Studentens utveckling av kunskap och kompetens för vård i samverkan: övergången ut till arbetslivet | Application
Studentens utveckling av kunskap och kompetens för vård i samverkan: övergången ut till arbetslivet
Registration number: LIO-201541
Forskningstid för UNIVERSITETSANSTÄLLDA vid HÄLSOUNIVERSITETET (vid IMH, IKE eller ISV avdelningen HAV ) med legitimerade vårdyrken (ej läkare)
Application started by: Annika Lindh Falk, 2011-05-24
Professional title at the time of application: Universitetsadjunkt
Work place at the time of application: Hälsouniversitetet, ISV/IMH
Last updated / corrected by: Annika Lindh Falk, 2011-06-01
Application received by: Region Östergötland
RejectedRejected
Applicant: Annika Lindh Falk
Universitetslektor, Medicinska fakulteten

Information om huvudsökande (del 1 av 7)

Sökanden är anställd vid Linköpings universitet - Hälsouniversitetet

checked Ja

Projektinformation (del 2 av 7)

Sammanfattning av forskningsprogram

Det övergripande syftet för mitt avhandlingsprojekt som studien ingår i är att fördjupa förståelsen för utvecklingen av professionell kunskap och den kunskap som delas i arbetet inom hälso- och sjukvården mellan olika professioner. Mer specifikt fokuseras på hur grundutbildningen förbereder framtida personal inom hälso- och sjukvården för interprofessionellt arbete samt att identifiera och beskriva relationen mellan professionell kompetens och interprofessionell kunskap. Denna ansökan avser medel för genomförande av datainsamling för en av delstudierna vars syfte är att undersöka hur studenter uppfattar hur väl förberedda de är för att arbeta i team tillsammans med andra professioner samt hur de värderar denna kunskap i relation till sin unika profession. Individuella intervjuer kommer att genomföras med studenter från arbetsterapeut-, läkar- och sjuksköterskeprogrammet i samband med att de tar sin examen samt efter att de varit ute under ett års arbete. Materialet kommer att transkriberas och analyseras med en kvalitativ ansats.

Handledare / Medarbetare (del 3 av 7)

Supervisor

Madeleine Abrandt Dahlgren
Professor, IMH, Medicinsk Pedagogik, Linköpings Universitet,
Håkan Hult
Bitr prof, Region Östergötland, Institutionen för laboratoriemedicin, Utbildningsvetenskap

Decision

Decision date: 2011-11-29

Decision 
Applied sum132 000
Granted sum0

Studentens utveckling av kunskap och kompetens för vård i samverkan: övergången ut till arbetslivet | Application, from Region Östergötland
http://researchweb.org/is/en/lio/ansokan/201541