Livskvalitet och hanteringsförmåga innan och efter hjärt- eller lungtransplantation ur ett patient- och närståendeperspektiven | Application
Livskvalitet och hanteringsförmåga innan och efter hjärt- eller lungtransplantation ur ett patient- och närståendeperspektiven
Registration number: LIO-418661
Medel för Resebidrag
Application started by: Susanna Ågren, 2014-03-06
Professional title at the time of application: sjuksköterska, Med dr, Adj. lektor
Work place at the time of application: ThoraxKärlkliniken Universitetssjukhuset och Institutionen för Medicin och Hälsa, avd för omvårdnad
Last updated / corrected by: Anna Lena Nylander, 2015-03-31
Application received by: Region Östergötland
Granted and completedGranted and completed
Applicant: Susanna Ågren
docent, adjungerad lektor, klinisk forskarbefattning, intensivvårdssjuksköterska, Thorax-Kärlkliniken i Östergötland, Medicinska fakulteten, Med. fak., Inst för hälsa, vård och samhälle, Thorax-Kärlkliniken i Östergötland

Klinik

Thorax-Kärlkliniken

Ansökan avser

Medel för Resebidrag

Forskningsområde

Vårdvetenskap
Jag planerar arbeta med en redan upprättad databas som tillhör docent Bodil Ivarsson, THAIkliniken, Skånes universitetssjukhus, Lund. Tiden IKVL, Thoraxkirurgi bedömts som lämplig är 20% under fem månader varav ska jag analysera materialet under de första tre månaderna med rådgivning av Bodil och statistiker. Resterande tid går till att skriva två manus med stöd av Bodil. Jag kommer resa till Lund och ha kontakt via email/skype med Bodil regelbundet, 1gg/vecka.

Decision

Decision date: 2014-06-03

Brief description of each costApplied sumDecision SEKDecision comment
Lön inkl LKP
Kostnad inkl sociala avgifter 34 800:-/mån (lön) + 17 515:- (LPK) x 20 % x 5 månader = 41 852:-41 85217 159 
Resekostnader
Tågresor och boende vid samverkan mellan Lund-Linköping 10 000:-
Presentera på internationella och nationella konferenser 20 000 :-
30 00012 300 
Traktamente (25%)
Konsulter: Statistisk rådgivning a 1000:-/timme x 15 timmar = 15 000:-
Arbetskostnader: Sekreterarehjälp vid inmatning av enkäter till databas 151:-/timme + 76:- (LPK) x 40 timmar= 9080:-
Övrigt: Språkgranskning och publiceringskostnad 6000:- x 2/manus = 12000:-
Omkostnadspålägg: 18 348:- (17 % vid institutionen för kliniska vetenskaper, Lunds universitet)
54 42822 393 
sum126 28051 852 

Grant providers for application

Region Östergötland
Fund group: Medel för Resebidrag

Contributes with 51852 SEK


Livskvalitet och hanteringsförmåga innan och efter hjärt- eller lungtransplantation ur ett patient- och närståendeperspektiven | Application, from Region Östergötland
http://researchweb.org/is/en/lio/ansokan/418661