Utveckling av det kirurgiska omhändertagandet och sårläkning hos brännskadade patienter | Application
Utveckling av det kirurgiska omhändertagandet och sårläkning hos brännskadade patienter
Registration number: LIO-56051
Ansökan ALF-forskartjänst 2010
Application started by: Fredrik Huss, 2009-05-11
Professional title at the time of application: Specialistläkare, Plastikkir, Specialistläkare Handkir
Work place at the time of application: Hand- & Plastikkir klin
Last updated / corrected by: Fredrik Huss, 2009-05-20
Application received by: Region Östergötland
RejectedRejected
Applicant: Fredrik Huss
Överläkare, Docent, Alla områden

Projektinformation

Sammanfattning av forskningsprogram (max 2000 tecken)

Brännskadevården har genomgått stora förändringar och utvecklas i hög takt. Nya kirurgiska principer som tex. tidig tangentiell excision har markant förbättrat resultaten. Avancerade förbandsprinciper med aktiva/biologiska komponenter finns tillgängliga men utan egentlig vetenskaplig förankring. Hudersättningsprodukter som biologiska matriser och odlade keratinocyter kan idag rädda livet på svårt skadade där man tidigare stod handfallen.
Den kirurgiska brännskadeforskningen i Sverige har fört en tynande tillvaro. I modern spetsforskning kan inte längre enstaka kliniker driva projekt utan samarbete från pre-kliniker och personal med medellång vårdutbildning. Den övergripande målsättningen med detta projekt är att ta ett samlat grepp kring den kirurgiska brännskadeforskningen i Sverige. I ett antal mindre delprojekt syftas till att tillsammans med Uppsala Brännskadeklinik engagera sjuksköterskor vid avdelningarna att tillsammans med pre-kliniker vid Lab. för Exp. Plastikkirurgi (med. Biol., BMA, etc), till projektet knutna ALF-läkare och projektledaren initiera, driva och slutföra forskningsprojekt gällande det kirurgiska omhändertagandet och sårläkningen hos svårt brännskadade patienter i Sverige.
Delprojekten syftar till att studera uppvärmningstekniker av hypoterma patienter, vidareutveckla tekniken för transplantation av odlad hud, utvärdering av biologiskt nedbrytbara matriser för rekonstruktion av läderhuden och epidemiologisk kartläggning av svårt brännskadade patienter.

Decision

Decision date: 2009-10-06

Brief description of each costApplied sumDecision SEKDecision comment
Lönekostnad
Grundlön + LKP i 6mån x 2 år1 011 0000 
sum1 011 0000 

Utveckling av det kirurgiska omhändertagandet och sårläkning hos brännskadade patienter | Application, from Region Östergötland
http://researchweb.org/is/en/lio/ansokan/56051