Familjebaserad kognitiv beteendeterapi som pedagogisk behandling av barn
med etablerad fetma | Application
Familjebaserad kognitiv beteendeterapi som pedagogisk behandling av barn
med etablerad fetma

Registration number: LIO-63981
Ansökan om ALF-medel för pedagogisk forskning - NYTT!!
Application started by: Marie Teder, 2009-06-01
Professional title at the time of application: Universitetsadjunkt
Work place at the time of application: Sjuksköterskeprogrammet, ISV, Linköpings Universitet, Norrköping
Last updated / corrected by: Agneta Linghag, 2009-09-02
Application received by: Region Östergötland
RejectedRejected
Applicant: Marie Teder
Universitetsadjunkt, Medicinska fakulteten

Projektinformation

Sammanfattning

Fetma hos barn och ungdomar ökar globalt och Sverige är inget undantag.Våren 2004 startade i Norrköping och Finspång ett projekt med syfte att behandla barn med fetma. Under två år fick barn pröva en pedagogisk modell för gruppbehandling. Barnens föräldrar deltog i separata grupper. Tonvikten på behandlingen bygger på kognitiva och beteendeinriktade principer. Det aktuella projektet avser att utvärdera kognitiv beteendeterapi(KBT) som pedagogisk metod vid behandling av fetma hos barn? Bakgrunden är att forskning visat att det är svårt att bibehålla förändringar i kost- och motionsvanor långsiktigt varför det är betydelsefullt att alla former av långsiktig behandling utvärderas.

Budget

 BeskrivningÅr 1År 2År 3
Kalenderår som avses    
Lönemedel huvudsökandeMarie Teder Analys och samman-ställning av data.Manusskrivande.ht- 2009 10% forskningstid = 50 000 krvt- och ht-2010 10% forskningstid = 50 000 X 2 = 100 000 kr 
Lönemedel medarbetareMedsökande: Anita Kärner, Medicine Doktor, Univers.lekt, Isv,Campus Norrköping, Linköpings Univers. Toomas Timpka, Professor, Överläkare, Folkhälsovetenskapligt Centrum, Landstinget i Östergötland, Avd. för Socialmed. Imh, Linköpings Univers. Evalotte Mörelius, Leg. Barnsjuksköt. Medicine Doktor, Univers.lektorIsv,Campus Norrköping, Linköpings Univers.0 kr0 kr 
Lönemedel medarbetare    
Lönemedel medarbetare    
Overheadkostnader 57%=28 500kr57%=57 000kr 
Övrigt    
Övrigt    
Övrigt    

Decision

Decision date: 2009-09-07

Decision 
Applied sum150 000
Granted sum0

Familjebaserad kognitiv beteendeterapi som pedagogisk behandling av barn
med etablerad fetma | Application, from Region Östergötland
http://researchweb.org/is/en/lio/ansokan/63981