Kognitiv dysfunktion hos kroniskt hjärtsjuka individer med inriktning på förebyggande faktorer, riskfaktorer och metoder för patientutbildning. | Application
Kognitiv dysfunktion hos kroniskt hjärtsjuka individer med inriktning på förebyggande faktorer, riskfaktorer och metoder för patientutbildning.
Registration number: LIO-32461
Forskningsveckor för DISPUTERADE landstingsanställda med medellång vårdutbildning 2009
Application started by: Carina Hjelm, 2008-09-28
Professional title at the time of application: Specialistutbildning inom intensivvård
Work place at the time of application: Linköpings Universitet-instituitionen för medicin och hälsa, avd för omvårdnad. Thoraxkärlkliniken,
Last updated / corrected by: Carina Hjelm, 2012-11-11
Application received by: Region Östergötland
Granted and completedGranted and completed
Applicant: Carina Hjelm
Specialistutbildning inom intensivvård, Universitets lektor, Hjärt- och Medicincentrum

Ansökan avser

Forskningsveckor för odisputerade landstingsanställda med medellån vårdutbildning

Handledare / Medarbetare

Supervisor

Anna Strömberg
sjuksköterska, professor, Medicinska fakulteten, Hjärt- och Medicincentrum
Anders Broström
Leg sjuksköterska, Avdelningen för klinisk neurofysiologi, US Linköping

Anna Dahl
Docent, Hälsohögskolan, Institutionen för medicinsk epidemiologi och biostatistik
Jan Mårtensson
Föreståndare, Professor, Hälsohögskolan
Kristofer Årestedt
Professor, Linnéuniversitetet, Medicinska fakulteten

Projektets innehåll

Sammanfattning

Egenvårdsutbildning
Målet med vård och behandling vid hjärtsvikt är att lindra symtom, bromsa upp sjukdomsförloppet, öka livskvalitet och patientens egenvårdsförmåga.
Individer med hjärtsvikt har ofta en komplex farmakologisk behandling i kombination med krav på att göra olika typer av livsstilsförändringar och för att öka följsamhet och förmåga till anpassning krävs en strukturerad och individuellt anpassad patientutbildning (Wolfe et al., 2006). Förmåga att lära, behålla och använda information är en central punkt i egenvårdsprogram till hjärtsviktsindivider. Många personer med hjärtsvikt har kognitiva försämringar som ger problem med förståelse, att förstå och ta emot information, svårt att komma ihåg och agera när symtom uppstå (Strömberg, 2005; Wolfe et al., 2006). Det ställer höga krav på sjuksköterskan och andra vårdgivares lyhördhet och förmåga att lära ut en fungerande egenvård (Strömberg, 2005).
Strukturerad patientutbildning och uppföljning har visat sig minska mortalitet och morbiditet vid kronisk hjärtsvikt (Strömberg et al., 2003). Denna typ av uppföljning och utbildning på sjuksköterskebaserad hjärtsviktsmottagning har visat sig extra lämplig för individer med kognitiv dysfunktion (Karlsson et al., 2005). Individer med hjärtsvikt och kognitiv dysfunktion har dock en ökad risk för att utebli från uppföljningen (Ekman et al., 2001).

Vetenskaplig redovisning

Rapporteringsläge

Slutrapport

Rapporteringsdatum

2012-11-11

Populärvetenskaplig sammanfattning av resultat

Patienter med hjärtsvikt speciellt de äldre >80 år kommer att fortsätta var en stor grupp av patienter som behöver medicinsk hjälp i sjukvårdssystemet. Hjärtsvikts patienter behöver ha bra kunskaper om deras egna medicinska läkemedels behandling, specielt om effekter och biverkningar samt hur deras läkemedel ska intas och titreras upp i doser, då egenvården bedrivs i deras hem ibland långt ifrån sjukhuset. Detta kan var svårt att klara av hos patienter med kognitiv dysfunktion. Det är viktigt för vårdkvaliteten och för ökande sjukvårdskostnader att utvärdera och förbättra support för egenvård till våra patienter för att öka livskvaliteten och förebygga återinläggningar på sjukhus. För att förbättra utbildning för egenvården behöver sjukvårspersonal lära sej om vilka kognitiva problem en hjärtsviktspatient kan drabbas av för att sedan anpassa egenvårds utbildningen. Dessa studier är viktiga för att förbättra patientens egenvård i hemmiljö.

Publikationer

Studie 1 Artikel publicerad i Journal of Clinical Nursing 2011-08-29 titel; The influence of heart failure on longitudinal changes in cognition among individuals 80 years of age and older.
Studie 2 Accepterad för publikation i The Journal of Cardiovascular Nursing, 2012-10-20 titel;Factors associated with increased risk of dementia in individuals aged 80 and older with congestive heart failure.
Studie 3 Artikel skickad till European Journal of Heart Failure 2012-10-26 titel;
Manuskript studie 4 planeras att bli klart årsskiftet 2012/2013.
Avhandling klar våren 2013 VT.
Datainsamling Nutriheart/ Kogniheart pågår under 2013.

Decision

Decision date: 2008-12-23

Decision 
Applied sum225 000
Granted sum36 000

Grant providers for application

Region Östergötland
Fund group: Forskningsveckor för odisputerade landstingsanställda med medellån vårdutbildning

Contributes with 36000 SEK


Kognitiv dysfunktion hos kroniskt hjärtsjuka individer med inriktning på förebyggande faktorer, riskfaktorer och metoder för patientutbildning. | Application, from Region Östergötland
http://researchweb.org/is/en/lio/ansokan/32461