Viral Gastroenteritis: Pathophysiology and host genetic resistance to infection | Application
Viral Gastroenteritis: Pathophysiology and host genetic resistance to infection
Registration number: LIO-60941
Ansökan Centrala ALF-medel 2010
Application started by: Lennart Svensson, 2009-05-27
Professional title at the time of application: Prof
Work place at the time of application: HU. IMK. Avd för Molekylär Virologi
Last updated / corrected by: Agneta Linghag, 2010-11-17
Application received by: Region Östergötland
Granted and completedGranted and completed
Applicant: Lennart Svensson
Prof, HU. IKE. Avd för Molekylär Virologi

Projektinformation

Populärvetenskaplig sammanfattning med beskrivning av den kliniska relevansen

Min forskargrupp är sedan många år tillbaka intresserad av hur tarmpatogenavirus som rotavirus och norovirus orsakar kliniska symptom som kräkningar, illamående och diarré och varför vissa individer förefaller vara skyddade mot ”vinterkräksjuka”. Forskningen är starkt hypotes och translationellt driven och ligger i flera avseenden i forskningsfronten.
Trots omfattande immunologisk och molekylärbiologisk information är vår kunskap hur rotavirus och norovirus orsakar de kliniska symptomen mycket bristfällig.

Kan rotavirus stimulera enterochromaffinceller? Vår forskargrupp har tillsammans med Ove Lundgrens forskargrupp vid Göteborgs Universitet, föreslagit en hypotes att serotonin och vasoactive intestinal peptide (VIP) tillsammans med det enteriska nervsystemet är huvudorsak till vätskeutsöndringen vid rotavirusdiarré (Lundgren et al. Science; 2000, Kordasti et al, Gut; 2004. Kordasti et al J Virol; 2006). Våra fortsatta studier är nu inriktade på att identifiera vilken celltyp i tunntarmen som medverkar till frisättningen av serotonin och som retar det enteriska nervkomplexet och ger upphov till illamående, kräkningar och diarré. Vår hypotesmodell är att enterochromaffinceller (EC celler) är ansvariga för denna retning. Vi avser att under denna forskningsperiod ex vivo och in vivo studera hur rotavirus förmår att stimulera EC celler till frisättning av serotonin.
Vinterkräksjuka, är den vanligaste orsaken till akuta gastroenteritier i I-land hos vuxna och orsakas av norovirus. De kliniska symtomen består av häftiga och momentant påkomna kräkningar och diarrér som brukar pågå 2-3 dagar.
Orsakar norovirus frisättning av 5-HT från EC celler? Denna provokativa fråga ska prövas genom interaktion med nativt/syntetiskt producerat virus och EC celler.

Målsättningen med dessa studier är att identifiera sjukdomsmekanismerna vid rotavirus och norovirussjukdom. Kunskaper som kan komma att få betydelse vid behandling av diarré och kräkningar.

Seminarierapport (senast 31 december) vid det nu sökta projektets avslutande

Seminariebeskrivning

Jag har haft ett seminarium på hälsoakademin, Örebro Universitet den 9/11 2010 och talat om Betydelsen av värd genetik vid vinrekräksjuka. Seminariet var 45 min och var riktat till all personal inkl klin mikrobiologer, läkare samt lab personal.

Vid min presentation redovisade jag betydelsen av FUT2 polymorfism vid vinterkräksjuka och att även denna mutation helt nyligen visat vara kopplad till tarminflamationssjukdomen Crohn. Örebro är bland de ledande på Crohn i Sverige och vi hade diskussioner om vi kunde bidra med genetisk typning av dessa patienter för att studera om det finns en koppling med mutationer i FUT2 och att utveckla Crohn

ALF-tilldelning (fylls i av FoU-kansliet)

DescriptionSum
Tilldelade Centrala ALF-projektmedel170 000
Sum170 000

Decision

Decision date: 2009-11-06

Decision 
Applied sum170 000
Granted sum170 000

Grant providers for application

Centrala ALF-medel
Fund group: Centrala ALF-projektmedel

Contributes with 170000 SEK


Viral Gastroenteritis: Pathophysiology and host genetic resistance to infection | Application, from Region Östergötland
http://researchweb.org/is/en/lio/ansokan/60941