Uppkomst av kronisk lymfatisk leukemi klarläggs | Application
Uppkomst av kronisk lymfatisk leukemi klarläggs
Registration number: LIO-64201
Ansökan Centrala ALF-medel 2010
Application started by: Anders Rosén, 2009-06-01
Professional title at the time of application: Professor
Work place at the time of application: Cellbiologen
Last updated / corrected by: Agneta Linghag, 2010-11-03
Application received by: Region Östergötland
Granted and completedGranted and completed
Applicant: Anders Rosén
Professor emeritus, Cellbiologen

Projektinformation

Populärvetenskaplig sammanfattning med beskrivning av den kliniska relevansen

Kronisk lymfatisk leukemi (KLL) är den vanligaste formen av leukemi som drabbar vuxna: i Sverige 400-500 personer varje år, främst i 65-70-årsåldern och fler män än kvinnor. Sjukdomen har ett mycket varierande förlopp där många patienter lever tiotals år med näst intill ingen behandling alls, medan andra dör inom några år trots behandling.
KLL uppstår ur B-lymfocyter, som normalt producerar antikroppar mot de bakterier och virus. Vi vet idag inte vilka olika händelser som ger upphov till sjukdomsutvecklingen. Vi har nu för första gången klarlagt att de antikroppar som KLL-cellerna producerar, är högspecialiserade för att känna igen vissa MOLEKYLÄRA STRUKTURER PÅ YTAN AV BAKTERIER OCH KROPPSEGNA PROTEINER (AUTOANTIGEN). Det viktigaste är att KLL-antikropparna även binder till skadade och döende (apoptotiska) celler, vilket tyder på att de B-lymfocyter som ger upphov till KLL kan tillhöra första linjens försvarsceller.
Vid långvariga infektioner kan B-lymfocyterna börja dela sig alltför mycket och snabbt. Då ÖKAR RISKEN FÖR KROMOSOMSKADOR, som i sin tur kan leda till att de omvandlas till leukemiceller. De fortsatta studierna kommer att beröra huruvida dessa nyfunna antigen (proteiner etc) kan påverka B-lymfocytens antigen-recptor och dess signaleringsvägar till ökad celldelning och mognad. Vi avser undersöka (bl.a. i vaccinationsstudier) om eliminering av den s.k. ”antigena-drivkraften” dvs de specifika antigen som B-cellerna är riktade emot skulle kunna ”svälta” tumörklonen så att den dör.
Ingen botande behandling finns idag för KLL och för att kunna utforma ny terapi är det särdeles viktigt att förstå varför sjukdomen uppstår.

I forskargruppen bakom studien ingår förutom Anders Rosén, professor i cellbiologi, doktoranderna Eva Hellqvist, Vivan Morad, Ann-Charlotte Bergh, Anita Söderberg, 1:e fo.ing, Linköpings universitet, samt Sohvi Hörkkö, Oulu, Finland, och Richard Rosenquist, Uppsala.

Seminarierapport (senast 31 december) vid det nu sökta projektets avslutande

Seminariebeskrivning

Seminariet med titeln "Studies on chronic lymphocytic leukemia" hölls av undertecknad. Jag beskrev bakgrund, försöksupplägg och nyligen erhållna resultat. MVH Anders Rosén, prof.

ALF-tilldelning (fylls i av FoU-kansliet)

DescriptionSum
Tilldelade Centrala ALF-projektmedel170 000
Sum170 000

Decision

Decision date: 2009-11-06

Decision 
Applied sum170 000
Granted sum170 000

Grant providers for application

Centrala ALF-medel
Fund group: Centrala ALF-projektmedel

Contributes with 170000 SEK


Uppkomst av kronisk lymfatisk leukemi klarläggs | Application, from Region Östergötland
http://researchweb.org/is/en/lio/ansokan/64201