Kammarfunktion. Från idrottskardiologi till hjärtkirurgi. | Application
Kammarfunktion. Från idrottskardiologi till hjärtkirurgi.
Registration number: LIO-16611
Ansökan Centrala ALF-medel 2009
Application started by: Eva Nylander, 2008-05-23
Professional title at the time of application: Professor, Överläkare
Work place at the time of application: Fysiologiska kliniken, US
Last updated / corrected by: Agneta Linghag, 2010-02-18
Application received by: Region Östergötland
Granted and completedGranted and completed
Applicant: Eva Nylander
Professor, Överläkare, Medicinska fakulteten

Projektinformation

Populärvetenskaplig sammanfattning med beskrivning av den kliniska relevansen

Höger kammares (HK) funktion är mindre väl kartlagd, och diagnostiken mindre utvecklad, än för vänster kammare (VK). Vi studerar patienter med den ärftliga sjukdomen arytmogen HK-kardiomyopati (ARVC), en vanlig orsak till plötslig död hos unga. HK-funktionen och sjukdomsförloppet undersöks, liksom även deras förstagradssläktingar, för att spåra tidiga tecken på sjukdom.
Långtidsresultaten efter operation för aortaklaffläckage (AI) är sämre än vid klafförträngning (AS) trots att patienterna är yngre. Det beror på att irreparabel VK-funktionspåverkan kan uppkomma innan patienten får symptom, varför detta är viktigt att detektera.
Arbetsplan
1.20 patienter med ARVC, 30 förstagradssläktingar och 20 friska genomgår ekokardiografisk undersökning med vävnadsDoppler,strain- analys mm. HK-volymer mäts med ny MR- metodik som vi utvecklar.
2.Genetisk analys av patienterna avs. förekomst av kända mutationer, och därefter
förstagradssläktningarna, kommer att göras, och kunna kopplas till hjärtundersöknings- data.
3.30 patienter med AI har studerats med ultraljud, radionuklidventrikulografi och special- arbetsprov före och 6 månader efter klaffoperation. Analys av mekanismerna för klaffläckage görs.
4.Långtidsuppföljning av deras VK-funktion i vila och under arbete, och motsvarande för patienter som opereras för AS.
Resultat. Pre- och 6mån -postop- undersökningar av AI- patienter visar att trots normala VK-funktionsmått i vila uppvisar vissa tecken på nedsatt kammarfunktion under arbete. Studierna ingår i avhandling för Éva Tamás, ny doktorand tar nu vid. 10- årsuppföljning av ARVC patienter med Doppler-ekokardiografi är gjord. MR- studier, insamling och analyser av förstagradssläktingar pågår, genetiska delen just påbörjad.
Betydelse. Utvecklingen av nya oblodiga tekniker för hjärtfunktionsstudier ger ökad
kunskap om hjärtats funktion normalt och vid sjukdom, ligger till grund för förbättrad diagnostik och bidrar därmed till utvecklingen av behandlingsmetoder.

Seminarierapport (senast 31 december 2009) vid det nu sökta projektets avslutande

Seminariebeskrivning

Undertecknad deltog i ett seminarium arrangerat av svensk idrottsmedicins lokalavdelning, med ett auditorium på 30- 40 personer, huvudsakligen idrottsmedicinskt verksamma ortopeder, allmänläkare och sjukgymnaster. Detta således ett kliniskt forum för diskussion av forskningsresultat och deras kliniska implikationer. Övriga deltagare var Giorgio Galanti, idrottsmedicinare från Florens,som presenterade italienska rutiner och erfarenheter av omfattande hjärtscreening, och Mats Börjesson, kardiolog från Göteborg med idrottskardiologiskt engagemang på europeisk nivå, som föredrog de överväganden som ligger bakom europeiska rekommendationer på området.Undertecknad diskuterade hjärtats anpassning till träning, sjukdomar med risk för plötslig död under träning och socialstyrelsens riktlinjer. Engagerad diskussion gällande bland annat undersökningsmetoder och hjärtbedömningar av idrottare avslutatde seminariet.

ALF-tilldelning (fylls i av FoU-kansliet)

DescriptionSum
Tilldelade Centrala ALF-projektmedel170 000
Sum170 000

Decision

Decision date: 2008-10-08

Decision 
Applied sum170 000
Granted sum170 000

Grant providers for application

Centrala ALF-medel
Fund group: Centrala ALF-projektmedel

Contributes with 170000 SEK


Kammarfunktion. Från idrottskardiologi till hjärtkirurgi. | Application, from Region Östergötland
http://researchweb.org/is/en/lio/ansokan/16611