Fördjupad klinisk farmakologisk och toxikologisk analys av läkemedel som används inom kärnan av psykiatrins sjukdomar | Application
Fördjupad klinisk farmakologisk och toxikologisk analys av läkemedel som används inom kärnan av psykiatrins sjukdomar
Registration number: LIO-18631
Ansökan Centrala ALF-medel 2009
Application started by: Finn Bengtsson, 2008-05-29
Professional title at the time of application: Professor/överläkare
Work place at the time of application: IMV, Linköpings Universitet, Avd. för Klinisk Farmakologi
Last updated / corrected by: Agneta Linghag, 2010-02-17
Application received by: Region Östergötland
Granted and completedGranted and completed
Applicant: Finn Bengtsson
Professor/överläkare, Linköpings Universitet, Klinisk farmakologi, Sektionen för läkemedelsforskning

Projektinformation

Populärvetenskaplig sammanfattning med beskrivning av den kliniska relevansen

Många nya och potenta psykofarmaka har tillkommit under senare år, men insikten att alla individer har mycket olika omsättning – och därmed också olika effekter/biverkningar, av ett och samma läkemedel förskrivet i samma dos har samtidigt ökat. Faktorer som avgör variationen kan vara betingade dels via olika genetiska uttryck för de enzym som omsätter läkemedlen och/eller transporterar läkemedelskomponenterna mellan blodet och hjärnan; s.k. ”farmakogenetik”. Dels kan detta variabla utfall i den s.k. ”farmakokinetiken” bero på kön, ålder, samtidig annan medicinering och/eller om man intar medicinen såsom läkaren har ordinerat eller ej. Slutligen vet vi också att många psykofarmaka idag är förbundna med det kemiska problemet att de består av två spegelbilder av samma molekyl som, tyvärr, kan omsättas, distribueras till hjärnan och verka på olika sätt, ett nytt kunskapsområde som vi idag benämner ”stereofarmakologi”. Vi studerar farmakokinetiken (moder- och dottersubstanser, och dessas stereofarmakologi) för våra vanligaste antidepressiva och antipsykotiska läkemedel på breda befolkningslager, tillsammans med en farmakogenetisk kartläggning. Passagen av läkemedlen från blod till hjärna på vävnadskulturer samt via en modell på råtta med avsaknad av ett viktigt genuttryck för läkemedelsomsättande enzym. Råttmodeller används också för att studera detaljer kring kinetik för läkemedelsförgiftningar både under levande förhållande och efter dödens inträdande (s.k. post-mortal redistributionskinetik). Genom att på dessa unika fall av dödlig förgiftning av olika (men endast idag misstänkta) psykofarmaka, också göra våra farmakogenetiska bestämningar enligt ovan, kan vi få en bättre uppfattning om både förgiftningens farmakokinetik och dess möjliga orsaker. Genom att alla dylika fall i Sverige omhändertas här vid Rättskemiska Avdelning i Linköping finner vi vår forskningsgrupp särskilt kompetent och lämpad att kunna åta oss denna speciella forskningsuppgift.

Seminarierapport (senast 31 december 2009) vid det nu sökta projektets avslutande

Seminariebeskrivning

Forskningsgruppen har samlats gemensamt för att informera varandra om sina projekt, hittills uppnådda resultat och tolkningarna av desamma, en gång varannan månad. Mötena har karaktär av forskningsseminarium där forskarna föredrar sina hypoteser och frågeställningar i studierna för varandra i större detalj med en efterföljande diskussion där olika tankar och erfarenheter utbyts i forskningsgruppen. Vid sidan av detta har forskningsgruppen arrangerat ett seminarium om ”Therapeutic drug monitoring in psychiatry” den 7 december 2009 på Konferenssalen vid klinik farmakologi, IMH (HU).

ALF-tilldelning (fylls i av FoU-kansliet)

DescriptionSum
Tilldelade Centrala ALF-projektmedel170 000
Sum170 000

Decision

Decision date: 2008-10-08

Decision 
Applied sum170 000
Granted sum170 000

Grant providers for application

Centrala ALF-medel
Fund group: Centrala ALF-projektmedel

Contributes with 170000 SEK


Fördjupad klinisk farmakologisk och toxikologisk analys av läkemedel som används inom kärnan av psykiatrins sjukdomar | Application, from Region Östergötland
http://researchweb.org/is/en/lio/ansokan/18631