Platelets and the inflammatory response in Alzheimer’s disease, stroke and atrial fibrillation (3 projects). | Application
Platelets and the inflammatory response in Alzheimer’s disease, stroke and atrial fibrillation (3 projects).
Registration number: LIO-58151
ALF forskartjänst fortsättningsanslag 2010 (föregående ansökan elektronisk)
Application started by: Petter Järemo, 2009-05-20
Professional title at the time of application: Överläkare
Work place at the time of application: Medicinkliniken, Vrinnevisjukhuset
Last updated / corrected by: Agneta Linghag, 2011-02-25
Application received by: Region Östergötland
Granted, reminderGranted, reminder
Applicant: Petter Järemo
Överläkare, Medicinkliniken i Norrköping

Välj den originalansökan du söker fortsatt anslag för

 1. LIO-10400 : Trombocyter och inflammation vid akut stroke och vid återinsjuknande i stroke, Ansökan ALF-forskartjänst 2008
  Granted, reminder Granted, reminder
  application started: 2007-05-05 , Applicant: Petter Järemo, Medicinkliniken, Vrinnevisjukhuset
 2. LIO-58151 : Platelets and the inflammatory response in Alzheimer’s disease, stroke and atrial fibrillation (3 projects)., ALF forskartjänst fortsättningsanslag 2010 (föregående ansökan elektronisk)
  Granted, reminder Granted, reminder
  application started: 2009-05-20 , Applicant: Petter Järemo, Medicinkliniken, Vrinnevisjukhuset
 3. LIO-126911 : Platelet reactivity and the inflammatory response in 1. Major depression 2. Alzheimer´s disease 3. Acute stroke and restroke 4. Hypertension, ALF forskartjänst 50% FORTSÄTTNINGSANSLAG (föregående ansökan elektronisk)
  Rejected Rejected
  application started: 2010-05-26 , Applicant: Petter Järemo, Medicinkliniken, Vrinnevisjukhuset
 4. LIO-199811 : Platelets and the inflammatory response in Alzheimers disease, major depression and mutiple sclerosis., ALF forskartjänst 50% FORTSÄTTNINGSANSLAG (föregående ansökan elektronisk)
  Rejected Rejected
  application started: 2011-05-22 , Applicant: Petter Järemo, Medicinkliniken, Vrinnevisjukhuset

Projektinformation

Kort sammanfattning av projektet

Gruppen har 2008 + 2009 skrivit sex artiklar. Av dessa år tre publicerade och tre är "submittade". Vi har även publicerat ett abstrakt på en internationell kongress. Ännu ett abstrakt har skickats för bedömning till en stor amerikansk kongress. Två studier har visats som posters på det Svenska kardiovaskulära vårmötet.

Doktorand M. Milovanovic, som arbetar i gruppen, har under året gjort sin halvtidskontroll.

Vi har startat samarbeten med Vikbolandets VC, psyk-kliniken på VIN och med den hämatologiska kliniken på US. Vi hoppas att kunna starta ett samarbete med blodcentralen på US.

Platelets and the inflammatory response in Alzheimer’s disease.
Samarbete: Geriatriska kliniken VIN samt närsjukvården i Finspång.
Lägesrapport: 42 patienter och 11 kontroller har inkluderats. Av dessa har 20 patienter och alla 11 kontroller tagits med i studien under 2008-2009.
Externa anslag: För denna studie har vi fått en lång rad anslag från nationella stiftelser och fonder.

Trombocyter och inflammation vid akut stroke och vid återinsjuknande i stroke.
Samarbete: Öl P. Appelros, Örebro och öl O. Lannemyr, Jönköping.
Lägesrapport: Vi har inkluderat 72 patienter från Norrköping. Vidare har det tagits med 29 patienter från Jönköping och 5 individer från Örebro. 28 av dessa försökspersoner har inkluderats under 2008 – 2009. Nu börjar vi att ta tillbaka deltagarna för ny provtagning tre år efter det akuta insjuknandet.
Externa anslag: Forskningsgruppen har beviljats många anslag från lokala och nationella stiftelser för denna studie.

Trombocytreaktivitet, inflammation och återinsjuknande i förmaksflimmer.
Lägesrapport: 60 personer med förmaksflimmer har undersökts innan planerad el-konvertering. Efter 2 år har 37 patienter kommit tillbaka för ny provtagning. Av dessa har 19 individer undersökts under åren 2008 – 2009. Studien har genererat en publikation.

Decision

Decision date: 2011-02-25

Brief description of each costApplied sumDecision SEKDecision comment
Lönekostnad
Månadslön + 41% sociala avgifter x 12873 840437 000 
Lönejustering (fylles i av FoU-kansliet)
Lönejustering för åren 2008-2011260 000260 000 
sum1 133 840697 000 

Grant providers for application

Centrala ALF-medel
Fund group: ALF forskartjänst

Contributes with 697000 SEK


Platelets and the inflammatory response in Alzheimer’s disease, stroke and atrial fibrillation (3 projects). | Application, from Region Östergötland
http://researchweb.org/is/en/lio/ansokan/58151