Molekylära mekanismer för osteogenes: struktur, funktion och klinisk signifikans av de skelettspecifika isoformerna av alkaliskt fosfatas | Application
Molekylära mekanismer för osteogenes: struktur, funktion och klinisk signifikans av de skelettspecifika isoformerna av alkaliskt fosfatas
Registration number: LIO-19421
Ansökan Centrala ALF-medel 2009
Application started by: Per Magnusson, 2008-05-30
Work place at the time of application: Avdelningen för klinisk kemi
Last updated / corrected by: Agneta Linghag, 2010-02-18
Application received by: Region Östergötland
Granted and completedGranted and completed
Applicant: Per Magnusson
Forskningschef, Diagnostikcentrum

Projektinformation

Populärvetenskaplig sammanfattning med beskrivning av den kliniska relevansen

I projektet studerar vi biokemiska skelettmarkörer, d.v.s. molekyler som kan påvisas genom laboratorieanalyser av blod- eller urinprover som speglar vad som händer i skelettet under benomsättningen. I benvävnaden finns särskilda celler som bryter ner ben och andra som bygger upp nytt ben. Den vuxna människan förnyar cirka 10% av skelettet per år, d.v.s. hela skelettet är förnyat under loppet av 10 år. Vi är särskilt intresserade av markören skelettspecifikt alkaliskt fosfatas (ALP), ett enzym som ursprungligen kommer från de celler som bildar nytt ben, s.k. osteoblaster. Skelettspecifikt ALP består egentligen av tre olika isoformer (B/I, B1 och B2) som alla cirkulerar fritt i vårt blod. Nyligen har vi också upptäckt en fjärde isoform (B1x) hos patienter med kronisk njursjukdom som löper risk för skelettpåverkan och frakturer på sikt. Vår generella målsättning är att identifiera strukturella och funktionella skillnader mellan de fyra skelettisoformerna av ALP, men också att studera och vidareutveckla den kliniska nyttan av dessa isoformer. Preliminära resultat visar att möss har samma uppsättning av skelettisoformer som människor. Betydelsen av de skelettspecifika isoformerna verkar alltså vara essentiell och av grundläggande natur för skelettets mineralisering hos däggdjur. För att studera den kliniska nyttan av skelettspecifikt ALP kommer blodprover att samlas från patienter (barn och vuxna) med olika skelettsjukdomar, men även från patienter med njursjukdomar som löper risk för tillväxtstörningar och frakturer på sikt. Resultaten från denna forskning ökar den generella kunskapen om skelettet och dess omsättning. Med mer specifika och förenklade analysmetoder för biokemiska skelettmarkörer kan dessa användas i allt högre omfattning inom sjukvården, exempelvis för att utvärdera benomsättningen hos patienter med skelett- och mineralmetabola sjukdomar eller för att ge ett tidigt svar på om en insatt behandling har avsedd effekt.

Seminarierapport (senast 31 december 2009) vid det nu sökta projektets avslutande

Seminariebeskrivning

Sökanden höll ett seminarium med titeln ”Forskning kring utvecklingen av renal osteodystrofi och vaskulär kalcifiering”. Vid seminariet medverkade huvudsakligen kliniker/forskare från Avdelningen för njurmedicin. De olika delprojekten inom huvudlinjerna skelettmineralisering och kärlförkalkning i forskningsprogrammet presenterades och diskuterades.

Initierade och pågående delprojekt:
1) Bentäthet (BMD) och benomsättning oss patienter med kronisk njursjukdom. Nyligen publicerad studie i samarbete med njurmedicin (Nephrology Dialysis Transplantation 2009).
2) Kärlförkalkning – Klinisk studie, CORD (Calcification Outcome in Renal Disease) där markörer, kärlstyvhet och aortakalcifikation undersöks oss patienter med kronisk njursjukdom. Status på denna studie.
3) Barn med kronisk njursjukdom – Effekt på tillväxt och benomsättning? Data från 5-års uppföljning.
4) Fibroblast growth-factor 23 (FGF-23), Leptin och Osteoprotegerin oss patienter med kronisk njursjukdom. Nyligen publicerad studie (Scand J Clin Lab Invest 2009).

ALF-tilldelning (fylls i av FoU-kansliet)

DescriptionSum
Tilldelade Centrala ALF-projektmedel170 000
Sum170 000

Decision

Decision date: 2008-10-08

Decision 
Applied sum170 000
Granted sum170 000

Grant providers for application

Centrala ALF-medel
Fund group: Centrala ALF-projektmedel

Contributes with 170000 SEK


Molekylära mekanismer för osteogenes: struktur, funktion och klinisk signifikans av de skelettspecifika isoformerna av alkaliskt fosfatas | Application, from Region Östergötland
http://researchweb.org/is/en/lio/ansokan/19421