Gästforskarvistelse vid Department of Dermatology, University of Michigan Medical
School, Ann Arbor, MI, USA (Tillagg till ansokan LIO-337581) | Application
Gästforskarvistelse vid Department of Dermatology, University of Michigan Medical
School, Ann Arbor, MI, USA (Tillagg till ansokan LIO-337581)

Registration number: LIO-425951
Medel för Resebidrag
Application started by: Charlotta Enerbäck, 2014-04-01
Professional title at the time of application: Professor, överläkare
Work place at the time of application: IKE, avd för Dermatologi
Last updated / corrected by: Charlotta Enerbäck, 2014-04-01
Application received by: Region Östergötland
RejectedRejected
Applicant: Charlotta Enerbäck
Professor, överläkare, IKE, avd för Dermatologi

Klinik

Hudkliniken US

Ansökan avser

Medel för Resebidrag

Forskningsområde

Dermatologi

Tillägg till ansökan LIO-337581 för gästforskarvistelse vid University of Michigan Medical School.
Tid: höstterminen 2012 och vårterminen 2013

Jag ar tacksam for det resebidrag jag fatt for min gastforskarvistelse i Michigan. Jag har nu tre manader kvar och min vistelse har varit fantastiskt givande och lett till flera intressanta forskningssamarbeten. Jag har ocksa deltagit i kliniska moten med patientdemonstrationer och diskussioner varje vecka som ocksa varit mycket utvecklande och givande.

Jag skriver nu en ny ansokan pa uppmaning av ekonomer pa universitetet (Ulf Craemer). Landstingets ekonomer (Madeleine Bergius, HMC) har i samrad med FoU enheten bestamt att min lon och hyra som resebidraget tacker maste utbetalas av universitetet och att faktura därefter ska skickas till landstinget. Daremot ska befattningsarvodet, som resebidraget också tacker, betalas ut direkt av landstinget. Problemet blir att universitetet tar ut overhead pa 34%, vilket innebar 136tkr, som jag nu maste betala fran mina egna anslag for att fa tillgang till resebidraget. Min forfragan galler nu om landstinget skulle kunna tanka sig att tacka denna kostnad.

Decision

Decision date: 2014-06-03

Brief description of each costApplied sumDecision SEKDecision comment
Lön inkl LKP
universitetslon 56tkr
befattningsarvode 31.5tkr, i ansokan angivet som \"justering av lon\"
00 
Justering av lön (ifylles av FoU-kansliet)
Ersattning for uttagen overhead, 34% av 402tkr (590tkr-189tkr befattningsarvode)136 0000 
sum136 0000 

Gästforskarvistelse vid Department of Dermatology, University of Michigan Medical
School, Ann Arbor, MI, USA (Tillagg till ansokan LIO-337581) | Application, from Region Östergötland
http://researchweb.org/is/en/lio/ansokan/425951