Matrix metalloproteinaser vid tendinopati. Varför har din patient smärtande senor? | Application
Matrix metalloproteinaser vid tendinopati. Varför har din patient smärtande senor?
Registration number: LIO-27341
Forsknings- och stipendieförvaltningen i Östergötland 2008
Application started by: Björn Pasternak, 2008-09-15
Professional title at the time of application: Med dr
Work place at the time of application: Avd för Inflammationsmedicin, IKE, Hälsouniversitetet
Last updated / corrected by: Beslut Stiftelseförvaltningen, 2008-12-12
Application received by: Region Östergötland
RejectedRejected
Applicant: Björn Pasternak
leg.läk, med.dr., Institutionen för medicin, Solna

Ämnesområde

Ämnesområde

Muskuloskeletala systemet

Område ansökan huvudsakligen avser

Ospecificerad medicinsk forskning

Projektinformation

Sammanfattning

Smärttillstånd i senor, såsom hälsenesmärta, tennisarmbåge och axelsmärta är vanliga problem. Senare års forskning pekar på att förändringar i bindvävsomsättningen kan ligga bakom dessa tillstånd. Sådana förändringar återfinns också i senor som brustit, vilket pekar på att den brustna och den smärtande senan drabbats av besläktade eller samma sjukdomstillstånd. Detta kallas tendinopati.

I min doktorsavhandling visade jag på preliminära fynd tydande på att patienter som haft bristning av hälsenan har förhöjda nivåer av vävnadsnedbrytande äggviteämnen, s.k. matrix metalloproteinaser (MMP), i blodbanan. Det fanns också en tydlig koppling mellan MMP-nivåer i blodet och mekanisk styrka i senan.

Vi vill nu gå vidare och lära oss mer om betydelsen av MMPs och relaterade äggviteämnen för utvecklingen av tendinopati.

I det aktuella projektet studeras aspekter på MMPs vid olika typiska senproblem. Vi fokuserar i första hand på att förklara sjukdomsmekanismer men börjar redan nu närma oss applikationer av befintlig kunskap i kliniskt relevanta situationer. Detta går i linje med vår experimentella forskning där vi studerat effekten av farmakologiska MMP-hämmare på senors läkning.

I det första delprojektet söker vi dels bekräfta våra fynd från tidigare studier att patienter som råkar ut för hälseneruptur har förhöjd proteolytisk förmåga, uppmätt som förhöjda nivåer av MMP. Därtill studerar vi betydelsen av MMP som diagnostisk markör, där vi värderar MMPs förmåga att förutspå mekaniska och funktionella slutresultat av senans läkning ett år efter skadan.

I det andra delprojektet studerar vi blodnivåer av MMPs hos patienter med smärta och svaghet i axeln (rotatorcuffruptur). Vi jämför där MMP-nivåer hos patienter med symtomatiska och asymtomatiska rupturer, samt friska kontroller. Vi tittar också på nivåer av Substans P, en signalsubstans av betydelse för smärta, som också visat sig interagera med MMP-systemet.

I det tredje delprojektet genomför vi en pilotstudie tillsammans med en forskargrupp i Litauien. I en randomiserad klinisk studie studerar vi effekten av en MMP-hämmare på smärta vid tennisarmbåge. Vi avser också att mäta MMP-nivåerna i blodbanan.

I det fjärde delprojektet studerar vi sjukdomen triggerfinger. Länge har sjukdomen förklarats med att den orsakas av förändringar i bindvävshöljet som omger senorna i fingrarna. Vi tror att sjukdomen i första hand orsakas av primära förändringar i senan, dvs att det rör sig om en tendinopati. I den senvävnaden från patienter som opererats för triggerfinger undersöker vi genuttycket av flera äggviteämnen tillhörande MMP-systemet, där vi letar efter mönster typiska för tendinopati.

Betydelse
Resultaten kan öka förståelsen för skademekanismer i senor, möjliggöra nya diagnostiska metoder och förhoppningsvis stimulera vidare studier av läkemedelsbehandling av sjukliga tillstånd i senor.

Handledare/Medarbetare

Per Aspenberg
Professor, Ortopedi AIM/IKE
Pernilla Eliasson
Biträdande lektor, Linköpings Universitet; IKE; Kirurgi, ortopedi, onkologi
Hanna Björnsson Hallgren
Universistetsöverläkare, Ortopedkliniken i Linköping
lars adolfsson
professor/överläkare, Ortopedkliniken i Linköping
Anna-Carin Lundin
handkirurg och allmänläkare, inom Region Östergötland
Thorsten Schepull
Ortopedkliniken, Ortopedicentrum, US Linköping

Budget och äskande

DescriptionSum
Äskar från Forsknings och stipendieförvaltningen100 000
Sum100 000

Decision

Decision date: 2008-12-22

Applied sumDecision SEKDecision comment
Äskar från Forsknings och stipendieförvaltningen
100 0000 
100 0000 

Matrix metalloproteinaser vid tendinopati. Varför har din patient smärtande senor? | Application, from Region Östergötland
http://researchweb.org/is/en/lio/ansokan/27341