Prognostiska och Prediktiva Faktorer vid Behandling (strål-, cytostatika- och antikroppsbehandling) vid Kolorektal Cancer | Application
Prognostiska och Prediktiva Faktorer vid Behandling (strål-, cytostatika- och antikroppsbehandling) vid Kolorektal Cancer
Registration number: LIO-7160
Ansökan Centrala ALF-projektmedel 2007
Application started by: Xiao-Feng Sun, 2006-05-08
Professional title at the time of application: Professor, MD, PhD
Work place at the time of application: Onkologi, US
Last updated / corrected by: Agneta Linghag, 2007-09-18
Application received by: Region Östergötland
Granted and completedGranted and completed
Applicant: Xiao-Feng Sun
Professor, MD, PhD, Medicinska fakulteten

Projektinformation

Populärvetenskaplig sammanfattning med beskrivning av den kliniska relevansen

Frågeställning:
Att undersöka gener, genprodukter och övriga faktorer: p53, p73, MRE11/NBS1/Rad50, Cox-2, PRL-3, p130, MAC30, PINCH (särskilt intressanta är nya cysteine-histidine rich protein), apoptos, angiogenes och lymfangiogenes vid tjock- och ändtarmscancer. Våra frågor är om dessa faktorer kan relateras till prognos och behandlingsvinst vid strål-, cytostatika- och antikroppsbehandling.

Patienter
1) 163 med ändtarms cancer randomiserade mellan strålbehandling och operation eller enbart operation i en nationell studie.
2) 200 behandlade med preoperativ strålbehandling utanför studien.
3) 200 som deltagit i randomiserade studier med ajuvant cytostatikaterapi.
4) 102 är behandlade med palliativ cytostatikaterapi.
5) Patienter (10st/år) med primärt avancerad rektalcancer som erhåller strålbehandling
konkomitant med cytostatika för att möjligöra kurativ kirurgi;
6) Patienter (10st/år) med generalisering till levern där kombinationscytostatikabehandling kan möjligöra kurativ kirurgi, precisions strålbehandling eller radiofrekvensablation.
7) Patienter (10 st/år) med kolorektalcancer som får antikroppsbehandling (cetuximab,
bevacicumab) tillsammans med cytostatika i skyddande eller lindrande syfte.
Samtliga sjukhus i SÖ-sjukvårdsregionen remitterar större flertalet av dessa patienter till onkologiska kliniken US för behandlingsställningstagande och vanligen även utförande av behandlingen.

Metod
PCR-single strand conformation analysis-DNA sekvensering, PCR-restriction fragment length polymorphism-loss of heterozygosity, TdT-mediated dUTP-biotin nick end labelling, real tids-PCR och Immunhistokemi.

Betydelse
Analysen av dessa faktorer i tumörer kan få klinisk betydelse om de kan bidra till en mer individanpassad behandling vid kolorektal cancer och kopplas till recidiv och prognos. Eftersom Sydöstra sjukvårdsregionen följer gemensamt vårdprogram för kolorektal cancer och åtgärder styrs av detta är det är betydelsefullt att denna studie bedrivs med regional samverkan.

ALF-tilldelning (fylls i av FoU-kansliet)

DescriptionSum
Tilldelade Centrala ALF-projektmedel150 000
Sum150 000

Seminarierapport vid det nu sökta projektets avslutande

Seminariebeskrivning

Titel: Genetiska förändringar i relation till cancerrisk, prognos och respons på strålningsbehandling och cytostatikabehandling hos kolorektalcancerpatienter och cellinjer

Deltagande: Läkare från kirurgkliniken och Onkologkliniken i Linköping och Norrköping, och studenter från Linköpings Universitetet.

Tidsåtgång: 45 min presentation plus 15 min frågor och diskussion.

Huvudämne:
1. Jag introducerade min forskningsgroup, internationella och nationella samarbetspartners, artiklar och anslag.

2. Jag talade om kolorektalcancer: Kolorektalcancer är en komplex sjukdom, då kombinationen av olika predisponerande genetiska variationer kan bidra till sjukdomsutvecklingens helhet. Våra frågor är om dessa genetiska förändringar kan relateras till bedömning av individuella cancerrisker, vinsten av förebyggande och lindrande behandling, risk för recidiv samt prognos.

3. Jag pratade om genetiska förändringar: såsom polymorfier, onkogener, tumörsupressorgener, DNA-reparationsgener, apoptosrelaterade faktorer bindvävsrelaterade faktorer och andra faktorer.

4. Jag presenterade de tekniker som bl. a. användes i vårt lab.: PCR-single strand conformation analysis, DNA sekvenering, PCR-restriction fragment length polymorphism, allelförlust, allelspecifik PCR, TdT-mediated dUTP-biotin nick end labelling, realtids-PCR, microarray, vävnadsarray, immunhistokemi, immuncytokemi, Western blotting, proteomics, bioinformatik och cellinjeanalys.

5. Jag visade våra resultat, vilka I framtiden kan tillämpas i klinisk praktik.

6. Jag avslutade det hela med en diskussion om samarbete med läkare angående insamlande av patientprover, klinisk data och så vidare.

Decision

Decision date: 2006-11-27

Decision 
Applied sum150 000
Granted sum150 000

Grant providers for application

Centrala ALF-medel
Fund group: Centrala ALF-projektmedel

Contributes with 150000 SEK


Prognostiska och Prediktiva Faktorer vid Behandling (strål-, cytostatika- och antikroppsbehandling) vid Kolorektal Cancer | Application, from Region Östergötland
http://researchweb.org/is/en/lio/ansokan/7160