En gynekologisk undersöknings dolda potential; möjliggörandet av kvinnors och studenters lärande. | Application
En gynekologisk undersöknings dolda potential; möjliggörandet av kvinnors och studenters lärande.
Registration number: LIO-20381
Ansökan medel för nydisputerade läkare 2009
Application started by: Karin Siwe, 2008-06-01
Professional title at the time of application: Överläkare
Work place at the time of application: Kvinnokliniken, US
Last updated / corrected by: Agneta Linghag, 2010-12-27
Application received by: Region Östergötland
Granted and completedGranted and completed
Applicant: Karin Siwe
Överläkare, Kvinnokliniken, US

Välj den originalansökan du söker fortsatt anslag för

  1. LIO-20381 : En gynekologisk undersöknings dolda potential; möjliggörandet av kvinnors och studenters lärande., Ansökan medel för nydisputerade läkare 2009
    Granted and completed Granted and completed
    application started: 2008-06-01 , Applicant: Karin Siwe, Kvinnokliniken, US
  2. LIO-130691 : En gynekologisk undersöknings dolda potential; möjliggörandet av kvinnors och studenters lärande., ALF-medel för nydisputerade läkare FORTSÄTTNINGSANSLAG (föreregående ansökan elektronisk)
    Granted and completed Granted and completed
    application started: 2010-05-31 , Applicant: Karin Siwe, Kvinnokliniken, US

Projektinformation

Ange forskningsområde

Fortplantningssystemet

Ange vilken typ av ALF-medel ansökan avser

Medel för nydisputerade

Sammanfattning av forskningsprogram (max 2000 tecken)

En gynekologisk undersöknings dolda potential i lärandet för kvinna och student.
En gynekologisk konsultation är ett kort möte mellan två individer med olika förföreställningar. De möts på olika villkor då all kompetens anses ligga hos undersökaren, även då det gäller kunskapen om kvinnans egen kropp. För läkaren är undersökningen en rutinsak men för kvinnan en ovanlig händelse, där hon ska blotta sitt underliv.
Kvinnor som genomgår en gynekologisk undersökning erfar avsaknad av kontroll och vill bli bemötta på jämlika villkor och med respekt. De vill få upplysningar om vad som ska ske och hur. Under proceduren vill de bli informerade om vad som undersökts och resultaten, normala såväl som patologiska.
En student som ska utföra en gynekologisk undersökning upplever ofta blandade känslor. De vill lära sig samtidigt som de upplever en rädsla att möta undersökningssituationen.
I en lärosituation betyder detta att både studenten och patienten är fyllda av olika slags känslor som behöver bemästras för att kunna gå vidare – och båda har förväntningar på ett positivt utfall. I tillägg finns där en ansvarig gynekolog som under en given tidsram, ska handleda studenten och dessutom undersöka själv för att försäkra sig om fynden.
Syftet med forskningen är att inhämta kunskap från kvinnor, studenter och instruktörer i gynekologisk undersökningsteknik för att möjliggöra att en gynekologisk undersökning ska kunna möta alla inblandande individers behov (patient, student, instruktör, gynekolog) och på samma gång vara till nytta för dem.
Mål: Att blivande läkare och barnmorskor får lära sig att genomföra en gynekologisk undersökning inte bara på ett tekniskt korrekt, utan också på ett för patienten välgörande sätt och där kvinnan lämnar undersökningstillfället med ökade kunskaper om sin egen kropp, med en erfarenhet av att ha haft kontroll över vad som hände med hennes kropp, och med en känsla av att ha blivit respektfullt bemött.

Decision

Decision date: 2008-09-25

Brief description of each costApplied sumDecision SEKDecision comment
Lönekostnad
52800kr x 4 = 211200 + LKP 1,5676331 078331 078 
Driftsmedel
200000kr200 000200 000 
sum531 078531 078 

Grant providers for application

Centrala ALF-medel
Fund group: Medel för nydisputerade

Contributes with 531078 SEK


En gynekologisk undersöknings dolda potential; möjliggörandet av kvinnors och studenters lärande. | Application, from Region Östergötland
http://researchweb.org/is/en/lio/ansokan/20381