IGF-I som biomarkör för hjärta-kärl funktion och frakturläkning | Application
IGF-I som biomarkör för hjärta-kärl funktion och frakturläkning
Registration number: LIO-190601
Kliniskt forskningsprojekt för ST-läkare vid Landstinget i Östergötland
Application started by: Ioana Simona Chisalita, 2011-04-01
Professional title at the time of application: ST-läkare
Work place at the time of application: Akutkliniken
Last updated / corrected by: Ioana Simona Chisalita, 2011-04-01
Application received by: Region Östergötland
Granted and completedGranted and completed
Applicant: Ioana Simona Chisalita
ST-läkare, Endokrinmedicinska kliniken US

Information

Ansökan avser

Kliniskt forskningsprojekt för ST-läkare vid Landstinget i Östergötland

Ämnesområde

Medicin generellt

Sammanfattning av projektet

Bakgrund
IGF-I stimulerar längdtillväxt hos barn och verkar anaboliskt på muskler och benstomme hos vuxna. Patienter med brist på GH på grund av skada på hypofysen får nedsatt muskelfunktion och nedsatt bentäthet. De har också en ökad risk för hjärt-kärlsjukdom. Nya resultat visar att IGF-I har en betydligt större roll för kärlväggens funktion än vad man förr har känt till.
IGF-I och kärlsjukdom
Hjärtsvikt är ett allvarligt tillstånd som förekommer hos ca 1-2% av den totala befolkningen i västvärlden men omfattar hela 10 % av befolkningen över 80 år.Låga nivåer av IGF-I är relaterade till ökad mortalitet och dålig prognos hos patienter med hjärtsvikt (Petratta o a 2007, Jankowska o a 2006). Behandling med rekombinant GH har prövats för att förbättra hjärtas funktion hos patienter drabbas av grav hjärtsvikt (Bocchi o a 1999).
IGF-system och frakturen
De som drabbas av en fraktur, särskild höftfraktur är många gånger äldre personer med osteoporos (benskörhet). De allra äldsta är ofta i dålig kondition näringsmässigt (Almås 2002) och har svårare att klara av den stressmetabolism som inträder vid kroppsligt trauma (Almås 2002). Låga nivåer av IGF-I i serum tillsammans med ett totalt lägre BMD (Bone Mineral Density) har upptäcks hos äldre kvinnliga höftfrakturpatienter (Hedström et al. 1999, Neumann et al. 2004) och medför samtidigt en ökad risk för höftfraktur (Rizzoli et al. 2001). Lågt IGF-I har negativa konsekvenser i sig då IGF-I har en anabol effekt på både benbildning och skelettmuskulatur. IGF-I nivån sjunker i samband med det naturliga åldrandet.

Målsättning
Delprojekt A
Vår målsättning är att undersöka om IGF-systemet kan användas för utredning och bedömning av prognos hos patienter med hjärtsvikt. Vi kommer att använda ett prospektivt material som ingår i den så kallade Kinda populationen som kardiologerna Urban Alehagen och Ulf Dahlström vid US, Linköping har samlat. På knappt 1000 personer har man tagit blodprover, EKG, ekokardiogran. Vi vill undersöka om IGF-systemet kan användas för utredning och bedömning av prognos vid hjärtsvikt.
På Kinda materialet kommer vi att analysera:
IGF-I systemet: IGF-I, IGFBP-1, IGFBP-2, IGFBP-3
Det är en pågående projekt i blodprovsanalys stadium..

Delprojekt B
För patienterna som söker akutsjukvård pga. radiusfraktur vill vi undersöka om IGF-systemet kan användas för utredning och bedömning av fraktur prognos. Fraktur diagnos ställs kliniskt och med röntgen undersökning.Om patienten accepterar deltgande kommer vi att ta blodprov för att bedöma IGF-systemet, näringstatus och inflammationstatus. Näringstatus undersöks med: längd, vikt, överarms omfång, tjocklek på hudveck på överarmen.
Vi kommer att ta följande blodprover:
1. blodstatus (Hb, erytrocyter, leukocyter, EVF, MCV, MCH, trombocyter), elektrolytstatus (Na, K), fritt Ca, kreatinin, ALP, ALAT, och blod glukos,
2. IGF-I
3. hsCRP
Vid uppföljande besök på Ortopedkliniken efter 1 och 5 veckor tas förnyade blodprover och röntgen för bedömning av frakturläkning.
Det är en pågående projekt i patientrekryterings stadium.

Betydelse
Mina tidigare resultat visar att IGF-I har en betydligt större roll för kärlväggens funktion än vad man tidigare känt till.
Vi vill nu belysa betydelse av IGF-systemet för hjärta-kärl funktion och frakturläkning. Gemensamt för dessa vävnader är att de är påverkbara av IGF-I. Genom detta kan vi få kunskaper som kan ge underlag för hur vi bättre skall behandla hjärtkärlsjukdomar och frakturer.

Preliminärt resultat
Projekt A
Vi har etablerat samarbete med prof. Ulf Dahlström och docent Urban Alehagen som har samlat ett unikt material av patienter med hjärtsvikt den så kallade Kinda population. Vi skall analysera IGF-I och biomarkör för inflammation och cellskada på ett populationsbaserat material, som insamlades för 10 år sedan på Kardiologiska kliniken, US, och sedan följts upp med avseende på morbiditet och mortalitet
Vi har snart analyserat IGF-I i alla 867 blodproverna och beräknar påbörja statistik bearbetning inom några veckor. Vi har som mål att skriva första manuskript utkastet sommaren 2010.
Vi planera vidare att analysera biomarkörer för inflammation och cellskada; hsCRP, osteoprotegerin, adiponektin och hsTNT deras användbarhet för utredning och bedömning av prognos hjärtsvikt.

Projekt B
Vi har etablerat ett samarbete med Lars Adolfsson öl/docent på Ortopediska kliniken som medverkar med uppföljning av patienter med radiusfraktur. En och 5 veckor efter fraktur sker provtagning och kontroll av frakturlägge och -läkning via ortopedmottagningens läkare och forskningssjukskoterska Zara Hanqvist Terez. Vi har påbörjat med patient rekrytering och 12 har redan fullföljt studien. Vi försätter med rekrytering och därefter databearbetning och sedan publicering.
Vi undersöker om IGF-I och biomarkörer för inflammation som hsCRP, osteoprotegerin och adiponektin kan ha betydelse bedömning av frakturrisk och prognos för frakturläkning.

Doktorandanmäld

not checked Ja
not checked Nej

Halvtidskontroll

not checked Ja
not checked Nej

Disputerad

not checked Ja
not checked Nej

Docent

not checked Ja
checked Nej

Medarbetare/handledare

Hans Arnqvist
Överläkare/Professor, Hjärt- och Medicincentrum, Medicinska fakulteten
Ulf dahlström
Professor, överläkare, Hjärt- och Medicincentrum, Medicinska fakulteten
Urban Alehagen
Professor, Överläkare, Kardiologiska kliniken

Forskningsmeriter

Publikationslista är inlagd/uppdaterad i ansökningssystemets personkort

checked Ja
not checked Nej

Forskningsmeriter (beskriv här eventuella tidigare forskningserfarenheter samt relevanta utbildningsmoment, utmärkelser m m)

Vetenskapliga originalarbeten i internationella tidskrifter:
←Chisalita I. Simona, Lindström T, E Son Jennersjö P, Paulsson JF, Westermark GT, Olsson AG, Arnqvist HJ (2008) Differential lipid profile and hormonal response in type 2 diabetes by exogenous insulin aspart versus the insulin secretagogue repaglinide, at the same glycemic control. Acta Diabetol. 2008 Sep 6. [Epub ahead of print].
←Johansson GS, Chisalita SI, Arnqvist HJ (2008) Human microvascular endothelial cells are sensitive to IGF-I but resistant to insulin at the receptor level. Mol Cell Endocrinol. 2008 Jul 30. [Epub ahead of print].
←Chisalita I. Simona, Marloes Dekker Nitert and Hans J. Arnqvist (2006) Characterisation of receptors for IGF-I and insulin; Evidence for Hybrid insulin/IGF-I receptor in human coronary artery endothelial cells”. Growth Hormone & IGF Research, Aug; 16(4):258-66.
←Chisalita I. Simona and Arnqvist HJ (2005) “Expression and function of receptors for insulin-like growth factor-I and insulin in human coronary artery smooth muscle cells”. Diabetologia, Oct; 48(10):2155-61. Epub 2005 Aug 11.
←Dekker-Nitert Marloes, Chisalita I. Simona and Hans J. Arnqvist (2005) “Insulin (IR), insulin-like growth factor-I (IGF-IR) and hybrid IR/IGF-I receptors in human endothelial cells”. Mol Cell Endocrinol, Jan 14; 229(1-2):31-7.
←Chisalita I. Simona and Arnqvist H J (2004) “Insulin-like growth factor-I receptors are more abundant than insulin receptors in human micro- and macrovascular endothelial cells”. Am J Physiol Endocrinol Metab, 286(6):E896-901.
← Söderlund G, Haarhaus M, Chisalita I. Simona, Arnqvist HJ (2004) “Inhibition of puromycin-induced apoptosis in breast cancer cells by IGF-I occurs simultaneously with increased protein synthesis”. Neoplasma, 51(1):1-11.

Flera publicerade sammanfattning:
←Simona I. Chisalita, Lindström Y, Olsson AG and Arnqvist AJ, ”Exogenous insulin versus insulin secretagogue in treatment of type 2 diabetes”. The 19th International Diabetes Federation Congress, 3-7 Dec 2006, Cape Town, South Africa. Poster presentation.
←Simona I. Chisalita and Hans J. Arnqvist Expression and function of receptors for insulin-like growth factor-I and insulin in human coronary artery smooth muscle cells. The 41st Annual Meeting of the EASD, 10-15 September 2005, Athens, Greece. Muntlig presentation.
←Simona I. Chisalita and Hans J. Arnqvist. Interaction of insulin and IGF-I system in human coronary artery endothelial cells. The 40th EASD Annual Meeting, Munich, Germany, 5 - 9 September 2004. Muntlig presentation.
←Simona I. Chisalita and Hans J. Arnqvist. Insulin-like growth factor-I receptors, but not insulin receptor, are more abundant in human micro- and macrovascular endothelial cells. American Diabetes Association’s 63rd Scientific Sessions, 13-17 Jun. 2003, New Orleans, USA (Diabetes, vol. 52, suppl. 1, page. A 152). Poster presentation.

Utvalda forskarutbildingskurser:
←The 13th Young Scientists Training Course of European Association for Study of Diabetes, Perugia, Italy, 2006.
←The 4th ”N. Paulescu” EASD postgraduate course: Cardiovascular complication in diabetes, Cluj-Napoca, Romania, 2005.
←The 9th Young Scientists Training Course of European Association for Study of Diabetes, Hanover, Germany, 2003.
←The 2nd ”N. Paulescu” EASD postgraduate course: Type 2 diabetes and its complications, Cluj-Napoca, Romania, 2003.
←Universitetspedagogik Steg 2, Linköpingsuniversitet, Sverige
←Handledare funktion I- Problem-baserad inlärning (PBL), Linköpingsuniversitet, Sverige

Undervisning
←Handledare- Laborator undervisning för Biomedicin linje, 2003
←Bas Grupp Handledare - Läkare linje T2, 2006
Special forskning belöning:
Lions forskningsfond mot folksjukdomar vid Hälsouniversitetet i Linköping, 2005.
Lions forskningsfond mot folksjukdomar vid Hälsouniversitetet i Linköping, 2008.

Forskningstid

Forskningstid önskas för följande antal månader (1-3 månader kan sökas)

1

Tidplan för uttag av forskningstid

 ÅrMånadAktivitet
Forskningstid20121 månaddata analys och manuskript bearbete
Forskningstid   
Forskningstid   
Forskningstid   
Forskningstid   

Uppge andra källor som du sökt bidrag ifrån för detta projekt

Grants

Landstinget i Östergötland (LIO-113571)
2 SEK (applied sum: 2 SEK)
Simona Chisalita

2010, Läkare lön

Landstinget i Östergötland (LIO-131411)
270 000 SEK (applied sum: 548 000 SEK)
Simona chisalita

2009, läkare och BMA lön, labprov analyser

Landstinget i Östergötland ( LIÖ-196441)
432 400 SEK (applied sum: 432 400 SEK)
Simona Chisalita

2008, läkare och BMA lön, labprov analyser

LIÖ Klinik ALF-medel ( LIÖ- 19611 )
218 600 SEK (applied sum: 476 400 SEK)
Simona Chisalita

2008, Läkare och BMA lön, labprov analyser

Decision

Decision date: 2011-06-13


IGF-I som biomarkör för hjärta-kärl funktion och frakturläkning | Application, from Region Östergötland
http://researchweb.org/is/en/lio/ansokan/190601