Forskningsvistelse på Peter Munk Cardiac Centre, Division of Cardiovascular Surgery, Toronto General Hospital, Toronto, Kanada | Application
Forskningsvistelse på Peter Munk Cardiac Centre, Division of Cardiovascular Surgery, Toronto General Hospital, Toronto, Kanada
Registration number: LIO-6772
Medel för Resestipendium 2006
Application started by: Éva Tamás, 2006-03-20
Professional title at the time of application: ST-läk
Work place at the time of application: Thorax-Kärlkliniken
Last updated / corrected by: Agneta Linghag, 2007-02-13
Application received by: Region Östergötland
Granted and completedGranted and completed
Applicant: Éva Tamás
överläkare, Hjärt- och Medicincentrum, Medicinska fakulteten

Övergripande projektinformation

Klinik

Thorax-Kärlkliniken

Projektplan

Beskrivning av den tid och lokalisation som stipendiet avser

Toronto General Hospital öppnade 1812 och nu är en av Kanadas största sjukhus med 353 sängar, 118 608 patientdagar, 26 292 akuta besök och 8625 operationer om året. Under de gångna 194 åren har sjukhuset haft ledande forskning och forskningsresultat tillämpades tidigt i klinisk praktik t.ex. klinisk användning av heparin 1935, användning av pacemaker 1950, öppning av ”coronary care unit” på 1960-talet, rekonstruktion av mitralis annulus 1985, utveckling av en ny biologisk aortaklaffprotes 1987, utveckling av ny teknik för aortaklaffbevarande kirurgi, utveckling av ytterligare en biologisk aortaklaffprotes 2001.

I Kanada lider en fjärde del av befolkningen av olika hjärtsjukdomar. För att behandla detta opereras mer än 11 000 patienter bara i Ontario varav ungefär 2000 operationer sker i Toronto varje år. Toronto General Hospital är ett nationalt centrum, dit remitteras patienter från hela landet och tas även emot utländska patienter som är i behov av komplex hjärtkirurgi. Alla typer av hjärtoperationer utförs inklusive transplantation och kongenital hjärtkirurgi. Hjärtsjukvården koordineras genom Cardiac Care Network of Ontario. Divisionen of Cardiovascular Surgery är ansluten genom University Health Network till University of Toronto och bedriver internationellt ledande forskning inom bl.a. klaffkirurgi och hjärtsvikt.

Uppföljning

Rapport

Éva Tamás
Thorax-Kärlkliniken, Hjärtcentrum i Östergötland

Resestipendiet från Landstinget i Östergötland gjorde möjligt att tillbringa fyra veckor på hjärtkirurgiska avdelningen på Peter Munk Heart Center, Toronto General Hospital som är en del av University Health Network i Toronto och tar emot patienter såväl från hela Kanada som från utlandet och internationellt erkänd för klinisk tillämpning av nya rön framför allt inom området av klaffsjukdomar. Årligen opereras ungefär 2000 patienter vilket är knappt 3 gånger så mycket som i Linköping.
Mitt främsta intresse och resans mål var att lära mig indikationer, tillämpning och begränsningar av aortaklaffbevarande kirurgi. Under handledningen av professor Tirone David följde jag arbetet på operationsavdelningen, intensivvårdsavdelningen och vårdavdelningen och kunde delta i diskussionsronder. Dr. David tillsammans med dr. Chris Feindel (också medarbetare på samma klinik) har utarbetat en operationsmetod för aortaklaffbevarande kirurgi. Metoden är numera accepterat internationellt men ändå används sällan i Sverige trots redovisade goda långtidsresultat. Under vistelsen hade jag fått dels teoretisk utbildning i den nyligen vidareutvecklade operationsmetoden och om indikationer samt relativa och absoluta kontraindikationer av metoden, dels kunde jag få svar på mina och mina kollegers frågor kring ingreppet.
Förutom den ursprungliga målsättningen hade jag även fått tillgång till utökad information samt praktisk och teoretiskt utbildning om preoperativ utredning och operationsindikationer respektive kontraindikationer i samband med hypertrofisk obstruktiv kardiomyopati samt den botande operationsmetoden myektomi. Vidare fick jag utförlig teoretisk och praktisk undervisning om plastiken av mitralisklaff- och chordarekonstruktion.
Avslutningsvis får jag be att tacka för detta ekonomiska stöd som gjorde möjligt att hämta hem kunskap på toppnivå och att knyta värdefulla kontakter.

Decision

Decision date: 2006-06-15

Brief description of each costApplied sumDecision SEKDecision comment
Lön inkl LKP
Lönekostnader finansieras av befintligt forskningsstöd00 
Resekostnader
Flygbiljett Arlanda - Toronto - Arlanda8 7158 715 
Hyreskostnader
Boende.22 90620 365 
Traktamente (50%)
Traktamente, 728 SEK/heldag för inkomstår 2006 i Kanada enl. Skatteverket10 92010 920 
sum42 54140 000 

Grant providers for application

Region Östergötland
Fund group: Medel för Resestipendium

Contributes with 40000 SEK


Forskningsvistelse på Peter Munk Cardiac Centre, Division of Cardiovascular Surgery, Toronto General Hospital, Toronto, Kanada | Application, from Region Östergötland
http://researchweb.org/is/en/lio/ansokan/6772