Utandningskondensat - analysverktyg för bestämning av luftvägsinflammation? | Application
Utandningskondensat - analysverktyg för bestämning av luftvägsinflammation?
Registration number: LIO-24911
Forskningsveckor för landstingsanställda med medellång vårdutbildning - Fortsättningsansökan (föregående ansökan elektroniskt)
Application started by: Anette Davidsson, 2008-09-09
Professional title at the time of application: Biomedicinsk analytiker
Work place at the time of application: Fysiologiska kliniken
Last updated / corrected by: Forskningsveckor för leg vårdyrken Beslut, 2008-12-01
Application received by: Region Östergötland
RejectedRejected
Applicant: Anette Davidsson
Biomedicinsk analytiker, Specialist, Fysiologiska kliniken i Linköping

Fortsättning på tidigare ansökan om forskningsveckor (föregående ansökan är elektronisk)

 1. LIO-5993 : Utandningskondensat - nytt kliniskt verktyg för bestämning av luftvägsinflammation hos astma- och KOL-patienter?, Forskningsveckor för landstingsanställda med 3-årig vårdutbildning
  Granted and completed Granted and completed
  application started: 2006-01-03 , Applicant: Anette Davidsson, Fysiologiska kliniken
 2. LIO-8235 : Utandningskondensat-ett nytt verktyg att identifiera rökare med risk att utveckla KOL?, Forskningsveckor för landstingsanställda med medellång vårdutbildning - Fortsättningsansökan (föregående ansökan elektroniskt)
  Granted and completed Granted and completed
  application started: 2006-09-18 , Applicant: Anette Davidsson, Fysiologiska kliniken
 3. LIO-12051 : Utandningskondensat - analysverktyg för identifiering av sjukdomsutveckling hos rökare/exrökare?, Forskningsveckor för landstingsanställda med medellång vårdutbildning - Fortsättningsansökan (föregående ansökan elektroniskt)
  Granted Granted
  application started: 2007-09-24 , Applicant: Anette Davidsson, Fysiologiska kliniken
 4. LIO-24911 : Utandningskondensat - analysverktyg för bestämning av luftvägsinflammation?, Forskningsveckor för landstingsanställda med medellång vårdutbildning - Fortsättningsansökan (föregående ansökan elektroniskt)
  Rejected Rejected
  application started: 2008-09-09 , Applicant: Anette Davidsson, Fysiologiska kliniken

Ansökan avser

Forskningsveckor för odisputerade landstingsanställda med medellån vårdutbildning

Projektets innehåll

Kort sammanfattning

Mina delprojekt har inriktat sig på metodologiska aspekter av utandningskondensat:
Reproducerbarhet
Reproducerbarhets försök med de 2 kommersiellt tillgängliga kondensatorer, EcoScreen (E) och Rtube (R). Identifiering av en känslig analysmetod, Adsorbed Organic Halogen Technique (AOX) Resultat: Kondensat från Rtube har högre koncentrationer klor men lägre reproducerbarhet jämfört med EcoScreen. Klor i kondensat kan mätas med god reproducerbarhet med analysmetoden AOX.
Identifiering av sjukdomsgrad hos astmatiker
Kondensat från astma patienter har analyserats på förekomst av klor under pollensäsong och pollenfritt intervall. Resultat: Patienter som skattade subjektiva besvär under pollen säsong hade högre koncentrationer av klor i kondensat jämfört med de astmatiker som inte hade några luftvägsbesvär. Förändringar i koncentrationer av klor i kondensat kunde identifieras trots att vi endast såg minimala förändringar i lungfunktion.
Andra markörer i kondensat
I en serie in-vitro försök har en nebulisator kopplad till en servo ventilator fördelat nebuliserade lösningar av neutrofilmarkörerna myeloperoxidase (MPO) och human neutrophil lipocalin (HNL) samt den stabila substansen NaCl. Detta gjordes för att söka identifiera skillnader i effektivitet respektive reproducerbarhet mellan de båda kondensatorerna EcoScreen och Rtube, där inte andningsvariation påverkar det slutliga resultatet.
Resultat: EcoScreen tenderade att vara mer effektiv att kondensera både HNL och MPO. För kondensering av klor var däremot Rtube mer effektiv precis som i tidigare försök.
Variabiliteten var stor för båda kondensatorerna men EcoScreen visar en något bättre reproducerbarhet vid kondensering av MPO och HNL lösning.
Identifiering av sjukdomsgrad hos rökare
En grupp av 45 st rökare och exrökare samt 19 st friska försökspersoner har undersökts med specifika lungfunktionsmätningar samt mätningar av inflammationsmarkörer i blod, saliv och utandningskondensat. Resultat: Personer med KOL hade en signifikant lägre
diffusionskapacitet i sina lungor, de hade också signifikant högre värden av Lysozym i serum jämfört med rökare/exrökare utan KOL. Vidare fann vi att serum Lysozym var signifikant högre hos de personer som hade en onormalt låg diffusionskapacitet jämfört med dem som hade en normal diffusionskapacitet. Det var däremot ingen skillnad i inflammations-markörer i serum eller saliv (förutom ECP i saliv som var lägre hos personer med KOL jämfört med utan KOL). Vi fann också att koncentrationer av Lysozym i serum samt att klor i utandningskondensat var signifikant högre hos personer med KOL jämfört med friska försökspersoner

Vetenskaplig redovisning

Lägesrapport /Uppdaterad lägesrapport är lämnad i originalansökan

not checked Ja

Decision

Decision date: 2008-12-23

Decision 
Applied sum108 000
Granted sum0

Utandningskondensat - analysverktyg för bestämning av luftvägsinflammation? | Application, from Region Östergötland
http://researchweb.org/is/en/lio/ansokan/24911