Is physical exercise detrimental in arrhythmogenic right ventricular cardiomyopathy | Application
Is physical exercise detrimental in arrhythmogenic right ventricular cardiomyopathy
Registration number: LIO-433161
Medel för Resebidrag
Application started by: Meriam Åström Aneq, 2014-05-08
Professional title at the time of application: Överläkare i klinisk fysiologi
Work place at the time of application: Fysiologiska kliniken
Last updated / corrected by: Anna Lena Nylander, 2017-02-02
Application received by: Region Östergötland
Granted and completedGranted and completed
Applicant: Meriam Åström Aneq
Överläkare i klinisk fysiologi, Hjärt- och Medicincentrum

Klinik

Fysiologiska kliniken

Ansökan avser

Medel för Resebidrag

Forskningsområde

Hjärta och blodkärl
Professor M. Scheinman är pionjären som införde tekniken för kateterburen ablation av förmaksflimmer. Hans grupp av forskare och patientansvariga läkare verkar vid University of California i San Francisco (UCSF). Man har där intresserat sig för en grupp av patienter med ARVC och kontrollerar även deras anhöriga. Efter forskningsmässiga kontakter har jag inbjudits av Prof Scheinman till ett samarbete kring denna patientkategori som var ämnet för mitt avhandlingsarbete som jag framlade 2011. I detta samarbete kan gruppen vid UCSF dra nytta av min erfarenhet av undersökning och bildbearbetning av patienter med ARVC och jag kommer att ha nytta av deras större patientpopulation och ta del av deras erfarenhet vad gäller arytmibehandling och stamcellforskning vid detta tillstånd.
De två delprojekteten kommer att drivas parallellt under 12 månader från 1 november 2014. De första 6 månaderna kommer jag att ägna åt undersökningar av anhöriga och sammanställning av frågeformulär enligt det patientcentrerade projekt 1. Prof Scheinman har medarbetare som kommer att hjälpa till praktiskt med patientkontakterna eftersom jag som utländsk forskare inte har tillstånd att bedriva sjukvård i USA.
I det fortsatt arbetet med cellanalys kommer jag att samarbeta med kollegor från “the Comprehensive Genetic Arrhythmia Program” (CGAP) vilket är ett centrum vid UCSF. Där kommer jag att få möjlighet att lära mig mera om stamcellsforskning och hur den kan användas i att utveckla modeller med sjukdomsspecifika hjärtceller vilkas funktion kan detaljstuderas och därmed bidra till en ökad förståelse av sjukdomen. Jag kommer att ägna detta projekt ca 50% av min tid under de sista 6 månaderna. Den andra halvtiden under dessa 6 månader kommer jag att ägna åt rapportskrivning från de två delprojekten. I förberedelse till USA-vistelsen har jag inlett ett samarbete med stamcellsforskare i Linköping syftande till att isolera IPS celler från hudbiopsier, vilka kommer att vara basen för cellstudierna.

Decision

Decision date: 2014-06-03

Brief description of each costApplied sumDecision SEKDecision comment
Lön inkl LKP
71000 x 1,53 x 4434 520317 200 
Resekostnader
10.00010 0007 300 
Hyreskostnader
20000 x4
Hyresläget i San Francisco är extremt dyrt. Beloppet motsvarar 3000 USD/mån.
80 00058 400 
Traktamente (50%)
7300
(skatteverkets utlandstraktamente 2014)
7 3005 329 
Traktamente (25%)
3650x310 95011 771 
sum542 770400 000 

Grant providers for application

Region Östergötland
Fund group: Medel för Resebidrag

Contributes with 400000 SEK


Is physical exercise detrimental in arrhythmogenic right ventricular cardiomyopathy | Application, from Region Östergötland
http://researchweb.org/is/en/lio/ansokan/433161