REM-sömnssjukdom hos patienter med Parkinsons sjukdom | Application
REM-sömnssjukdom hos patienter med Parkinsons sjukdom
Registration number: LIO-32341
Forsknings- och stipendieförvaltningen i Östergötland 2008
Application started by: Eva Svanborg, 2008-09-27
Professional title at the time of application: Professor, överläkare
Work place at the time of application: Neurofysiologiska Kliniken/IKE sektion klin neurofys
Last updated / corrected by: Agneta Linghag, 2008-12-23
Application received by: Region Östergötland
Granted, reminderGranted, reminder
Applicant: Eva Svanborg
Professor emerita, överläkare, Neurofysiologiska Kliniken/IKE sektion klin neurofys

Ämnesområde

Ämnesområde

Nervsystemet

Område ansökan huvudsakligen avser

Nervsystemet

Projektinformation

Sammanfattning

Sömnstörning är mycket vanligt hos patienter med Parkinsons sjukdom (PS), drabbande 60% to 98% i tidigare studier. Frekvensen av olika typer av sömnstörning ökar då Parkinson-symptomen förvärras. Insomningssvårigheter och nattliga uppvaknanden förekommer dubbelt så ofta som i åldersmatchad frisk kontrollpopulation. Parkinsonpatienter har också mycket ofta nattliga hallucinationer samt tal och skrik under sömn, vilket knappast förekommer alls hos friska äldre personer.

REM-sömns sjukdom (på engelska REM sleep Behaviour Disorder = RBD) innebär att patienten har våldsamma drömmar under sömn som ageras ut. Patienten kan då skada både sig sjäv och en person som han delar sovrum med. Skrik och våldsamma rörelser i sängen hör också till. Normalt har naturen försett oss med ett skydd mot att vi ska kunna agera ut våra drömmar; vi har nämligen en funktionell förlamning under REM-sömn. "Vanlig" sömngång inträffar heller inte under REM-sömn, utan inträffar under ett ofullständigt uppvaknande ur djupsömn. RBD karakteriseras av att den normala muskelförlamningen under REM inte inträffar. Detta kan man visa med en s.k. polysomnografi, då EEG (hjärnbarkens elektriska aktivitet) och ögonrörelser registreras. Vi kan på så sätt säkert säga att en person befinner sig i REM-sömn. Muskelaktiviteten under hakan och andra lokaler mäts samtidigt; normalt är alla muskler utom andningsmusklerna helt avslappnade under REM, men hos RBD-patienter finns en grundspänning, vilket möjliggör även komplexa beteenden; ett slags avancerad sömngång, alltså.

Under senare år har man funnit att RBD är vanligt hos Parkinson-patienter. Man har också föreslagit att RBD-symptom innebär risk för demensutveckling. RBD innebär hur som helst en sömnstörning, och detta kanske är en anledning till att många Parkinson-patienter klagar över nattliga uppvaknanden. Få berättar spontant om RBD-symptom, då dessa upplevs som genanta; patienten kan vara rädd att bli betraktad som sinnessjuk pga bisarra nattliga beteenden. Det är viktigt att ställa diagnosen, då tillståndet kan behandlas. Flertalet patienter blir symptomfria om de behandlas med Clonazepam.

Hur vanligt RBD hos Parkinsonpatienter är vet man inte; tidigare studier har kommit till mycket olika resultat (13-47%). RBD-symptom tycks kunna föregå debut av PS med flera år. Man vet heller inte om RBD-symptomen förvärras eller mildras parallellt med den övriga sjukdomsutvecklingen. I flertalet studier har diagnosen RBD ställts enbart genom frågeformulär. Frågeställningen för den aktuella studien är om detta verkligen är tillfyllest. Patienterna kan missförstå frågorna, och vanliga mardrömmar eller hallucinationer kan misstolkas som tecken på RBD. Vi avser alltså att jämföra resultaten av diagnostik av RBD baserad på frågeformulär med objektiva mätningar med polysomnografi hos en grupp patienter med Parkinson-diagnos.
Kännedom om "äkta" RBD är viktigt för individen, men också för behandlande läkare då ett svårt symptom alltså kan lindras.

Budget och äskande

DescriptionSum
Äskar från Forsknings och stipendieförvaltningen70 000
Sum70 000

Decision

Decision date: 2008-12-22

Applied sumDecision SEKDecision comment
Äskar från Forsknings och stipendieförvaltningen
70 00070 000 
70 00070 000 

Grant providers for application

Stiftelseförvaltningen - Forskningsstiftelsen för Parkinsons sjukdom (92103)
Fund group: Nervsystemet

Contributes with 70000 SEK

Beviljade anslag utbetalas av Stiftelseförvaltningen, Region Östergötland, 581 91, Linköping mot inskickad attesterad leverantörsfaktura/kvitto. På fakturan skall ansökans diarienummer anges.


REM-sömnssjukdom hos patienter med Parkinsons sjukdom | Application, from Region Östergötland
http://researchweb.org/is/en/lio/ansokan/32341