamente (50%)
systemet kräver minimibelopp1 0000 
Traktamente (25%)
systemet kräver minimibelopp1 0000 
Övrigt
Förlängd reseförsäkring, 10 000 SEK.
Registrering Medical Board AU: 8 000.SEK
Förlust på bilförsäljning, Bilförsäkring och registering: 40 000 SEK.
Visum: 4364
62 00022 000 
Övrigt
Läkarundersökning, Språktest, Registreringskostnader innan Medical board8 0008 000 
sum204 500101 500 

Grant providers for application

Region Östergötland
Fund group: Medel för Resestipendium

Contributes with 101500 SEK


Ortopedisk traumaverksamhet på US - förbättringar genom internationell kunskapsinhämtning. | Application, from Region Östergötland
http://researchweb.org/is/en/lio/ansokan/150051