Bäckensmärta vid graviditet ; konsekvenser på hälsa och funktion,behandling, depressivitet och muskelfunktion | Application
Bäckensmärta vid graviditet ; konsekvenser på hälsa och funktion,behandling, depressivitet och muskelfunktion
Registration number: LIO-17931
Ansökan Centrala ALF-medel 2009
Application started by: Birgitta Öberg, 2008-05-28
Professional title at the time of application: Professor,leg sjukgymnast
Work place at the time of application: Linköpings universitet, Institutionen för Hälsa och Samhälle, Avd Sjukgymnastik, Hälsouniversitetet
Last updated / corrected by: Agneta Linghag, 2009-12-28
Application received by: Region Östergötland
Granted and completedGranted and completed
Applicant: Birgitta Öberg
Professor,leg sjukgymnast, Linköpings universitet, Institutionen för medicin och hälsa, Avd Sjukgymnastik, Hälsouniversitetet

Projektinformation

Populärvetenskaplig sammanfattning med beskrivning av den kliniska relevansen

Forskningsområdet omfattar dels grundläggande studier av bäckenbottenfunktion och dels interventionsstudier för kvinnor med graviditetsrelaterade bäcken och ländryggs-problem.
Det är känt att stabiliteten i bäckenlederna är beroende av passiva komponenter som ledens form och ligament struktur såväl som muskelfunktion där bäckenbotten utgör en av de stabiliserande muskelgrupperna tillsammans med bålmuskulatur. Genom att studera aktiveringsmönster i bäckenbotten och funktion i bålmuskulaturen försöker vi besvara om en muskelfuntkionsstörning är en bidragande faktor till utveckling av rygg och bäcken relaterade problem under graviditet.Studierna görs på kvinnor som förlösts och har respektive inte har ryggproblem.
För att studera om specifik träning kan förbättra och möjligen också förebygga problemen genomför vi interventionsstudier där gruppen som får problem efter graviditet lottas till endera specifik träning eller kontroll med sedvanligt omhändertagande. Studien genomförs i samverkan med kvinnokliniken.
Vi studerar också långtidsförloppet genom att följa en cohort av gravida kvinnor som undersöks under och efter graviditet samt följs upp upp under 2 år. Syftet är att ta reda på vilka som utvecklar bäckenrelaterade problem. De faktorer vi studerar innefattar såväl msukelfuntkion som självskattad funktion , hälsa, post partum depression och sjukskrivningsmönster. Vi har i dessa studier också startat en nordisk nätverk för att kunna jämföra cohorter insamlade i de olika länderna.
Det finns idag en osäkerhet kring hur man skall bedöma ryggbesvär hos gravida, hur man identifierar den riskgrupp som finns för utveckling av långdragna problem och vidare hur man bäst skall kunna behandla denna grupp. Vi avser att långsiktigt kunna bidra till ett effektivare omhändertagande av patient gruppen.

Seminarierapport (senast 31 december 2009) vid det nu sökta projektets avslutande

Seminariebeskrivning

Seminariet presenterades av Anneli Gutke Post doc och Jenny Sjödahl doktorand som båda aktiva i forskargruppen ansvarig för de pågående studierna.

Den första delen omfattade hur den senaste kunskapen kring den klinsika klassifikationen för graviditetsrelaterade ryggbesvär skall genomföras. En viktig del i klassificeringen utgörs av en diffrentiering av om symtomen genereras från ländrygg eller bäcken. Vi har i våra studier visat att en kombination av symtom från både ländrygg och bäcken ger högre aktivitetspåverkan och mer besvär. det finns också vissa hållpunkter att klassficierngen är viktig för val av behandling och även för idenfiering av den grupp som har risk för att utveckla långvariga problem.

Den andra delen utgjorde en rapportering av kunskapsläget när det gäller effekt av stbiliseringsträning för gravida med ryggbesvär med preliminär redovisning av resultat av de pågående studierna.

ALF-tilldelning (fylls i av FoU-kansliet)

DescriptionSum
Tilldelade Centrala ALF-projektmedel170 000
Sum170 000

Decision

Decision date: 2008-10-08

Decision 
Applied sum170 000
Granted sum170 000

Grant providers for application

Centrala ALF-medel
Fund group: Centrala ALF-projektmedel

Contributes with 170000 SEK


Bäckensmärta vid graviditet ; konsekvenser på hälsa och funktion,behandling, depressivitet och muskelfunktion | Application, from Region Östergötland
http://researchweb.org/is/en/lio/ansokan/17931