A study of biological and histopathological factors and their clinical significance in rectal cancer patients with or without radiotherapy. | Application
A study of biological and histopathological factors and their clinical significance in rectal cancer patients with or without radiotherapy.
Registration number: LIO-50121
Kliniskt forskningsprojekt för ST-läkare vid Landstinget i Östergötland
Application started by: Annica Holmqvist, 2009-03-20
Professional title at the time of application: ST-läkare
Work place at the time of application: Onkologen
Last updated / corrected by: Annica Holmqvist, 2011-03-04
Application received by: Region Östergötland
Granted and completedGranted and completed
Applicant: Annica Holmqvist
överläkare, Centrum för Kirurgi, Ortopedi och Cancervård

Välj den originalansökan du söker fortsatt anslag för

  1. LIO-50121 : A study of biological and histopathological factors and their clinical significance in rectal cancer patients with or without radiotherapy., Kliniskt forskningsprojekt för ST-läkare vid Landstinget i Östergötland
    Granted and completed Granted and completed
    application started: 2009-03-20 , Applicant: Annica Holmqvist, Onkologen

Information

Ämnesområde

Cancer

Sammanfattning av projektet

Min studie baseras på ett material från en klinisk studie som gjordes i Sverige på ändtarmscancer patienter och strålbehandling mellan 1987-1990. Hälften av patienterna har genomgått operation och erhållit strålbehandling och hälften har enbart opererats. I mitt avhandlings arbete vill vi studera hur strålbehandlingen påverkar olika proteiner i tumörcellen och hur tumörcellens omgivningsfaktorer påverkas av strålbehandlingen. Vi vill också studera vad dessa faktorer har för relation till patientens prognos. Syftet är att försöka identifiera de patienter som har mest nytta av stålbehandling.
Först studerade vi ett protein som heter survivin. Detta protein finns ej i normal vävnad men uttrycks i tumörceller och hindrar cellen från att begå ”självmord”. I denna studie såg vi att ett ökat uttryck av survivin var relaterat till sämre överlevnad hos ändtarmscancer patienter.
I den andra studien tittade vi på inflammatorisk infiltration, fibros, necros och innehåll av mucinösa celler i ändtarms tumörer med eller utan strålbehandling. Vi fann att inflammatorisk infiltration kring tumörcellerna var relaterat till en bättre överlevnad i båda grupperna (med och utan strålbehandling). Strålbehandlingen minskade mängden inflammatorisk infiltration och ökade mängden necros. Necros orsakad av strålbehandling var relaterat till ökad överlevnad.
I det tredje arbetet studerade vi antal blodkärl och lymfkärl i tumören och även dess lokalisation i ändtarmstumören. Vi fann en ökad överlevnad för patienter med lymfkärl lokaliserade i ytterkanten av tumören jämför med dem som har lymfkärl i inner kanten av tumören. I ytterkanten av tumören fanns även ett ökat uttryck av negativt p53 (ett ökat uttryck har visat sig vara starkt kopplat till en bättre överlevnad). Vår teori är att risken för spridning av tumören via lymfbanan är mindre i ytterkanten av tumören än vad den är i inner kanten.
Vi har nyligen analyserat ett protein som heter PINCH på samma material som är beskrivet ovan. Detta protein reglerar cellens förmåga att röra sig. Man har sett ett ökat uttryck av proteinet där tumörcellerna är som mest aggressiva.
Till hösten ska jag utföra en cell odling där PINCH ska studeras i både tumör och stödjevävnad med och utan stråbehandling. Vi vill med denna studie få klarhet i om PINCH uttrycket förändras när strålbehandling ges och även studera om PINCH kan vara resistent mot strålbehandling.

Doktorandanmäld

checked Ja
not checked Nej

Halvtidskontroll

checked Ja
not checked Nej

Disputerad

not checked Ja
not checked Nej

Docent

not checked Ja
checked Nej

Medarbetare/handledare

Supervisor

Xiao-Feng Sun
Professor, MD, PhD, Medicinska fakulteten

Forskningsmeriter

Publikationslista är inlagd/uppdaterad i ansökningssystemets personkort

not checked Ja
checked Nej

Forskningsmeriter (beskriv här eventuella tidigare forskningserfarenheter samt relevanta utbildningsmoment, utmärkelser m m)

Forskningsarbeten
Färgkontrastkänslighet hos amblyopa barn, 2p, ögonkliniken, Linköping US.

Survivin expression is an independent prognostic factor in rectal cancer patients with or without radiotherapy. Int J Radiation Oncology Biol Phys 60: 149-155, 2004.

ATM expression in rectal cancers with or without preoperative radiotherapy.
Oncology Reports 14: 313-317, 2005.

Inflammatory infiltration, fibrosis, necrosis and mucinous content in relation to clinicopathological and molecular factors in rectal cancers with or without
preoperative radiotherapy. Oncology Reports16: 321-327, 2006.

The expression of focal adhesion protein PINCH in alkali injured corneas and the role of PMNs. Acta Ophthalmol Scand 85:395-400, 2007.

Clinical and biological significance of angiogenesis and lymphangiogenesis in colorectal cancer. Dig Liver Dis 2009; 41: 116-122.

The location of lymphangiogenesis is an independent prognostic factor in rectal cancer with or without preoperative radiotherapy. Submitted

Forskarstipendiat 6 mån, Ro för livet, Boxholm 2004-2005.

Forskningstid

Forskningstid önskas för följande antal månader (1-3 månader kan sökas)

3

Tidplan för uttag av forskningstid

 ÅrMånadAktivitet
Forskningstid20103Cellodling, börja skriva på min kappa till avhandlingsarbete, medverka i de sista forskarkurserna
Forskningstid   
Forskningstid   
Forskningstid   
Forskningstid   

Redovisning (senast 3 månader efter att forskningstiden har utnyttjats)

Datum för redovisning

2011-03-04

Redovisning av forskningsprojekt

Under mina 3 forskarmånader har jag avslutat skrivandet på mitt 4 forskningsarbete där vi tittat på uttrycket av ett protein som heter PINCH och dess förhållande till strålbehandling hos ändtarmscancer patienter. Vi kunde se att patienter med positivt PINCH uttryck hade en sämre överlevnad jämfört med patienter med ett svagt PINCH uttryck i hela gruupen av patienter liksom i gruppen som ej fått strålbehandling. I gruppen som fått strålbehandling så försvann skillnaden i överlevnad mellan patienter med ett starkt och svagt PINCH uttryck, där man kan se en tendens till försämrad överlevnad hos patienter med ett svagt PINCH uttryck efter strålbehandling. Detta ledde till frågan; Uppregleras PINCH av strålbehandling? För att försöka svara på denna fråga så startades ett nytt cellodlingsprojekt där vi ville se om uttrycket av PINCH förändrades med eller utan strålbehandling. Vi odlade och studerade både fibroblaster och tjocktarmstumörceller separat liksom när de växte tillsammans i en "cocultur". Detta för att studera PINCH:s förmåga att reglera sitt uttryck när tumörceller och fibroblaster växer i samma medium. En western blot analys utfördes som tyvärr inte visade någon skillnad i mängden PINCH protein mellan de strålbehandlade och icke strålbehandlade cellerna varken när cellerna odlats separat eller tillsammans. Vi håller just nu på med en real-tids PCR för att även titta på mängden mRNA.
Under dessa 3 månader så började jag även skrivandet på mitt avhandlingsarbete och ska disputera i Mars 2011.

Decision

Decision date: 2009-06-10


A study of biological and histopathological factors and their clinical significance in rectal cancer patients with or without radiotherapy. | Application, from Region Östergötland
http://researchweb.org/is/en/lio/ansokan/50121