Apoptotiska neutrofiler är en länk mellan innat och adaptiv immunitet vid tuberkulos | Application
Apoptotiska neutrofiler är en länk mellan innat och adaptiv immunitet vid tuberkulos
Registration number: LIO-59671
Ansökan Centrala ALF-medel 2010
Application started by: Olle Stendahl, 2009-05-25
Professional title at the time of application: professor
Work place at the time of application: Medicinsk mikrobiologi
Last updated / corrected by: Agneta Linghag, 2010-12-27
Application received by: Region Östergötland
Granted and completedGranted and completed
Applicant: Olle Stendahl
professor, Medicinsk mikrobiologi

Projektinformation

Populärvetenskaplig sammanfattning med beskrivning av den kliniska relevansen

Omkring 2 miljarder av jordens befolkning är infekterade med tuberkelbakterier. Även om bara 10% blir sjuka, innebär detta att många miljoner behöver vård och att 2 miljoner dör varje år. Fr.a i utvecklingsländer och i regioner där HIV är vanlig utgör tuberkulos en av de allvarligaste
infektionssjukdomarna. På senare år har en ökad resistensutveckling mot olika antibiotika lett till att tuberkulossjukdomen också blivit ett allvarligt hot mot befolkningen i industrialiserade länder.

Vårt mål är att genom studier av kroppens naturliga infektionsförsvar mot tuberkelbakterien utveckla nya förebyggande behandlingsåtgärder. Fr.a. vill vi förstå hur tuberkelbakterien infekterar och överlever i lungvävnaden, hur de elimineras och hur man kan identifiera och minska risken för att vissa blir allvarligt sjuka.

Genom en kombination av experimentella modeller och kliniska studier i Sverige och Etiopien vill vi svara på följande frågor:
Hur överlever mykobakterien i lungans makrofager?
Hur kan kväveoxid produktionen stimuleras i lungans makrofager?
Kan ett tillskott av arginin stimulera en ökad produktion av kväveoxid, och därmed öka vårt naturliga infektionsförsvar?
Hur kan konventionell BCG vaccinering kompletteras och förstärkas?

Tuberkulos är världens mest spridda infektionssjukdom. Genom att förstå hur den överlever i vävnaden och hos många orsakar en allvarlig och hos HIV-smittade ofta dödlig sjukdom, ökar våra möjligheter att utveckla nya effektivare preventiva åtgärder mot denna sjukdom. Möjligheten att stimulera lungans makrofager kan komplettera nuvarande vacciner, och kosttillskott som stimulerar kväveoxid bildningen i lungan kan effektivisera nuvarande konventionella behandling fr.a. hos undernärda patienter.

Seminarierapport (senast 31 december) vid det nu sökta projektets avslutande

Seminariebeskrivning

Vid ett gemensamt forskningsseminarium med medarbetare från lungkliniken, infektionskliniken, röntgen, klinisk mikrobiologi, medicinsk mikrobiologi och Lasarettet i Kalmar, redovisades senaste årets forskningsresultat, fr.a. den omfattande svenska studie av patienter med TB. En del av dessa resultat redovisades också vid Riksstämman i Göteborg i december 2010. Den aktuella postern fick pris för bästa poster vid infektionssektionen. I den aktuella studien analyseras bl.a. hur lungmakrofager hanterar tuberkelbakterier och hur denna process kan stimuleras.
I flera experimentella studier har vi studerat hur apoptotiska celler kan påverka tuberkelbakteriernas möjlighet att överleva i infekterade makrofager.

ALF-tilldelning (fylls i av FoU-kansliet)

DescriptionSum
Tilldelade Centrala ALF-projektmedel170 000
Sum170 000

Decision

Decision date: 2009-11-05

Decision 
Applied sum170 000
Granted sum170 000

Grant providers for application

Centrala ALF-medel
Fund group: Centrala ALF-projektmedel

Contributes with 170000 SEK


Apoptotiska neutrofiler är en länk mellan innat och adaptiv immunitet vid tuberkulos | Application, from Region Östergötland
http://researchweb.org/is/en/lio/ansokan/59671