Realtidsstudier av narkosmedels påverkan på nervcellens cytoskelett | Application
Realtidsstudier av narkosmedels påverkan på nervcellens cytoskelett
Registration number: LIO-233851
Medel för Resebidrag
Application started by: Karin Björnström Karlsson, 2011-10-01
Professional title at the time of application: Specialistläkare
Work place at the time of application: Sinnescentrum , anestesi- och operationskliniken Linköping
Last updated / corrected by: Karin Björnström Karlsson, 2011-10-01
Application received by: Region Östergötland
RejectedRejected
Applicant: Karin Björnström Karlsson
Överläkare, Sinnescentrum, Medicinska fakulteten

Övergripande projektinformation

Kön (för statistiska ändamål)

Kvinna

Klinik

Anestesi- och operationscentrum

Anestesi och operationskliniken, US

Ansökan avser

Medel för Resestipendium

Forskningsområde

Anestesi och intensivvård

Projektplan

Beskrivning av den tid och lokalisation som stipendiet avser

Projektet kommer att ske vid Max Planck Institutet, Dresden, Tyskland hos Iva Tolic-Norrelykkes forskargrupp. Dr Tolic-Norrelykke arbetar med att kartlägga cytoskelettproteinernas roll vid celldelning och förflyttning. Hon arbetar i huvudsak med jästceller, och har med avancerad mikroskoperingsteknik i kombination med rekombinant teknik visat hur tubulin och aktin interagerar med varandra och med cytoskelettassocierade proteiner i live-försök (ref 1-4).

Vi har erbjudits möjlighet att i samarbete kartlägga hur narkosmedlet propofol kan retrahera nervceller, då vi har visat att retraktionen är beroende av cytoskelettet (5) och att nervcellens vesiklar förflyttas inåt cellkroppen (6). Vi har i drygt ett års tid haft en läkarstudent, Hannes Gerhardsson, i vår forskargrupp, som är intresserad av att bli doktorand. Han har under det år som gått utvecklat en metod för att i realtid köra retraktionsförsök och sedan i mikroskopet direkt färga in cytoskelettet och GABA-A receptorer, så att vi kan detektera de förändringar vi sett i live-försöken, vilket har ökat kvaliteten på våra försök. Han är ovanligt laborativt driven för att vara T5:a på läkarprogrammet. Hannes kommer att göra sitt fördjupningsarbete hos Dr Tolic-Norrelykke, och vara den som är på plats hela vårterminen och gör försök. Han behöver dock handledning och hjälp; i första hand för att sätta och odla våra primära nervcellskulturer. Lyckade kulturer är ett krav, då Dr Tolic-Norrelykke är intresserad av samarbete med oss just för att få tillgång till en mer avancerad cellmodell.

För att kunna hjälpa till med handledning och etablering av cellkulturen behöver jag vara i Dresden minst 1 ggr/månad - initialt 2v/månad och sedan 1v/månad, totalt 8v.

Decision

Decision date: 2011-12-01

Brief description of each costApplied sumDecision SEKDecision comment
Lön inkl LKP
2 mån*57000*1,54175 6000 
Resekostnader
6x6000 kr (flyg tor Linköping - Berlin, tåg Berlin-Dresden, taxi + buss)36 0000 
Hyreskostnader
Övernattningsrum 30 dagar á 500 kr/natt15 0000 
Traktamente (50%)
1 dygn Tyskland = 580 kr4 0000 
Traktamente (25%)
7*0,25*580*66 0000 
sum236 6000 

Realtidsstudier av narkosmedels påverkan på nervcellens cytoskelett | Application, from Region Östergötland
http://researchweb.org/is/en/lio/ansokan/233851