Utveckling av professionell kunskap och förbättringkunskap i en interprofessionell utbildnings- och vårdkontext. | Application
Utveckling av professionell kunskap och förbättringkunskap i en interprofessionell utbildnings- och vårdkontext.
Registration number: LIO-63851
Ansökan om ALF-medel för pedagogisk forskning - NYTT!!
Application started by: Annika Lindh Falk, 2009-06-01
Professional title at the time of application: Universitetsadjunkt
Work place at the time of application: Hälsouniversitetet, ISV
Last updated / corrected by: Agneta Linghag, 2009-09-02
Application received by: Region Östergötland
RejectedRejected
Applicant: Annika Lindh Falk
Universitetslektor, Medicinska fakulteten

Projektinformation

Sammanfattning

Inom Hälso-och sjukvården och vårdutbildningar nationellt och internationellt betonas samarbetets betydelse för kvaliteten i vården och patientens säkerhet.Idag finns ingen omfattande forskning om relationen mellan professionell och interprofessionell kunskap och hur denna kompetens utvecklas hos studenten under grundutbildningen och vidare när de kommer ut i arbetslivet. Vidare saknas kunskap om hur sådan kunskap och kompetens kan stimulera till en ökad kunskap och handlingsberedskap för kvalitets- och förbättringsarbete inom vården. Hälsouniversitetet arbetar med flera integrationsmoment under utbildningens gång där syftet är att förbereda för teamarbete och utveckla en gemensam plattform gällande kunskaper och värderingar samt att utveckla sin egen professionella roll.
Syftet med mina kommande forskarstudier är att fördjupa förståelsen för utvecklingen av professionell kunskap och den kunskap som delas i arbetet inom hälso- och sjukvården mellan olika professioner. Specifikt fokus för de två första delstudierna ligger på hur grundutbildningen förbereder studenterna för interprofessionellt arbete och kunskapen om kvalitetsarbete i sitt framtida arbete inom hälso-och sjukvården. Metodologiskt kommer studierna ha både en kvalitativ och kvantitativ ansats.

Budget

 BeskrivningÅr 1År 2År 3
Kalenderår som avses 20092010 
Lönemedel huvudsökande 20% i 6 månader inkl LKP = 55.000:-20% i 12 mån inkl LKP = 110.000:- 
Lönemedel medarbetare    
Lönemedel medarbetare    
Lönemedel medarbetare    
Overheadkostnader    
Övrigt inspelnings-utrustning 6.000:-transkiption intervjuer 15.000:- 
Övrigt tryck av enkät 2500 st (6 termins kurser) 10.000:-  
Övrigt    

Decision

Decision date: 2009-09-07

Decision 
Applied sum196 000
Granted sum0

Utveckling av professionell kunskap och förbättringkunskap i en interprofessionell utbildnings- och vårdkontext. | Application, from Region Östergötland
http://researchweb.org/is/en/lio/ansokan/63851