Surge capacity i anestesisjuksköterskans perspektiv | Application
Surge capacity i anestesisjuksköterskans perspektiv
Registration number: LIO-267001
Medel för Resebidrag
Application started by: Britt-Marie Kjellman, 2012-03-28
Professional title at the time of application: Anestesisjuksköterska
Work place at the time of application: Hand- och plastiken Brännskadeavdelningen
Last updated / corrected by: Agneta Linghag, 2013-01-18
Application received by: Region Östergötland
RejectedRejected
Applicant: Britt-Marie Kjellman
Anestesisjuksköterska, Anestesi- och operationskliniken

Övergripande projektinformation

Kön (för statistiska ändamål)

Kvinna

Klinik

Anestesi- och operationscentrum

Ansökan avser

Medel för Resebidrag

Forskningsområde

Muskuloskeletala systemet

Projektplan

Beskrivning av den tid och lokalisation som stipendiet avser

Avser 6 veckor observationsstudie på Johannesburg Hospital för två anestesisjuksköterskor.

Decision

Decision date: 2012-05-21

Brief description of each costApplied sumDecision SEKDecision comment
Lön inkl LKP
Britt-Marie
33 100 + 662 (efter 2% löneökning)
+ 1500 tillägg = 35 262
x 1,54 x tid = 81 455 skr
81 4550 
Resekostnader
Resa
KLM t o r
utresa 12 oktober 2012
hemresa 23 november 2012
9.710 skr per person
9 7100 
Hyreskostnader
Logi
Bed and breakfast beräknad kostnad 500 skr/dygn
21.000 skr per person
21 0000 
Traktamente (50%)
353x30=10590/2=52955 2950 
Traktamente (25%)
353x12=4236/4=10591 0590 
sum118 5190 

Surge capacity i anestesisjuksköterskans perspektiv | Application, from Region Östergötland
http://researchweb.org/is/en/lio/ansokan/267001