Reglering av nervcellsidentitet i Drosophilas luktsinne | Application
Reglering av nervcellsidentitet i Drosophilas luktsinne
Registration number: LIO-62551
Ansökan Centrala ALF-medel 2010
Application started by: mattias alenius, 2009-05-29
Professional title at the time of application: forskarassistent
Work place at the time of application: IKE
Last updated / corrected by: Agneta Linghag, 2010-12-27
Application received by: Region Östergötland
Granted and completedGranted and completed
Applicant: mattias alenius
Docent, Medicinska fakulteten

Projektinformation

Populärvetenskaplig sammanfattning med beskrivning av den kliniska relevansen

Det finns tusentals olika nervcellstyper alla med en specifik funktion och plats i en krets som tillsammans bildar vår hjärna. Hur varje cell får sin specifika instruktion om vad den skall göra är fortfarande oklart. För att studera och första denna process behövs en uppsättning nervceller som har väl definerade egenskaper. Därför har vi vänt oss till luktsystemet, där bestäms cellens egenskap av dess luktreceptor. Människan har ett tusental olika lukt receptorer gener och varje lukt nervcell i näsan blir instruerad att använda endast en receptor. Mao kan vi nu börja besvara hur en nervcell får sina egenskaper; hur bestäms vilken av luktreceptorerna som skall användas och hur är det kopplat till lukt kretsens bildande?
Eftersom alla lukt system ser i grunden lika ut har vi valt att studera ett mycket litet luktsinne, banan flugans (Drosophila Melanogaster). Den har bara 60 luktreceptorer och vi vet hur flugans lukthjärna är uppbygd i detalj, något som är förnärvarande omöjligt i mus och människa med sina tusen grupper av lukt nervceller. Vad vi nu vill göra är att förstå hur gener samverkar för att tillsammans bilda lukt hjärnan. Min grupp har hittils hittat mer än två hundra potentiella gener inblandade i denna process. Den stora utmaningen nu är att förstå hur de samverkar. Vi har redan funnit att lukt receptor valet verkar bestämmas av olika kombination av gener i en möjlig kod. Den första delen kommer därför att bestå av att gruppera gener efter vilka lukt receporer de styr. Därefter kan vi jämföra skillnader / likheter mellan celler som använder olika receptorer och se om de gener som styr lukt receptor val ocksa styr de andra cell specifika processerna som att hitta rätt mål i hjärnan.
Vad kommer vi att lära oss av detta? Förutom att förstå hur ett sinne bildas kommer denna forskning på sikt ge en ökad förståelse för hur man i framtiden kan stödja tillväxt och ny bildande av nervvceller både i kroppen och i provrör.

Seminarierapport (senast 31 december) vid det nu sökta projektets avslutande

Seminariebeskrivning

LiUs strategiområde i ”Systemneurobiologi” hade retreat den 28-29 oktober. Under detta möte presenterade jag Drosophila som modell system och vad det har att erbjuda. Därefter visade jag vad vi har kommit fram till under det senaste två åren här på HU inom nervcells specifiering. Data som ännu ej är publicerade och det var första gången de presenterades för en större publik. Uppskattat och gav en del nya uppslag.

ALF-tilldelning (fylls i av FoU-kansliet)

DescriptionSum
Tilldelade Centrala ALF-projektmedel170 000
Sum170 000

Decision

Decision date: 2009-11-06

Decision 
Applied sum170 000
Granted sum170 000

Grant providers for application

Centrala ALF-medel
Fund group: Centrala ALF-projektmedel

Contributes with 170000 SEK


Reglering av nervcellsidentitet i Drosophilas luktsinne | Application, from Region Östergötland
http://researchweb.org/is/en/lio/ansokan/62551