Gästforskarvistelse vid Department of Dermatology, University of Michigan Medical School, Ann Arbor, MI, USA | Application
Gästforskarvistelse vid Department of Dermatology, University of Michigan Medical School, Ann Arbor, MI, USA
Registration number: LIO-337581
Medel för Resebidrag
Application started by: Charlotta Enerbäck, 2013-03-01
Professional title at the time of application: Professor, överläkare
Work place at the time of application: IKE, avd för Dermatologi
Last updated / corrected by: Anna Lena Nylander, 2015-08-26
Application received by: Region Östergötland
Granted and completedGranted and completed
Applicant: Charlotta Enerbäck
Professor, överläkare, IKE, avd för Dermatologi

Klinik

Hudkliniken US

Ansökan avser

Medel för Resebidrag

Forskningsområde

Dermatologi

Ansökan för gästforskarvistelse vid University of Michigan Medical School.

Min utbildning och kompetens: Jag är läkare och specialist i Klinisk genetik och Dermatologi. Jag är professor i Dermatologi vid Linköpings universitet.
Val av värd:
Professor Elder vid University och Michigan har varit ledande inom fältet psoriasisgenetik sedan minst 15 år. Department of Dermatology där han är verksam har mycket högt renommé inom dermatologisk forskning i allmänhet och psoriasisforskning i synnerhet, vilket avspeglas i landets högsta NIH anslag inom Dermatologi.

Tid: höstterminen 2012 och vårterminen 2013

Rapport

Jag återkom i juli från min gästforskarvistelse hos Professor JT Elder, Department of Dermatology, University of Michigan Medical School , Ann Arbor. Vi har en detaljerad plan för mitt fortsatta arbete här i Linköping. Projektet fokuserar på funktionell utvärdering av genetiska riskvarianter i psoriasis. Det betyder att vi vill ta reda på vad de genetiska riskfaktorer vi identifierat har för påverkan på hudcellerna och hur de därmed bidrar till sjukdom. Mina samarbetspartner i USA kommer att samla in blodprover från personer med olika genetisk uppsättning och skicka dem hit till oss i Linköping. Vi kommer att analysera dem med de metoder jag satte upp på JT Elders lab.
Jag bedömer vinsterna som otroligt stora, även på längre sikt. Vårt lab i Linköping med vår kompetens blir ett mycket bra komplement till deras mer genetiska profil. Jag ser många möjligheter till samarbeten i framtiden med ett flertal personer där, även med personer i JT Elders periferi.
Arbetet hemma med tre heltidsanställda har fortskridit utan problem under min frånvaro. Medarbetarna har skickat veckorapporter varje fredag varefter vi har skypat på måndag morgon. Som ett tecken på hur väl det har fungerat genomförde vi i fredags en lyckad disputation i gruppen. Från USA tar jag med mig erfarenheter, metodkunskaper, kontakter och nya projekt. Att få höra deras synpunkter på våra pågående projekt här var också synnerligen givande.

Decision

Decision date: 2013-06-26

Brief description of each costApplied sumDecision SEKDecision comment
Lön inkl LKP
Universitetslön 56000kr/mån (förutom befattningsarvode på 28000kr). Ansökan avser 4 månader336 000336 000 
Resekostnader
Resa Detroit tor6 0006 000 
Hyreskostnader
15000kr/månad i 4 månader60 00060 000 
Traktamente (50%)
Skolgång för två döttrar, 9 och 13 år (10000kr/månad)10 0000 
Traktamente (25%)
Skolgång för två döttrar, 9 och 13 år (10000kr/månad)15 0000 
Justering av lön (ifylles av FoU-kansliet)
Justering av lönemedel189 000189 000 
sum616 000591 000 

Grant providers for application

Region Östergötland
Fund group: Medel för Resebidrag

Contributes with 591000 SEK


Gästforskarvistelse vid Department of Dermatology, University of Michigan Medical School, Ann Arbor, MI, USA | Application, from Region Östergötland
http://researchweb.org/is/en/lio/ansokan/337581