Kirurgisk brännskadevård vid BRIVA, US | Application
Kirurgisk brännskadevård vid BRIVA, US
Registration number: LIO-18791
Ansökan ALF-forskartjänst 2009
Application started by: Fredrik Huss, 2008-05-29
Professional title at the time of application: Specialistläkare, Plastikkir
Work place at the time of application: Hand- & Plastikkir klin
Last updated / corrected by: Fredrik Huss, 2008-05-29
Application received by: Region Östergötland
RejectedRejected
Applicant: Fredrik Huss
Överläkare, Docent, Alla områden

Projektinformation

Sammanfattning av forskningsprogram (max 2000 tecken)

Brännskadevården har genomgått stora förändringar och utvecklas i hög takt. Nya kirurgiska principer som tidig tangentiell excision har markant förbättrat resultaten. Avancerade förbandsprinciper med aktiva och biologiska komponenter finns tillgängliga. Hudersättningsprodukter som biologiska matriser och odlade hudceller kan idag rädda livet på svårt skadade patienter.
I modern spjutspetsforskning kan inte längre enstaka forskare driva projekt utan ett samarbete och engagemang från pre-kliniker och personal med medellång vårdutbildning.
Den övergripande målsättningen med detta projekt är att ta ett samlat grepp kring den kirurgiska brännskadeforskningen vid BRIVA. I ett antal mindre delprojekt syftas till att engagera sjuksköterskor vid avdelningen att tillsammans med pre-kliniker vid Lab. för exp. plastikkirurgi (med. Biol., BMA, etc), till projektet knutna ALF-läkare och projektledaren initiera, driva och slutföra forskningsprojekt.

Specifika frågeställningar
1 Odlade patientegna hudcellers roll i brännskadevården
2 Effekten av donatorshud eller konstgjord hud vid behandling av ytlig dermal brännskada
3 Effekten av donatorshud eller konstgjord hud för skydd &/el förberedande av sårytor
4 3D-biologiskt nedbrytbara matriser för rekonstruktion av läderhud
5 Patientegna eller främmande hudceller för läkning av tagställen
6 Fortsatt utvärdering av uppvärmningsmodaliteter för hypoterma brännskadade
7 Fortsatt epidemiologisk kartläggning av brännskador i Sverige
8 Utvärdering av behovet av immobilisering vid delhudstransplantation till underben
9 Utveckling av ’Fast-Track protokoll’ för utvärdering av alternativa förbandsprodukter

Decision

Decision date: 2008-09-26

Brief description of each costApplied sumDecision SEKDecision comment
Lönekostnad
Lönekostnad Fredrik Huss, 6 månader/år i 2 år960 0000 
sum960 0000 

Kirurgisk brännskadevård vid BRIVA, US | Application, from Region Östergötland
http://researchweb.org/is/en/lio/ansokan/18791