Kartläggning av NK-celler och cytokinproduktion över tid hos patienter med akut koronarsjukdom | Application
Kartläggning av NK-celler och cytokinproduktion över tid hos patienter med akut koronarsjukdom
Registration number: LIO-72181
Forskningsveckor för ODISPUTERADE landstingsanställda med medellång vårdutbildning
Application started by: Karin Backteman, 2009-09-02
Professional title at the time of application: BMA
Work place at the time of application: Transfusionsmedicin och klinisk immunologi
Last updated / corrected by: Karin Backteman, 2013-05-28
Application received by: Region Östergötland
RejectedRejected
Applicant: Karin Backteman
Enhetschef, Diagnostikcentrum

Handledare / Medarbetare

Supervisor

Jan Ernerudh
Professor, överläkare, Medicinska fakulteten, Diagnostikcentrum
Lena Jonasson
Professor, överläkare, Hjärtcentrum/Kardiologklin. Universitetssjukhuset

Projektets innehåll

Sammanfattning

I detta arbete som är en delstudie i mitt doktorandarbete studeras lymfocytpopulationers (med fokus på NK-celler) longitudinella utveckling för att se om skillnader mellan instabila, stabila koronarsjukdomar och friska kontroller förändras över tid.
I en studie som startade 2006 samlas det fortlöpande in prover på patienter med instabil och stabil koronarsjukdom och friska matchade kontroller.
Provtagning sker vid 3 tillfällen för patienterna i respektive patientgrupp (0, 3 mån och 12 mån) samt 1 gång för kontrollpersonerna. Lymfocytpopulationerna analyseras i samband med provtagning.
Tidigare studier i gruppen har påvisat att antal och funktion av NK-celler är sänkta vid akut koronarsjukdom. I denna studie kan dessa fynd bekräftas och utvidgas till att omfatta även relevanta subpopulationer. En viktig fråga är också om avvikelserna normaliseras eller om fynden kvarstår och är individbaserade.
Huvudsakliga populationer som ska studeras är:
”Klassiska” NK-celler, CD45+/CD3-/CD56+ bright resp. dim med undergrupper avseende uttryck av:
KIR, NKB1, NKAT2, NKG2a-CD94 komplex, (inhiberande kir).
Aktiverade NK-celler, CD45+/CD3-/CD56+/CD69+/HLA-DR+.
Som funktionstest används helblodsodlingar som är PMA och CMV stimulerade där intracellulärfärgning för olika cytokiner visar olika subpopulationer av NK-celler (NK1/NK2).

Decision

Decision date: 2009-12-14

Decision 
Applied sum90 000
Granted sum0

Kartläggning av NK-celler och cytokinproduktion över tid hos patienter med akut koronarsjukdom | Application, from Region Östergötland
http://researchweb.org/is/en/lio/ansokan/72181