Trombocyters roll i vårt medfödda immunförsvar | Application
Trombocyters roll i vårt medfödda immunförsvar
Registration number: LIO-33321
Forsknings- och stipendieförvaltningen i Östergötland 2008
Application started by: Caroline Brommesson, 2008-09-29
Professional title at the time of application: doktorand
Work place at the time of application: Avd för Läkemedelsforskning. Institutionen för Medicin och Hälsa, Hälsouniversitetet i Linköping
Last updated / corrected by: Agneta Linghag, 2010-04-07
Application received by: Region Östergötland
Granted and completedGranted and completed
Applicant: Caroline Brommesson
Forskarassistent, Tekniska högskolan

Ämnesområde

Ämnesområde

Hjärta och blodkärl

Område ansökan huvudsakligen avser

Hjärt-kärlsjukdomar

Projektinformation

Sammanfattning

Kronisk inflammation anses ha en bidragande roll vid bl.a hjärt-kärlsjukdom. Förutom att medverka i koagulationen så är trombocyterna också inblandade i inflammationsprocessen. De uttrycker olika receptorer på sin yta, som kan binda in en kroppsegen eller tillförd substans vilket leder till aktivering och/eller reglering av trombocytens aktivitet.
Komplementsystemet är en del av vårt medfödda immunförsvar och har en viktig roll i att skydda mot infektioner. Men systemet modulerar även inflammatoriska processer, och många celler uttrycker receptorer som kan binda komplementproteiner. Trombocyter uttrycker receptorer för komplementproteinet C1q, men deras funktion är idag ofullständigt känd.
Det finns klara kopplingar mellan tandhälsa och hjärt-kärlsjukdom. Tandlossningsbakterien Porphyromonas gingivalis har i flera studier återfunnits i kärl, i aterosklerotiska plack, och tros ha en aktiv roll i utvecklandet av hjärt-kärlsjukdom. En viss typ av receptorer, så kallade pattern recognition receptors (PRRs) binder bakteriekomponenter som till exempel fimbrie eller lipopolysackarider (LPS). Toll-like receptorer (TLRs) är en typ av PRR, och dessa finns på trombocyter.
Syftet med projektet är att klargöra effekterna av komplementproteinet C1q på trombocytfunktion, betydelsen av C1q receptorer och deras intracellulära signallering. Dessutom, genom att använda tandbakterien P. gingivalis som en modell för TLR-medierad trombocytaktivering, studera interaktioner mellan C1q-receptorer och pattern recognition receptorer.
En ökad förståelse för hur C1q påverkar trombocyter och vilka signalvägar och receptorer som är inblandade kan i förlängningen leda till utveckling av nya metoder och strategier för att förhindra, diagnostisera och behandla inflammatoriska sjukdomar.

Handledare/Medarbetare

Supervisor

Torbjörn Bengtsson
Professor, Inst. Medicinska Vetenskaper, Örebro universitet
Jonas Wetterö
Docent; Föreståndare enheten för autoimmunitet och immunreglering (AIR); förste forskningsingenjör, Medicinska fakulteten

Budget och äskande

DescriptionSum
Äskar från Forsknings och stipendieförvaltningen126 000
Sum126 000

Populärvetenskaplig rapport

Resultat

Hittills har en studie avslutats och gett upphov till en publikation. Resultaten från en pågående studie sammanställs just nu till ett manuskript.

I det första arbetet har vi undersökt effekter av C1q på trombocytaktivering. Vi har funnit att C1q inducerar ett snabbt och övergående uttryck av P-selektin på trombocytens yta och att detta är beroende av en receptor för C1q, gC1qR. Vidare har vi resultat som visar att C1q reglerar fortsatt kollagen och kollagen-relaterad peptid-medierad aktivering av trombocyter, samt uppkomsten av trombocyt-neutrofil aggregat vid kollagenstimulering.
I en pågående studie har vi gått vidare och undersöker effekter av C1q i ett helblodssystem. Vi har preliminära resultat som tyder på att C1q potentierar kollagen-inducerad produktion av reaktiva syremetaboliter, men hämmar aggregation och mängden lösligt P-selektin i plasma.

Diskussion

Resultaten visar att C1q har förmåga att modulera både kollagen och kollagen-relaterad peptid-medierat uttryck av P-selektin. Detta är mycket intressant då kollagen är en potent trombocytaktivator, och C1q verkar alltså fungera som en naturlig regulator av kollagen-medierad trombocyt aktivering. Kollagen-relaterad peptid aktiverar specifikt via GPVI och att C1q kan hämma även denna aktivering tyder på att effekterna av C1q är beroende av GPVI, vilket är ett mycket intressant fynd. Vidare har vi resultat som visar på hämmande effekter av C1q på bildandet av trombocyt-neutrofilaggregat, vilket tyder på att hämningen av P-selektin uttrycket ger vidare effekter i form av inhiberad P-selektin/PSGL-1 interaktion.
I ett pågående arbete så har vi gått vidare och studerar effekterna av C1q i helblod som ger ett mer komplext system än vad vi har när vi använder isolerade celler, som i de tidigare studierna. Preliminära resultat från helblodsföraöken stärker de resultat vi har fått i de tidigare studierna.

Publikationer

C Skoglund, J Wetterö, P Tengvall and T Bengtsson. C1q induces a rapid up-regulation of P-selectin and modulates collagen- and collagen related peptide-triggered activation in human platelets. Accepted for publication in Immunobiology (Nov 2009)

C Skoglund, J Wetterö and T Bengtsson. C1q modulates collagen-induced aggregation and production of reactive oxygen species in whole blood. In manuscript

Decision

Decision date: 2008-12-22

Applied sumDecision SEKDecision comment
Äskar från Forsknings och stipendieförvaltningen
126 00030 000 
126 00030 000 

Grant providers for application

Stiftelseförvaltningen - Eleanora Demeroutis fond (extern)
Fund group: Hjärt-kärlsjukdomar

Contributes with 30000 SEK

Beviljade medel kommer att utbetalas, för information kontakta din institutionsekonom.


Trombocyters roll i vårt medfödda immunförsvar | Application, from Region Östergötland
http://researchweb.org/is/en/lio/ansokan/33321