Professionellt bemötande av patienter – används det som vi lär ut? | Application
Professionellt bemötande av patienter – används det som vi lär ut?
Registration number: LIO-64411
Ansökan om ALF-medel för pedagogisk forskning - NYTT!!
Application started by: Mattias Ekstedt, 2009-06-01
Professional title at the time of application: Läkare
Work place at the time of application: EM-klinken
Last updated / corrected by: Agneta Linghag, 2013-08-14
Application received by: Region Östergötland
Granted and completedGranted and completed
Applicant: Mattias Ekstedt
Specialistläkare/Universitetslektor, Medicinska fakulteten, Mag- tarmmedicinska kliniken

Projektinformation

Sammanfattning

Under grundutbildningen för läkastrudenter, särskillt under den första halvan av utbildningen, sker omfattande utbildning i professionellt förhållningssätt. Färdigheter inom samtalsmetodik och klinisk kroppsundersökning tränas med ett tydligt patientorienterat fokus. Dessa färdigheter upplevs av studenterna många gånger som svåra att använda sig av i den kliniska vardagen där brist på förebilder och tidspress gör att man inte använder sig av de goda tekniker som man tidigare har besuttit. Handledare eller andra mer erfarna kollegor kan genom sitt exempel eller genom rena uppmaningar motarbeta ett professionellt bemötande. De attityder och åsikter som finns i den kliniska vardagen formar läkarstudenterna och kallas ibland för ett informellt curricullum.
Den nuvarande studien vill undersöka hur läkarstudenter vid Hälsouniversietet använder sig av sina färdigheter inom professionellt bemötande i riktiga kliniska situationer under sitt första vikariat.
Läkarstudenter som läser termin 9 eller 10 under vårtermine 2010 och som planerar att vikariera som läkare under sommaruppehållet 2010 kommer att tillfrågas om att delta i studien. Patientmöten som innehåller anamnestagande och kroppsundersökning kommer dokumenteras med videokamera. Videoinspelningarna kommer att bedömas med med ett validerat bedömningsinstrument. Dessutom kommer studenterna att fylla i validerade enkäter om sina attityder kring professionellt förhållningssätt.
Använder sig läkarstudenter av de färdigheter som utbildningen försöker att utrusta dem med? Påverkar läkarstudenternas attityder till professionellt förhållningsätt deras agerande i den kliniska verkligheten? Hur förändras läkarstudenternas attityder under sitt första vikariat?

Budget

 BeskrivningÅr 1År 2År 3
Kalenderår som avses60 000SEK10 000SEK50 000SEK 
Lönemedel huvudsökande10 000SEK0SEK10 000SEK 
Lönemedel medarbetare20 000SEK0SEK20 000SEK 
Lönemedel medarbetare    
Lönemedel medarbetare    
Overheadkostnader10 00SEK5000SEK5000SEK 
Övrigt20 000SEK5 000SEK15 000SEK 
Övrigt    
Övrigt    

Decision

Decision date: 2009-09-07

Decision 
Applied sum60 000
Granted sum50 000

Grant providers for application

Centrala ALF-medel
Fund group: ALF - Medel för Pedagogisk forskning

Contributes with 50000 SEK


Professionellt bemötande av patienter – används det som vi lär ut? | Application, from Region Östergötland
http://researchweb.org/is/en/lio/ansokan/64411