Könshormoneffekter på reglering av kärlnybildning i normalt och canceromvandlat bröst | Application
Könshormoneffekter på reglering av kärlnybildning i normalt och canceromvandlat bröst
Registration number: LIO-7241
Ansökan Centrala ALF-projektmedel 2007
Application started by: Charlotta Dabrosin, 2006-05-19
Professional title at the time of application: Docent, Överläkare
Work place at the time of application: Onkologiska kliniken
Last updated / corrected by: Agneta Linghag, 2007-09-25
Application received by: Region Östergötland
Granted and completedGranted and completed
Applicant: Charlotta Dabrosin
Professor, Överläkare, Onkologiska kliniken

Projektinformation

Populärvetenskaplig sammanfattning med beskrivning av den kliniska relevansen

Epidemiologiska studier visar att exponering för könshormoner, både de vi producerar själva i äggstockarna och de vi ger utifrån i form av hormonbehandling, ökar risken för bröstcancer. Varför könshormoner ökar denna risk är oklart. Tio procent av alla kvinnor kommer under sin livstid drabbas av bröstcancer och över en miljon svenska kvinnor behandlas dagligen med östrogent och gestagent hormon i olika doser och kombinationer. Nästan 100% av alla kvinnor i Sverige kommer någon gång under sin livstid använda hormonpreparat för antikonception och/eller klimakteriebesvär. Trots detta saknar vi för närvarande grundläggande kunskaper om vilka effekter olika typer av könshormoner har i normal och malign bröstvävnad. Forskningsprogrammet är därför synnerligen relevant för bröstcancerforskningen. Det har med sitt breda angreppssätt betydelse både för carcinogenes och för patofysiologi vid bröstcancer. I projektet används tekniker från odling av normala bröstepitelceller, vävnadsodling av normal bröstvävnad, odling av bröstcancerceller, bröstcancermodeller på djur, till in vivo undersökningar av normal bröstvävnad och bröstcancer på kvinnor. En mycket komplett bild av olika skeenden i bröstet kan därför på ett unikt sätt byggas. Frågeställningarna har en stark klinisk förankring och genom att kombinera studier rörande normal bröstfysiologi och bröstcancer kan man förvänta sig kliniskt relevanta resultat med en förhoppningsvis snabb klinisk applikation. De kliniskt applikationen (visionen) inom en 10-års period; 1) vi kan selektera kvinnor som inte bör ha hormonbehandling, 2) vi kan designa en hormonbehandling som är säkrare vad gäller risken att drabbas av bröstcancer och därmed bidra till bröstcancerprevention 3) med en ökad förståelse för tumörbiologi in vivo kan effektivare metoder för bröstcancerbehandling utvecklas.

ALF-tilldelning (fylls i av FoU-kansliet)

DescriptionSum
Tilldelade Centrala ALF-projektmedel150 000
Sum150 000

Seminarierapport vid det nu sökta projektets avslutande

Seminariebeskrivning

Forskningsseminarium där inbjudan gått ut till samtliga cancergrupper både prekliniska och kliniska grupper. Inbjudan har också gått ut till Onkologiska klinikens läkare som erbjudande. Ett övergripande föredrag om min grupps aktiviteter och forksningsresultat kommer att presenteras. Tid för frågor och diskussion är inplanerad. Publiken är enligt erfarenhet doktorander och nydisputerade forskare och till mindre del kliniskt verksamma läkare. Denna målgrupp når jag dock genom regelbundna presentationer på onkologiska klinikens vecko-möten. Presentation har hållits på dessa möten både HT2007 och VT2007.

Decision

Decision date: 2006-11-27

Decision 
Applied sum150 000
Granted sum150 000

Grant providers for application

Centrala ALF-medel
Fund group: Centrala ALF-projektmedel

Contributes with 150000 SEK


Könshormoneffekter på reglering av kärlnybildning i normalt och canceromvandlat bröst | Application, from Region Östergötland
http://researchweb.org/is/en/lio/ansokan/7241