Kirurgisk behandling vid inflammatorisk tarmsjukdom | Application
Kirurgisk behandling vid inflammatorisk tarmsjukdom
Registration number: LIO-190441
Medel för Resebidrag
Application started by: Pär Myrelid, 2011-03-31
Professional title at the time of application: Överläkare
Work place at the time of application: Kirurgiska kliniken, Universitetssjukhuset
Last updated / corrected by: Agneta Linghag, 2012-09-05
Application received by: Region Östergötland
Granted and completedGranted and completed
Applicant: Pär Myrelid
Universitetsöverläkare, Centrum för Kirurgi, Ortopedi och Cancervård

Övergripande projektinformation

Kön (för statistiska ändamål)

Man

Klinik

Kirurgiska kliniken i Östergötland

Universitetssjukhuset i Linköping

Ansökan avser

Medel för Resestipendium

Forskningsområde

Matsmältningssystemet och njurarna

Projektplan

Beskrivning av den tid och lokalisation som stipendiet avser

Jag har erbjudits möjligheten att få ett s k senior fellowship i inflammatorisk tarmsjukdom vid kolorektalkirurgiska kliniken vid John Radcliffe Hospital och Churchill Hospital i Oxford, England, under perioden första september 2011 till och med sista augusti 2012. Kliniken bedriver verksamhet vid två olika sjukhus i Oxford och har ett 60-tal vårdplatser. Verksamheten är förutom cancer inriktad på två olika områden, bäckenfunktion respektive inflammatorisk tarmsjukdom. Man har en mycket stor basal kirurgisk verksamhet men har också en stor specialverksamhet som få andra centra i världen kan uppvisa. Man bedriver stor rekonstruktiv reservoarkirurgi och även utveckling av minimalinvasiv kirurgi inom området inflammatorisk tarmsjukdom. Kring detta kliniska arbete har man också byggt upp en mycket omfattande forskning i nära samarbete med de medicinska gastroenterologerna på samma sjukhus inriktad på såväl grundforskning som klinisk forskning inom både medicisnk och kirurgísk behandling av sjukdomarna.
Under min tid i Oxford är planen att den skall fördelas mellan forskning (50 %) och operativ träning inom framför allt laparoskopisk kirurgi vid inflammatorisk tarmsjukdom (50 %).

Decision

Decision date: 2011-06-17

Brief description of each costApplied sumDecision SEKDecision comment
Lön inkl LKP
1 månadslön inkl LKP 96374 SEK385 496145 000 
Resekostnader
Flyg 70007 0007 000 
Hyreskostnader
Kallhyra bostad i Oxford ca 2000 GBP/månad=ca 22000 SEK/månad88 00088 000 
Traktamente (50%)
880 SEK/dag13 2060 
Traktamente (25%)
880 SEK/dag19 8090 
Övrigt
Flyttkostnader30 0000 
sum543 511240 000 

Grant providers for application

Region Östergötland
Fund group: Medel för Resestipendium

Contributes with 240000 SEK


Kirurgisk behandling vid inflammatorisk tarmsjukdom | Application, from Region Östergötland
http://researchweb.org/is/en/lio/ansokan/190441