Utvärdering av effekten av postoperativ ortosbehandling hos patienter med Dupuytrens kontraktur. | Application
Utvärdering av effekten av postoperativ ortosbehandling hos patienter med Dupuytrens kontraktur.
Registration number: LIO-198181
Forskningstid för LANDSTINGSANSTÄLLDA med legitimerade vårdyrken (ej läkare) FORTSÄTTNINGSANSÖKAN
Application started by: Christina Turesson, 2011-05-17
Professional title at the time of application: Leg. arbetsterapeut
Work place at the time of application: Hand och Plastik kirurgiska kliniken, paramedcinska enheten, Universitetssjukhuset i Linköping
Last updated / corrected by: Agneta Linghag, 2013-05-22
Application received by: Region Östergötland
Granted and completedGranted and completed
Applicant: Christina Turesson
Leg. arbetsterapeut, Sinnescentrum

Välj in föregående års ansökan som denna ansökan är en fortsättning på

  1. LIO-122051 : Utvärdering av effekten av postoperativ ortosbehandling hos patienter med lätt Dupuytrens kontraktur., Forskningstid för LANDSTINGSANSTÄLLDA med legitimerade vårdyrken (ej läkare)
    Granted and completed Granted and completed
    application started: 2010-05-14 , Applicant: Christina Turesson, Hand och Plastik kirurgiska kliniken, paramedcinska enheten, Universitetssjukhuset i Linköping
  2. LIO-198181 : Utvärdering av effekten av postoperativ ortosbehandling hos patienter med Dupuytrens kontraktur., Forskningstid för LANDSTINGSANSTÄLLDA med legitimerade vårdyrken (ej läkare) FORTSÄTTNINGSANSÖKAN
    Granted and completed Granted and completed
    application started: 2011-05-17 , Applicant: Christina Turesson, Hand och Plastik kirurgiska kliniken, paramedcinska enheten, Universitetssjukhuset i Linköping

Projektinformation

Sammanfattning av forskningsprogram

Dupuytrens kontraktur (DC) är en vanligt förekommande diagnos inom handkirurgi. Det är en sjukdom av okänd etiologi som drabbar en eller båda händerna. Sjukdomen gör att fingrarna ligger böjda in i handen med oförmåga att sträcka ut i fingerlederna. Behandlingen är kirurgisk men blir aktuell först när kontrakturerna ger hinder i handfunktion (1). Vid operationen görs aponeurosectomi av palmaraponeurosen vilket innebär att de sjukliga förändringarna i handflatan tas bort (2). Den postoperativa behandlingen hos handterapeut inkluderar ortosbehandling, rörelseträning, ärr- och ödembehandling i syfte att under läkningen bibehålla den vinst i rörlighet som operationen åstadkommit (3). Studier som utvärderar effekten av postoperativ ortosbehandling förekommer men antalet studier är få och evidensnivån är låg. Även om det huvudsakliga syftet med ortosbehandling efter operation av DC är att bibehålla extension, förekommer att patienter upplever det som svårare att flektera i fingrarna efter att ha använt ortosen (4). Detta gör det intressant att även beakta fingerflexionen vid utvärdering av ortosbehandling. Syftet med föreliggande studie är att utvärdera effekten av postoperativ ortosbehandling hos patienter med lätt Dupuytrens kontraktur. Metod/design: interventionsstudie med randomisering. Urvalet kommer att ske konsekutivt av patienter som opererats och behandlas postoperativt vid Hand och plastikkirurgiska kliniken (HPK) i Linköping eller ortopedklinik inom sydöstra sjukvårdsregionen. Intervention: Patienterna randomiseras i två grupper där den ena gruppen får postoperativ handterapeutisk behandling enligt vårdprogram för DC inklusive ortosbehandling och den andra gruppen får behandling enligt vårdprogram men exklusive ortos. Primär effektvariabel: Mätning av ledrörlighet i opererat finger med goniometer. Sekundära effektvariabler: Skattning av funktion, aktivitet och delaktighet sker med The Disability of the Arm, Shoulder and Hand Questionnaire (DASH)(5) samt med frågor specifika för DC.Skattning av upplevd hälsa och livskvalitet med EQ-5D(7). Fyra mättillfällen planeras (preoperativt samt tre, sex och tolv månader postoperativt).

Decision

Decision date: 2011-11-29

Decision 
Applied sum50 000
Granted sum50 000

Grant providers for application

Region Östergötland
Fund group: Forskningstid för Landstingsanställda med legitimerade vårdyrken

Contributes with 50000 SEK


Utvärdering av effekten av postoperativ ortosbehandling hos patienter med Dupuytrens kontraktur. | Application, from Region Östergötland
http://researchweb.org/is/en/lio/ansokan/198181