Röntgensjuksköterskans yrkesroll ur ett kunskaps- och kompetensperspektiv | Application
Röntgensjuksköterskans yrkesroll ur ett kunskaps- och kompetensperspektiv
Registration number: LIO-64301
Ansökan om ALF-medel för pedagogisk forskning - NYTT!!
Application started by: Staffan Wirell, 2009-06-01
Work place at the time of application: IMH, radiologi
Last updated / corrected by: Agneta Linghag, 2009-09-02
Application received by: Region Östergötland
RejectedRejected
Applicant: Staffan Wirell
F d universitetslektor/överläkare, Medicinska fakulteten, Diagnostikcentrum

Projektinformation

Sammanfattning

Röntgensjuksköterskans yrkesroll ur ett kunskaps- och kompetensperspektiv

Syftet är att tydliggöra röntgensjuksköterskans kunskaps- och kompetensområde ur ett verksamhetsperspektiv samt ur ett utbildningshistoriskt perspektiv. I ett senare skede förutses den vetskapen kunna användas för att utveckla ändamålsenliga strukturer och moment i utbildningen i området.

Detta avhandlingsarbete utgår från att yrkeskunskap och kompetens är något som kontinuerligt förändras i takt med de förändringar som sker i den kontext där arbetet utförs.
Studien avser att beskriva den påståendekunskap, färdighetskunskap och förtrogenhetskunskap,som är utmärkande för röntgensjuksköterskans yrkesfunktion, - för att definiera dess centrala begrepp. Detta studeras utifrån officiella dokument, såsom studieplaner och vid intervjuer med röntgensjuksköterskor i olika skeden av sin yrkeskarriär, bland yrkesverksamma av båda könen. Intervjuer med studerande avser studenternas föreställningar om kunskaps- och kompetenskraven i yrket.

Studieansvarig: Staffan Wirell, huvudhandledare. Medsökande, Lise-Lott Lundvall, skall prövas i antagningsseminarium 09 06 08, och kan inte formellt registreras f. n.

Budget

 BeskrivningÅr 1År 2År 3
Kalenderår som avsesIntervjuer, deltagande i kurser i kvalitativt arbete, bearbetning 2009-2011Deltagande i AMEE-konferens Malaga, Spanien 14600krDeltagande i konferens Dundee, Skottland(Posterpresentation) 12000kr 
Lönemedel huvudsökande-   
Lönemedel medarbetarePedagogisk resurs, bitr handl.18x2x480kr =1728012x2x480kr =1152012x2x480kr =11520
Lönemedel medarbetareDoktorand, röntgensjuk-sköterska25% årslön= 280kr/arb-dag/4 =119000kr25% årslön =119000kr25% årslön =119000kr
Lönemedel medarbetare-   
Overheadkostnader    
ÖvrigtMaterial; bandspelare, band, utskrift intervjuer4200kr + 9600kr9600kr 
ÖvrigtResor till intervjupersoner, tåg/flyg inom Sverige, övernattning 2 x 3 nätter3800kr 3000kr3800kr 3000kr 
Övrigt    

Rapport vid projektets avslutande

Publikationer (publicerade, in press, accepterade, manuskript)

Fyrenius, A., Wirell, S., Silén, C.: Student approaches to achieving understanding - Approaches to learning revisited. Studies in Higher Education, 2007.
Fyrenius, A., Silén, C., Wirell, S.: Students´conceptions of underlying principles in medical physiology. 2007.

Decision

Decision date: 2009-09-07

Decision 
Applied sum234 632
Granted sum0

Röntgensjuksköterskans yrkesroll ur ett kunskaps- och kompetensperspektiv | Application, from Region Östergötland
http://researchweb.org/is/en/lio/ansokan/64301