Taus koppling till β-amyloid och dess roll i patogenesen vid Alzheimers sjukdom | Application
Taus koppling till β-amyloid och dess roll i patogenesen vid Alzheimers sjukdom
Registration number: LIO-18751
Ansökan ALF-forskartjänst 2009
Application started by: Martin Hallbeck, 2008-05-29
Professional title at the time of application: ST-Läkare, patologi
Work place at the time of application: US, LMC Östergötland, Laboratorium för patologi/cytologi/genetik
Last updated / corrected by: Martin Hallbeck, 2008-06-01
Application received by: Region Östergötland
RejectedRejected
Applicant: Martin Hallbeck
Biträdande Professor, Överläkare, Medicinska fakulteten, Diagnostikcentrum

Projektinformation

Sammanfattning av forskningsprogram (max 2000 tecken)

Alzheimers sjukdom är den vanligaste orsaken till demens och orsakar stort lidande men även stora samhällskostnader. Man har länge betraktat β-amyloid (Aβ) som den viktigaste faktorn i patogenesen men allt mer data talar nu för att störningar i fosforyleringen av tau är avgörande i det förlopp som leder till sjukdomen. Detta projekt syftar till att förstå regleringen av tau fosforylering och särskilt dess koppling till Aβ.
Jag och min doktorand är i slutfasen av att utveckla en ny in-vitro modell där odlade humana neuroblastomceller genom optimering av odlingsmiljön utvecklas att bli lika adulta neuron. Härigenom har vi nu tillgång till en human in-vitro modell för Alzheimers som uttrycker hela det intracellulära maskineri som misstänks vara viktigt för sjukdomen.
Vi kommer nu att undersöka och jämföra effekten av olika potentiella sjukdomsmekanismer, både ärftliga och sporadiska på graden av tau fosforylering. Genom att med läkemedel aktivera och hämma olika kinaser och fosfataser kommer vi att kunna förstå deras betydelse i olika faser av Alzheimer patogenesen.
Vi har genom samarbete tillgång till unika polymerer som fluorescerar vid olika våglängder beroende på strukturen hos det fibrillära protein den binder. Vi testar nu dessa i vårt modell system för att kunna använda dem som markörer för att lokalisera och följa dynamiska förändringar både i tau och i Aβ fibrillering i levande celler. Detta skulle kunna vara ett världsunikt sätt att kunna studera var i levande celler de tidiga sjukdomsprocesserna sker.
Sannolikt har patologiskt fosforylerat tau en avgörande betydelse för mekanismerna bakom Alzheimers. Det är viktigt att förstå regleringen av tau fosforylering och särskilt dess koppling till β-amyloid. Det kommer att vara nödvändigt för att kunna utveckla bättre diagnostik, behandling och prevention. Detta projekt kommer att bidra till denna förståelse genom studier av hur, när och var den patologiska tau fosforyleringen sker.

Decision

Decision date: 2008-09-26

Brief description of each costApplied sumDecision SEKDecision comment
Lönekostnad
Lönekostnad för Martin Hallbeck759 0000 
sum759 0000 

Taus koppling till β-amyloid och dess roll i patogenesen vid Alzheimers sjukdom | Application, from Region Östergötland
http://researchweb.org/is/en/lio/ansokan/18751