Kontroll av cell-cykeln i neuronala stamceller i Drosophilas nervsystem | Application
Kontroll av cell-cykeln i neuronala stamceller i Drosophilas nervsystem
Registration number: LIO-59291
Ansökan Centrala ALF-medel 2010
Application started by: Stefan Thor, 2009-05-25
Professional title at the time of application: Professor i Utvecklingsbiologi
Work place at the time of application: Lab1, IKE, HU
Last updated / corrected by: Agneta Linghag, 2010-12-27
Application received by: Region Östergötland
Granted and completedGranted and completed
Applicant: Stefan Thor
Professor i Utvecklingsbiologi, Lab1, IKE, HU

Projektinformation

Populärvetenskaplig sammanfattning med beskrivning av den kliniska relevansen

De senaste två årtiondenas arbete har lett till insikt i de molekylära och genetiska mekanismer som arbetar under celldelning, och lett till identifiering av en mängd olika gener, cycliner, Cdk, m.fl, vilka spelar nyckelroller under cellcykeln. Men det är fortfarande oklart hur dessa cellcykel-regulatorer själva regleras, dvs hur vet en cell om den skall dela sig eller ej. Vi arbetar med ett enkelt men starkt modellsystem, bananflugan Drosophila, och studerar hur vissa stamceller i flugans CNS bestämmer sig för att dela sig eller ej. Detta arbete fokuseras på hur ett antal reglergener (transkriptionsfaktorer) reglerar nyckelgener i cellcyckeln; CyclinE, Cdk2, p21/27 och RB. Eftersom man har mycket bristfällig insikt i hur dessa cellcyckelgener regleras, hoppas vi att vårt arbete ger nya uppslag. Ytterligare är de transkriptionsfaktorer vi studerar ofta involverade i human cancer, och vi hoppas bidra med insikt i hur dessa gener fungerar också i människor.

Seminarierapport (senast 31 december) vid det nu sökta projektets avslutande

Seminariebeskrivning

Jag gav ett seminarium i Onkologens fredags-föresläsningsserie den 10:e december. Närvarande var både prekliniker och kliniker.

ALF-tilldelning (fylls i av FoU-kansliet)

DescriptionSum
Tilldelade Centrala ALF-projektmedel170 000
Sum170 000

Decision

Decision date: 2009-11-05

Decision 
Applied sum170 000
Granted sum170 000

Grant providers for application

Centrala ALF-medel
Fund group: Centrala ALF-projektmedel

Contributes with 170000 SEK


Kontroll av cell-cykeln i neuronala stamceller i Drosophilas nervsystem | Application, from Region Östergötland
http://researchweb.org/is/en/lio/ansokan/59291