Biomarkörer i relation till respons på strålningsbehandling och cytostatikabehandling hos kolorektalcancerpatienter | Application
Biomarkörer i relation till respons på strålningsbehandling och cytostatikabehandling hos kolorektalcancerpatienter
Registration number: LIO-16221
Ansökan Centrala ALF-medel 2009
Application started by: Xiao-Feng Sun, 2008-05-21
Professional title at the time of application: Professor, MD, PhD
Work place at the time of application: Onkologi, US
Last updated / corrected by: Agneta Linghag, 2009-12-03
Application received by: Region Östergötland
Granted and completedGranted and completed
Applicant: Xiao-Feng Sun
Professor, MD, PhD, Medicinska fakulteten

Projektinformation

Populärvetenskaplig sammanfattning med beskrivning av den kliniska relevansen

BAKGRUND: Förbättrad operationsteknik, strålbehandling före operation vid ändtarmscancer och cytostatikabehandling efter operation vid kolorektalcancer har bidragit till förbättrad överlevnad. Endast en minoritet av patienterna verkar ha nytta av tilläggsbehandling i anslutning till operation. För att undvika "överbehandling", med risk för biverkningar hos den enskilde patienten, och dålig resursanvändning inom sjukvården är det värdefullt att kunna förutsäga nyttan av strål- och cytostatikabehandling i anslutning till operation.
FRÅGESTÄLLNING: Kan biomarkörer relateras till vinsten av förebyggande och lindrande behandling, risk för recidiv samt prognos.
PATIENTER OCH CELLINJER: (a) 214 rektalcancerpatienter, varav hälften randomiserats till strålbehandling preoperativt, (b) 150 kolorektalcancerpatienter som deltagit i studier med palliativ cytostatikaterapi, och (c) 5 kolorektalacancer cellinjer.
METODER: PCR-single strand conformation analysis-DNA sekvenering, allelförlust, TdT-mediated dUTP-biotin nick end labelling, realtids-PCR, microarray, vävnadsarray, immunhisto (cytok)kemi, Western blotting, proteomics och cellinjeanalys.
BETYDELSE: Förändringar i gener/genprodukter kan medverka i utvecklingen av cancer. Dessa förändringar kan eventuellt relateras till risken för lokalt recidiv och fjärrmetastasering. Huvudfrågan är hur dessa förändringar är associerade med risken för recidiv och överlevnad speciellt inom samma tumörstadium. Även om det är relativt många patienter som har nytta av onkologisk behandling vid kolorektalcancer finns det en stor grupp som inte får någon positiv effekt – trots krävande insatser med svåra biverkningar. Det är viktigt att kunna urskilja grupper som saknar biologiska förutsättningar att svara på terapi och de som har en god chans att svara. Analysen av dessa gener/proteiner i tumörer kan få klinisk betydelse om de kan bidra till en mer individanpassad behandling vid kolorektalcancer och kopplas till recidiv och prognos.

Seminarierapport (senast 31 december 2009) vid det nu sökta projektets avslutande

Seminariebeskrivning

I have organised a colorectal cancer (CRC) symposium including surgeons, oncologists, pathologist, statisticians, gust researcher, and basic researchers (please see the program and participant list below)

Participants:

1.Andreas Lewander
2.Alexander Törnroos
3.Chatarina Malm
4.Daniella Pfeifer
5.Birgit Olsson
6.Gunnar Arbman
7.Hans Olsson
8.Hans Starkhammar
9.Ingvar Jarlsfelt
10.Ivan Shabo
11.Jasmine Lööf
12.Johan Haux
13.Johan Rosell
14.John Carstensen
15.Joar Svanvik
16.Per Sandström
17.Thomas Blystad
18.Wiljo de Leeuw
19.Xiao-Feng Sun
20.Yuan Geng
21.Åsa Wallin

Program:

09.00– 09.10Welcome
Xiao-Feng Sun

09.15 – 09.30The epidemiology of CRC in Sweden
(past, present & future)
John Carstensen

09.35 –09.50 Surgical treatment for CRC
Gunnar Arbman

09.55 –10.10Surgical strategies in metastatic disease
Per Sandström

10:15-10:30 New method for lymph node harvesting
Hans Olsson/Alexander Törnroos

10:35-10:50Cancer registration and newer quality registries
Hans Starkhammar

10.55-11.10Polymorphisms in the promoter regions of NFKB1 and NFKBIA genes
in Swedish and Chinese populations
Andreas Lewander

11.30-13:00Lunch

13.15 – 13.30Digitalis and cancer
Johan Haux


13.35 – 13.50p73 in CRC
Daniella Pfeifer

13.55-14.10Genetic factors in tumour development of CRC
Wiljo de Leeuw

14.15 –15.00New projects (5-10 min for each speaker)
Ivan Shabo, Thomas Blystad, Åsa Wallin … Xiao-Feng Sun

15.00 – Coffee/tea

ALF-tilldelning (fylls i av FoU-kansliet)

DescriptionSum
Tilldelade Centrala ALF-projektmedel170 000
Sum170 000

Decision

Decision date: 2008-10-08

Decision 
Applied sum170 000
Granted sum170 000

Grant providers for application

Centrala ALF-medel
Fund group: Centrala ALF-projektmedel

Contributes with 170000 SEK


Biomarkörer i relation till respons på strålningsbehandling och cytostatikabehandling hos kolorektalcancerpatienter | Application, from Region Östergötland
http://researchweb.org/is/en/lio/ansokan/16221