Ryggmärgsskaderehabilitering i tidigt skede med fokus på utveckling av intensiv- och intermediärvård | Application
Ryggmärgsskaderehabilitering i tidigt skede med fokus på utveckling av intensiv- och intermediärvård
Registration number: LIO-186451
Medel för Resebidrag
Application started by: Wolfram Antepohl, 2011-03-13
Professional title at the time of application: överläkare
Work place at the time of application: Studierektorskansliet, LiÖ och Rehabiliteringsmedicinska kliniken (RC), LiÖ
Last updated / corrected by: Agneta Linghag, 2012-03-05
Application received by: Region Östergötland
Granted, reminderGranted, reminder
Applicant: Wolfram Antepohl
överläkare, Sinnescentrum, Region Östergötland

Övergripande projektinformation

Kön (för statistiska ändamål)

Man

Klinik

Rehabiliteringsmedicinska kliniken US

Ansökan avser

Medel för Resestipendium

Forskningsområde

Nervsystemet

Projektplan

Beskrivning av den tid och lokalisation som stipendiet avser

Sjukhuset "Bergmannsheil" i Ruhrområdet i Bochum är ett av Tysklands (och Europas) största sjukhus med inriktning mot trkomplexa traumafall. Det är också universitetssjukhus för Universitetet i Bochum och dess läkarutbildning. Sjukhuset etablerades 1890 som världens första renodlade traumasjukhus, som namnet antyder från början för gruvarbetare som hade skadat sig i yrket. Profilområden idag är akut omhändertagande och tidig rehabilitering (upp till 2 månader) av ryggmärgs- och skallskadade patienter samt brännskadevård. För dessa två områden bedriver sjukhuset "Maximalversorgung", dvs högspecialiserad vård jämförbar med rikssjukvård i Sverige med hela delstaten "Nordrhein-Westfalen" och dess 18 miljoner invånare som upptagningsområde. Sektionen för ryggmärgsskadade patienter ingår i ett kirurgiskt-traumatologiskt centrum och har 3 vårdavdelningar med totalt 64 slutenvårdsplatser. 12 av platserna har möjlighet till respiratorvård för patienter med höga ryggmärgsskador. En av avdelningarna med 23 sängplatser är främst till för elektiv vård, i första hand operation av trycksår i samarbete med sjukhusets klinik för plastikirurgi. Ryggmärgsskadeenheten har även tillgång till platser på centrumets intenssivvårdsavdelning och således möjlighet att omedelbart påbörja rehabiliteringsprocessen i det postoperativa skedet.
Förutom slutenvårdsavdelningar finns poliklinisk verksamhet, främst med inriktning på hantering av sena komplikationer efter ryggmärgsskadan. Inom kliniken finns specialister i traumatologi, neurokirurgi och ryggmärgsskadevård (en egen tilläggsspecialitet i Tyskland). Vidare finns neurourolog och ett brett utbud av paramedicinsk kompetens (sjukgymnaster, arbetsterapeuter, logoped, psykolog, kurator, idrottsterapeut, m.fl.).

Decision

Decision date: 2011-06-17

Brief description of each costApplied sumDecision SEKDecision comment
Resekostnader
Bensin för bilresa (200 mil x 18,50 = 3700kr) och kostnader för färjor Sverige-Tyskland t/r (2005kr)5 7055 705 
Hyreskostnader
Hyreskostnader för hus, 1000€/månad + el, vatten, mm, totalt 11000kr/månad i fyra månader. Vi försöker att hyra ut det egna huset i Linköping och hyresintäkter kommer att dras av från hyreskostnaden i Tyskland.44 00044 000 
Traktamente (50%)
30 dagar x 0,5 x 576kr8 6408 640 
Traktamente (25%)
92 dagar x 0,25 x 576kr13 24813 248 
sum71 59371 593 

Grant providers for application

Region Östergötland
Fund group: Medel för Resestipendium

Contributes with 71593 SEK


Ryggmärgsskaderehabilitering i tidigt skede med fokus på utveckling av intensiv- och intermediärvård | Application, from Region Östergötland
http://researchweb.org/is/en/lio/ansokan/186451