Fettcellen och dess utsöndring av adipokiner samt dessas patofysiologiska betydelse för typ 2 diabetes | Application
Fettcellen och dess utsöndring av adipokiner samt dessas patofysiologiska betydelse för typ 2 diabetes
Registration number: LIO-41841
Ansökan om Stipendier för forskningsförberedande utbildning
Application started by: Olov Åstrand, 2009-01-19
Professional title at the time of application: Läkarkandidat
Work place at the time of application: Cellbiologen plan 12, IMH
Last updated / corrected by: Agneta Linghag, 2009-03-26
Application received by: Region Östergötland
Granted, reminderGranted, reminder
Applicant: Olov Åstrand
Läkarkandidat, Medicinska fakulteten

Utbildningsplan

Ämnesområde

Diabetes

Sammanfattning

De senaste årtiondena har prevalensen av fetma, definerat som BMI överstigande 30, ökat dramatiskt och idag beräknas cirka 10% av den svenska befolkningen vara feta [1, 2]. På grund av dess starka koppling till fetma har vi även sett en ökning i prevalensen av typ 2 diabetes, med påföljande mikro- och makrovaskulära komplikationer [3-5]. Förklaringen till detta tycks ligga i fettväven, som efter att tidigare ha setts enbart som ett lager för energi nu identifierats som ett betydelsefullt endokrint organ [6, 7]. Genom sin utsöndring av s.k. adipokiner, med effekter på metabola och inflammatoriska processer i lever och muskler såväl som på regleringen av energibalans i centrala nervsystemet, verkar fettcellen vara en nyckelspelare i kopplingen mellan fetma och diabetes [6-12]. Studier av fettcellen och dess utsöndring av dessa adipokiner är följaktligen av stor vikt för att bättre förstå utvecklingen av diabetes och för att upptäcka nya möjligheter till behandling.

Handledare

Supervisor

Fredrik Nyström
Professor, överläkare, ämnesföreträdare i internmedicin, Endokrinmedicin Linköping, Medicinska fakulteten
Niclas Franck
Postdoc, Karolinska Institutet, Avdelningen för Integrativ Fysiologi

Äskande om stipendiemedel

Sökanden kommer under stipendietiden erhålla annan ersättning från Landstinget i Östergötland

not checked Ja
checked Nej

Stipendieperiod

 Start datumSlut datum
Period 115/3 200910/5 2009
Period 2  
Period 3  
Period 4  
DescriptionShort description of the costSum
Äskade medel8 veckor24 000
Sum 24 000

Populärvetenskaplig rapport (lämnas senast en månad efter stipendietidens slut)

Datum för rapport

2009-06-10

Decision

Decision date: 2009-03-18

Brief description of each costApplied sumDecision SEKDecision comment
Äskade medel
8 veckor24 00024 000 
sum24 00024 000 

Fettcellen och dess utsöndring av adipokiner samt dessas patofysiologiska betydelse för typ 2 diabetes | Application, from Region Östergötland
http://researchweb.org/is/en/lio/ansokan/41841